Vyplatí se fotovoltaická elektrárna? Jak vybrat fotovoltaickou elektrárnu?

Naše firma topim-nejlevneji.cz se specializuje na mimořádně spolehlivá bezúdržbová tepelná čerpadla, ale nabízí svým zákazníkům i komplexní dodávky a podrobné poradenství k fotovoltaickým elektrárnám a má veškerá předepsaná oprávnění a platné kvalifikace a zkoušky pro realizace fotovoltaických elektráren včetně vystavování potvrzení pro poskytnutí dotací NZÚ..

Celý náš článek se bude věnovat zákulisí nákupu fotovoltaických elektráren, sdělí, jaké typy elektráren jsou výhodné a jaké nevýhodné, jaké jsou cenové možnosti, jaká jsou nebezpečí pro kupující,...

V první řadě by si každý nadšenec do nákupu fotovoltaické elektrárny měl uvědomit, že při vstupu na trh při výběru elektrárny na něj číhá velký zájem o jeho nemalé investované peníze a tomu je úměrná i míra dezinformací a snaha přesvědčit zákazníka o výhodnosti konkrétní elektrárny. Množství polopravd a dezinformací čeká na člověka jak v oblasti veřejnoprávních médií propagujících a informujících neobjektivně o elektrárnách, tak i v samotných nabídkách. Obecně platí, že cca 90% jakýchkoliv nákupů činí běžný člověk naprosto iracionálně, neoptimalizovaně a bez sehnání si podstatných informací. Každý zájemce o elektrárnu by si měl promyslet,  zda-li elektrárna je parametrově vhodná k jeho domu, často mu nemohou být pravdivé informace v zájmu úspěšného prodeje sdělovány zejména když se na to sám kupující vůbec neptá a nepátrá po tom. I dle slov naší vlády má člověk právo pouze na tzv. korigované informace a u velkých investic občanů a u elektráren to platí i ve veřejnoprávních médiích dvojnásob a člověk by ve svém zájmu měl všechny informace důkladně prověřovat nebo raději nevěřit ničemu a nic zbrkle rychle nekupovat když nemá čas na důsledné pečlivé prověřování informací. V celospolečenské krizi důvěry by si kupující čehokoliv drahého měl být vědom, že státu, médiím i firmám a ekonomickým skupinám jde o to, aby zákazník investoval své peníze a nešetřil je. Je jim jedno, zda-li je to investice pro zákazníka výhodná nebo ztrátová a prodělečná. Dokonce, když nemalá část zákazníků po namontování elektrárny zjistí, že elektrárna jejich je čistě prodělečná, tak je to pro stát lepší, protože zklamaný zákazník bude muset opět investovat další peníze znovu do oprav/modernizace/vylepšování nebo investovat zbytečně znovu a správněji, má-li ještě finance . Odpovědnost za svoji investici si nese zákazník sám.

Hlavním problém a nebezpečím pro zákazníky je to, že nabídky na fotovoltaiky dělají často lidé, kteří přistupují nabídce jako kouzelníci s čísly bez jakéhokoliv provádění matematických a fyzikálních výpočtů. Pokud neoficiálně každý třetí majitel elektrárny a oficiálně cca každý pátý majitel silně propagované elektrárny kupované ve státních dotacích si koupil elektrárnu, která za celý rok spotřebuje vždy více energie než sama vyrobila, tak o jakékoliv ekonomické návratnosti u čistě energeticky ztrátových elektráren nemůže být ani řeči a po celou dobu provozování tyto elektrárny způsobují majiteli jen další investiční i provozní škody a ztráty. Tito majitelé si ale kupovali elektrárnu, protože jim dodavatel záhadnými matematickými postupy vypočítal návratnost 4-6 let a uvěřili tomu. Zajímavé je i to, že celostátně velmi známí velcí dodavatelé prodělečných elektráren nikdy nevypočítají zájemci o elektrárnu návratnost zápornou nebo nulovou, ale vždy jim vyjdou velmi lákavá a senzační čísla naprosto neuvěřitelná. Konkrétně třeba firma zprostředkovatelská nebo fotovoltaická zavolá na telefon potencionálního zákazníka a zeptá se, jakou má spotřebu elektřiny ročně. Pak za nějaký čas přijde mail ve kterém stojí: "máte spotřebu elektřiny 35-45 tisíc ročně?  Firma vůbec nezjišťuje, že zákazník, který platí dohromady 40 000 Kč ročně za elektriku, má velký nezateplený dům a z celkové částky za elektřinu protopí našimi mimořádně úspornými tepelnými čerpadly 20 000 Kč ročně a hlavní spotřebu energie má v zimě na topení  (když fotovoltaická elektrárna prakticky nic nedodává) a naopak přes léto, kdy pracuje elektrárna dobře, tak dům nespotřebovává skoro nic. V záhlaví nabídkového mailu se člověk dočte, že elektrárna mu ušetří 1/3 nakupované energie, (což by v přepočtu bylo nějakých cca 13 000 Kč ročně). Pak čte člověk dále a zjistí další nepodloženost, že elektrárna jeho je prý zelená a že mu prý "Jeden solární panel ušetří přibližně 1 tunu oxidu uhličitého (CO2) ročně, což je množství, které by bylo vyprodukováno klasickou výrobou elektřiny. " dále se člověk v nabídce dočte: "Za svou životnost tedy dokáže fotovoltaická elektrárna ušetřit přibližně 30 tun oxidu uhličitého." Otázka zvídavého kupujícího, který místo potřebného hledání správného řešení elektrárny odbočí z cesty k řešení nějakých čistě virtuálních emisí CO2 sdělených v nabídce, by mohla být následující: Když nabídka elektrárny obsahuje dodání 20 panelů, a když pomyslně za každý 1 rok ušetří každý jeden panel dle nabídky 1 tunu CO2,  tak za celou životnost elektrárny ušetří přesně dle nabídky elektrárna prý 30 tun CO2? Odpověď je velmi jednoduchá a pro zvídavého kupujícího prověřujícího údaje velmi varující:  Za jeden jediný rok tedy elektrárna ušetří 1 tunu CO2 na každý jednotlivý panel x 20 panelů = 20 tun CO2 ročně, když za celou životnost elektrárny ušetří elektrárna dle informace v nabídce 30 tun CO2, znamená to jediný skrytý varující závěr pro kupujícího jasně vyplývající z nabídky: Kupovaná elektrárna za 400 000 Kč má dle informací prodejce/nabídky životnost 1,5 roku. Tedy jedná se o ztrátovou investici s naprosto nulovou návratností, typickou pro minimálně 1/5 dodaných a namontovaných elektráren dle oficiálních průzkumů a dle provozních zjištění majitelů těchto elektráren po prvním roce provozu. 

Mírně jsme se nechali svést k analýze údajů o CO2 v nabídce elektrárny a co z toho pro zájemce vyplývá,  zároveň autor nabídkového mailu už nesděluje, že výroba, doprava a likvidace zelené elektrárny a baterií už není vůbec ekologická a bezemisní a ani se v mailu nesděluje zákazníkovi pravdivá informace o životnosti jednotlivých komponet a další investice, které zákazníka čekají. Pak kousek níže v mailu se dočte člověk náhle rozporuplnou informaci s úvodem mailu, že mu jeho elektrárna ušetří ne 1/3, ale dokonce 90% energie ročně, tedy v přepočtu matematickém, který si kupující dopočítá, zjistí, že ze 40 000 Kč ušetří při pořízení elektrárny dokonce cca 36 000 Kč ročně, tedy že bude platit za elektriku jen 4 000 Kč.  V další části mailu se přímo konkrétně člověk dočte, že s novou elektrárnou dotovanou ušetří  přesně 33600 Kč za rok (z původních 40 000 Kč bez elektrárny) Na základě toho pak člověk dále zjistí v mailu, že když si nabízenou elektrárnu rychle koupí, tak že bude mít návratnost své investice maximálně 5 let!  "No to je senzační a to pravé,  to je přesně co potřebuji, skvělá úsporná elektrárna, šikovná firma, která ví co namontovat"  řekne si  často zákazník a elektrárnu rychle objedná v akčním termínu stanoveném nabízející firmou, aby nepřišel o "lákavou" slevu. Informace uvedená prodejcem v mailu o návratnosti maximálně 5 roků u elektrárny se přece shoduje s informací v televizi, kde ve veřejnoprávní televizi zákazníkovi také přece říkali, že návratnost elektrárny je 4-6 roků. Zákazník má tak informaci o rychlé návratnosti své vysněné elektrárny, na kterou dlouho šetřil, shodnou z více zdrojů a považuje ji za ověřenou bez toho aby se zeptal ještě například naší nezávislé poradenské firmy nebo si provedl kontrolní výpočet a investice je rozhodnuta ve lhůtě požadované v mailu pro poskytnutí slevy. 

Odborníci na elektrárny ale dobře vědí, že když dům topí tepelnými čerpadly v zimě, tak obvyklá elektrárna na dotace v zimě vůbec nepomůže a že nemůže tento dům nikdy ušetřit slibovaných 90% energie díky státem omezené dotované fotovoltaice a tudíž ani omylem nemůže být návratnost maximálně 5 let, jak tvrdí prodejce ve svém zvláštním výpočtu. Pokud by byla velmi optimisticky částečně pravdivá informace  v úvodu mailu, že se díky nabízené elektrárně ušetří 1/3 energie, tedy 13 000 Kč ročně a že elektrárna nebude o počátku jen čistě ztrátová (viz níže),  pak celková investice 400 000 Kč do elektrárny již po odečtení  dotací vydělená 13 000 Kč uspořenými ročně = 30 roků návratnost jen laicky spočítaná. Pokud by se šetřilo senzačních a v mailu naprosto dezinformačně uvedených 33 600 Kč ročně, tak pak by byla jen čistě orientační a nepřesně stanovená návratnost 400 000 Kč / 33600 Kč/rok = 12 let bez započítání sebemenších servisních nákladů (na výměnu již  dožilé velmi drahé baterie po max. 10-15 letech,  drahého shořelého měniče a poškozených panelů). Jakým matematickým kouzlem dospěl autor lákavé nabídky pro konkrétní dům k senzační návratnosti maximálně 5 let naše firma www.topim-nejlevneji.cz vůbec netuší.

 

EU a stát a další zájmové skupiny mají zájem, aby 99,99% domácností si koupilo dotované hybridní elektrárny a aby se stalo závislých na jednom jediném zdroji energie - na elektřině, kterou lze pak velmi snadno zdražovat na i nejvyšší cenu v celé Evropě (stejně jako před nedávnem). Aby se podařilo přesvědčit lidi k přispění do státního rozpočtu a k vyhazování peněz a k nákupu tohoto typu často nevýhodných hybridních elektráren, u něhož konkrétně se bohužel nikdy nezbaví lidé závislosti na distributorovi energie a neustále s takovýmito elektrárnami budou muset při provozu platit DPH, daň z obnovitelných zdrojů energie,... tak bylo nejdříve nutno v médiích důkladně lidi každý den nejen masírovat a systematicky strašit s nárůstem cen energií, ale také skutečně pořádně zdražit elektrickou energii z reálných výrobních několika desetihaléřů za 1 kWh u jaderných elektráren na například neuvěřitelných 15 Kč za kWh pro koncového spotřebitele, tedy tak silně zdražit energii, abychom po delší dobu měli nejdražší elektřinu v Evropě a naladilo to lidi na fotovoltaické elektrárny. To už si  médii zmanipulovaní a předražením energie ovlivnění lidé začali říkat, že s tím musí něco udělat a že musí investovat a že si musí tedy pořídit vlastní elektrárnu na střeše, a o toto jejich investování právě šlo. Někteří budoucí majitelé si dokonce začali i myslet, že na své elektrárně a na prodeji energie bez námahy zbohatnou. Nelze ale připustit, aby se lidé zbavili placení daní a začali výrazně šetřit nebo dokonce příjemně na prodávané energii vydělávat, tak se přišlo s pro stát velmi šikovným typem tzv. hybridních elektráren, a tento typ elektráren je "štědře" státem dotovaný a podporovaný. Ve skutečnosti si zákazník kupuje pořádně předraženou elektrárnu, díky čemuž z peněz utržených od zákazníka ve skutečnosti daně a další povinné odvody montážních fotovoltaických firem státu zpět vrátí a pokryjí celou státní dotaci.  Tj. firmy montážní vrátí nepřímo přes daně a povinné odvody zákazníkovi přidělenou dotaci ihned státu, takže od samého počátku stát na majiteli takové elektrárny nic netratí - poměrně šikovný trik, kdy kupující jako něco dostane a ve skutečnosti dar hned vrátí i s tučnými úroky placenými po dlouhá léta. Na k nemovitosti individuálně dobře navržené elektrárny se ale není důvod dívat jen negativně a prodělečně a mohou přinést v některých případech příjemné úspory. Pokud zákazník je například certifikovaným elektrikářem na fotovoltaiky nebo má známého elektrikáře ochotného mu s jednoduchou montáží elektrárny pomoci, tak si může koupit velmi výhodně maloobchodně kompletní hybridní fotovoltaickou elektrárnu 10 kWp za 61 tisíc až 150 tisíc včetně DPH i s baterií a bez využití jakýchkoliv státních dotací. Mimořádně jsou zajímavé pro zákazníky tzv. ostrovní elektrárny. Ceny zde začínají na cca 30 000 Kč včetně panelů a měniče, ale bez montáže.  Například parametrově velmi pěkná 50 kWp elektrárna domácí stojí i s panely bez jakékoliv dotace a bez montáže do 500 tisíc bez DPH včetně nejmodernějších vysokonapěťových baterií. Ostrovní elektrárny (až na jednu výjimku na trhu) nikdy nepřekračují ceny hybridních elektráren, přestože parametry mají stejné nebo výrazně lepší než hybridní elektrárny. Otázkou je, proč stát tyto perfektní a úsporné elektrárny pro běžné domácnosti vůbec nedotuje? Je to snad proto, že se zákazník stane s touto elektrárnou na  státu a energetickém průmyslu skutečně finančně a energeticky nezávislý, nemůže mu stát účtovat DPH, neplatí ekologické daně, nemusí platit za zpětný nákup energie ze sítě jako je tomu v případě virtuální baterie nebo tarifu pro soláry u hybridních elektráren, které si kupuje 99,99% lidí jen proto, že na ně jsou státní dotace? Nejsou zde dotace proto, že majitel výhodné ostrovní elektrárny neplatí z každé kilowatthodiny DPH a ani další poplatky? Je to snad proto, že majitelům státem nedotované a nenáročné jednoduché nekomplikované ostrovní elektrárny nemůže stát zakázat nabíjení cizích elektroaut za úplatu a vnucovat majiteli elektrárny další starosti, povinnosti, projekty, administrativu a omezení? Na to ať si nalezne odpověď sám čtenář.  Každopádně je z toho vidět, jak dotace křiví trh a jak magnet silně ovlivňuji zájem lidí pouze dotovaným směrem, ikdyž je to pro příjemce dotace ne vždy výhodné a vhodné a někdy je to od počátku jen čistě prodělečné.  Existují kromě ostrovních a hybridních elektráren i jiné typy nepodporovaných a nedotovaných jednoduchých fotovoltaických elektráren, které mají pro své majitele vždy rychlou jistou návratnost.

Jak to všechno finančně funguje a kdo nejvíce těží ze zákazníkovy investice? Zákazník si koupí přes dotace za například 400-600 tisíc velmi předraženou 10kWp elektrárnu (která se sežene v okolních zemích za 100 000 Kč s krásnými celočernými panely a s měničem a s baterií bez jakékoliv dotace). Zákazník/pořizovatel elektrárny dostane od státu na to dotaci, tj. slevu například 160 000 - 200 000 z této ceny, ale musí už díky poskytnuté slevě respektovat jistá omezení daná státem a NZÚ (musí nově například ještě navíc při uměle silně navýšené ceně elektrárny s dotací  i zateplit dům jen kvůli nestrhnutí  40 000 Kč z 200 000 dotace :-)). Dokonce nabyvatel elektrárny dostane samozřejmě v ceně jím draze uhrazenou, ale prezentovanou jako "zcela zdarma" i nabíječku na státem propagovaný elektromobil (ve skutečnosti nabíječka stojí maloobchodně na netu veřejnost 3 000 Kč až 10 000 Kč a firmy ji dodávají za obvykle 60 000 Kč, když už je na nabíječku poskytována trh křivící dotace 60000 Kč mající vnutit nabíječku zdarma).  Pokud majitel elektrárny ještě elektroauto nemá, tak pak má díky "nabíječce zdarma" každý den, když jde kolem své nabíječky, pořádnou motivaci si koupit ještě ekonomicky i ekologicky nevýhodné dotované elektroauto, nebo naopak trvalou frustraci, že na elektroauto pořád ještě nemá peníze) Pomocí dotované nabíječky ale nesmí majitel elektrárny nikomu cizímu za úplatu už nikdy nabíjet elektroauto, jen sobě (když nechce riskovat vrácení dotace). Elektromobilů se díky ekonomicky a prakticky uvažujícím lidem (fandové si samozřejmě koupí elektromobil s krátkým dojezdem třeba pro radost ze zrychlení, pro nový design, ať to stojí, co to stojí) za měsíc prodá zatím směšně málo v Česku. Bez dotací (které zaplatí na daních ve skutečnosti ostatní lidé) se neprodá nikde ve světě žádný nový neojetý elektromobil (např. v lednu/únoru 2024 se prodalo jen cca 500 ks elektromobilů a elektroauto vlastní jen 0,3% řidičů) a nestačí k motivaci lidí pro nákup EU podporovaných a pro posádku při nehodě velmi nebezpečných elektromobilů ani dálniční známka zdarma (aby mohla být dálniční známka motivačně pro elektromobily zdarma (pro 0,3% aut), tak se řidičům 99,7% ostatních vozidel dálniční známky raději pořádně zdražily hned o 60% z 1500 Kč  na 2400 Kč,...že by snad meziroční inflace dle ministerstva dopravy byla 60%? Nebo jde zdražením o to odlehčit dálnicím a vytlačit sváteční uživatele dálnic opět na okresní silnice? Firmy s více auty už optimalizují výdaje a část vozového parku nově ponechají na mimodálniční provoz bez známky.) a zatím  ani "diskriminace" současných spalovacích motorů pomocí EU dotací jak na elektromobily, tak  na ovlivnění managementu výrobců aut k přechodu na elektromobily a ekonomicky likvidační zákaz výroby automobilů se spalovacími motory v nejbližších letech (v Česku tvoří prosperující automobilový průmysl orientovaný na spalovací motory 10% HDP a je na něm přímo závislých řádově  přes 100 000 zaměstnanců a živitelů rodin a  ještě více další nepřímo závislé profese také - toto vše úspěšně vydělávající a živící Evropu se likviduje a povinně jde v Německu a v Česku díky křivícím dotacím EU do kytek a směřuje k naprosté nejen ekonomické závislosti na Číně, která již nyní vládne trhu s pomýlenými emisními povolenkami), přestože ve skutečnosti elektromobily po skončení své životnosti zatěžují při likvidací životní prostředí více než auta se spalovacími motory (zejména když odejde jejich baterie třeba po několika letech nebo po 6000-10000 nabíjecích cyklů a nová baterie stojí neplánovaně majitele elektromobilu dalších třeba i 350 000 Kč při její výměně a jak se chová běžná nevyhřívaná baterie v elektromobilu za mrazů a jak malý je dojezd a jak dlouhé je zdržující dobíjení elektromobilu na delší cestě každý ví.) Aby stát podpořil opuštění automobilů vyrobených před rokem 2014 se spalovacími motory, tak bylo nutno vymyslet, jak bez zákonného zákazu použití starších aut jednoduše starší fungující auta cca 2 000 000 českých lidí šikovně a zrychleně zničit a stát proto zavedl a prosadil pro ně benzín E10 s přídavkem 10% "řepkového oleje", na který ta auta nejsou vůbec konstruována a který spolehlivě a rychle poškozuje a ničí lidem auta a motockyly starší roku 2014 a způsobuje zbytečné extrémně drahé a nevýhodné opravy a navíc, aby lidé přestali uvažovat o klasických automobilech se spalovacími motory, tak stát (včele s EU) zakázal od roku 2035 jejich výrobu a silně EU dotacemi manipulovaní výrobci už někteří ohlásili ukončení výroby svých klasických spalovacích aut už na příští rok, nehledě na to, že lidé nebudou mít v rámci globalizačně plánovaného omezování mobility lidí na předražené elektromobily s krátkou životností pravděpodobně peníze  ani při  trh silně křivících "socialistických" dotacích podporujících v nákupu elektroaut zejména majetnější lidi (dotací hrazených opět běžnými daňovými poplatníky) a výrazně se tímto neekonomickým zdražením dopravy, v souladu se zájmy a plány elit, omezí silně cestování a mobilita běžných lidí na jen velmi krátké vzdálenosti, případně se omezí cestování na sdílené automobily,  nehledě na to, že když elektromobil zasáhnou stále častější drobné nízké povodně, tak je na rozdíl od auta se spalovacím motorem elektroauto v lepším případě "jen" na odepsání, v horším případě nestačí posádka z auta utíkat pryč.  Zranění lidé při nehodě často v elektroautě s explodujícími bateriemi naprosto zbytečně kvůli této EU prosazované technologii (mnohonásobně nebezpečnější než jsou současné spalovací motory) uhoří a hasiči jim nemohou pomoci. To, že developeři s bytovými domy musí povinně pro každý byt v domě nově vykopat a zbudovat neekologické měděné přívody (měď těží  neekologicky mimo evropský kontinent Číňané a dopravují draze s velkou CO2 stopou přes moře) pro napájení i nabíječku elektromobilu a že to s povinnými bezpečnostními prvky proti hoření elektromobilů při parkování v garážích pod do my prodraží každý jednotlivý byt o další 1 800 000 Kč , který musí povinně navíc zaplatit každý majitel nového bytu ať už elektromobil má nebo nemá a tyto skutečnosti nikdo z propagátorů zcestného green dealu lidem raději neříká a neříkají to ani veřejnoprávní média, aby se lidé předčasně nebouřili. Nikdo z politiků neřekne nikdy lidem, že se kvůli plánovaným elektromobilům bude muset kvůli masivní elektrifikaci nutně rozkopat neekologicky naftovými kouřícími stroji doslova celé Česko a to vše zaplatí opět střední třída obyvatelstva a daňoví poplatníci, pokud vůbec ještě budou mít z čeho. Již dnes se velmi těžko a pomalu staví a hledají peníze  na pouhé obyčejné dálnice. Kde se ale vezmou od lidí obrovské peníze na zaplacení rozkopání všech měst a celého Česka kvůli povinné elektrifikaci pro elektromobily je nepředstavitelné už jen proto, že  Evropa (EU) v rámci svého ekologického zeleného šílenství bleskově ničí a nepochopitelně likviduje svůj prosperující vydělávající průmysl a nebude mít už nikdy současné příjmy a ani zisky potřebné k realizaci nové extrémně nákladné elektromobilní elektrifikace a vše (nemovitosti) zde bude ekonomicky systematicky nutně například přes ožebračování lidí neúnosně vysokými daněmi kolonizováno a převedeno jen díky zcestným myšlenkám green dealu do rukou zahraničních globálních vlastníků a investorů (z Číny, USA,..) a zároveň vlastnictví krátkodojezdového elektromobilního auta bude v souladu s plány elit spíše luxusem a současné svobodné cestování bude jen krásnou minulostí. 

Hlavní ekonomickou nevýhodou státem propagovaných  fotovoltaických elektráren v Česku je obecně to, že v létě, kdy domácnosti vůbec nepotřebují topit a spotřebují nejméně elektrické energie, vyrábí jejich elektrárna mnohonásobně více energie než dům potřebuje a v zimě, kdy je naopak malý sluneční svit, tak elektrárna od některých velmi známých dodavatelů si často na svůj provoz ze sítě vezme více energie než vyrobí a může některým majitelům způsobit například za celý rok díky své vlastní spotřebě třeba zcela běžně nežádoucí 1,5 MWh nárůst spotřeby domu, který musí majitel domu zbytečně zaplatit jen za to, že má elektrárnu po celý rok zapnutou. Obecně platí, že v létě lidé bez elektroauta spotřebují z elektrárny třeba jen 5-10% vyrobené energie a zbytek vyrobené elektřiny pošlou přes hybridní měnič do sítě svého distributora. 50% z této energie poslané do sítě si distributor ze zákona automaticky přivlastní a prodá po sousedech a po okolí za tržní cenu a z ní neuvidí majitel elektrárny ani korunu - tedy majitel elektrárny sponzoruje svoji investicí velmi výrazně zejména distributora energie a především stát. Se zbývajícími 0-50% energie odteklými z majitelovy elektrárny do sítě  je to velmi podobné - pokud náhodou bude v zimě nebo v budoucnu potřebovat tuto svoji elektrickou energii si majitel elektrárny stáhnout například na pohon tepelného čerpadla nebo na topení, tak si ji musí zaplatit zase opět ze svých financí za někdy mírně zvýhodněnou cenu (například za polovinu obvyklé celkové tržní ceny - za distribuční cenu a k tomu se připočítávají i všechny nemalé daně a speciální poplatky, které celkově u některých elektráren činí nakoupenou 1kWh ještě dražší než když by člověk elektřinu ze sítě kupoval za tarif pro běžného občana bez elektrárny. Co z této druhé poloviny nespotřebuje placeně při odebrání ze sítě majitel elektrárny zpět, tak opět zůstává tato majitelem elektrárny nespotřebovaná energie bezplatně k dispozici distributorovi, který si ji opět prodá za tržní cenu jiným lidem. Pokud by majitel hybridní elektrárny stáhnul více než 50% své vyrobené energie z elektrárny zpět z distribuční sítě (platí pro FVE pořízené po 15. únoru 2024), tak množství nad 50% zaplatí už za plnou tržní cenu, jako by vůbec nebyla vyrobena v jeho elektrárně. Stále Vám to přijde výhodné "výhodně" nakupovat v zimě zpět svoji vlastní vyrobenou energii? Je dobré si k tomu prostudovat detaily lákavých chytáků a skryté fígle, ale to by bylo na mnoho odstavců.

K dalším nevýhodám hybridních fotovoltaických elektráren speciálně v Česku patří starosti s čtyřkvadrantovým měřením, nemožnost nadlimitních přetoků a jejich extrémní sankcionování (pokuty) (což se snadno stane, když například výrobce z Číny pošle aktualizaci firmware a trochu se při aktualizaci pozmění/zefektivní nastavení elektrárny, nebo když v době covidu nelétala letadla, bylo čistější ovzduší a elektrárny díky tomu posílaly do sítě více energie než se čekalo,..) samozřejmě je zde i nepřehlédnutelné riziko požáru a shoření domu (95% námi navštívených/shlédnutých elektráren je tak nedbale namontovaných, že nesplňuje současné elektrikářské a bezpečnostní normy a hrozí úrazy elektrickým proudem a požár po letech při stárnutí elektrárny), riziko zničení elektrárny krupobitím (panely/moduly snesou maximálně jen malé kroupy do 2 cm a jen do nízké dopadové rychlosti 80 km/h) ... Nelze opominout při výpočtu ekonomické návratnosti elektrárny ani to, že elektrárna z principu nemůže vydržet fungovat 30 let bez údržby. Nejdražší prvky elektrárny mají životnost výrobcem udávanou obvykle mezi 10-15 lety a záruku mnohem kratší. U elektrárny nelze nikdy počítat s životností delší než 30 let, žádný z prvků elektárny není na takovou životnost dimenzován a člověk musí počítat při výpočtu návratnosti elektrárny i její demontáž nejpozději po 30 letech, pokud nechce vyhořet od degradujících prvků elektrárny.  Často lidem již po 4-14 letech shoří velmi drahý měnič,  nejdražší baterie také mají jen například 3000 - 8000 nabíjecích/vybíjecích cyků ve skutečnosti,...Pod fotovoltaickými panely se jen tak snadno neopraví zatékající střecha a prasklá střešní krytina a musí se panely/moduly ze střechy ve velkém rozsahu demontovat, ale ono krásný nový celočerný panel  450 Wp dnes stojí třeba jen 1700 Kč s DPH, takže by se panely po krupobití snadno a levně vyměnily, jen ta ekologická stopa po panelech a ekologické likvidační poplatky musí mrzet majitele elektrárny. Bohužel majitel elektrárny po pár letech od nákupu elektrárny ale často zjistí ke svému překvapení, že nové panely na trhu už nejsou parametrově/elektrikářsky kompatibilní s původními a nejdou napojit místo poškozených na původní starý měnič, takže se vyhodí elektrárna předčasně třeba celá, nebo se už neopravuje a ponechá nefunkční na střeše a o ekonomické návratnosti nemůže být řeč. Pochopitelně čekat, že někde majitel elektrárny uplatní 30-tiletou záruku na panely po krupobití i bez krupobití je silně naivní, když čínští výrobci panelů/modulů končí po velmi krátké době s jejich výrobou a třeba po pár letech zmizí obvykle z trhu a stejně tak i dodavatelské firmy po roce až po pár letech ukončí svoji činnost, když skončí uměle evropskou energetickou politikou vyvolaný boom s FVE a nebudou již mít firmy fotovoltaické na trhu uplatnění. Mnoho výrobních a energeticky náročných firem vnímá současnou neuváženou energetickou politiku EU jako poslední cestu Titanikem, kde bohužel skvěle placený kapitán nevnímá slova ekonomů a neslyší varovné rady odborníků a jen se těší, že bude kormidlovat Titanik i v dalším volebním období. Tyto ohrožené výrobní firmy se nehodlají smířit se ztrátou své konkurenceschopnosti zapřičiněnou nemoudře vysokými a pro ně likvidačními cenami energií a raději  proto se snaží potápějící se Titanic rychle opustit a přemísťují své výroby mimo EU. Například jen z Německa se rozhodlo díky nové energetické politice přesunout výrobu jinam 67% velkých výrobních firem a co to znamená pro zaměstnanost a pro ekonomiku Německa i pro naší (na Německu silně závislou) ekonomiku je snad všem kromě politiků jasné. Stejně jako náš stát rozhazuje peníze jak z helikoptéry na všechno možné a zároveň se topí v dluzích a politici nevědí, jak z toho nekonečného plýtvání na dluh racionálně ven (kromě zvyšování daní - lidem bylo vládou slíbeno, že se nebudou zvyšovat daně, bylo doporučeno, ať si lidé dají elektrárny na své nemovitosti, aby něco málo ušetřili. Skutečný zájem je, aby lidé neušetřili nic a skryté záměry s lidmi jsou pochopitelně jiné. V rámci systematického globalizačního ožebračování střední třídy nelze připustit, aby lidé držící ekonomiku země nad vodou bohatli a šetřili na svých elektrárnách a měli energeticky částečně nezávislou nemovitost úspornou.  Pouze ta šťastnější polovina majitelů fotovoltaických elektráren má možná nějaké drobné příjmy z fotovoltaiky nebo úspory, ale o tyto úspory je třeba lidi šikovně a jednoduše připravit a světe div se, naši politici už vymysleli jak jednoduše na to. Stát případné úspory z fotovoltaiky na nemovitostech lidem ihned všechny sebral a sebere nepřímo pomocí nové daně z nemovitostí, kterou stát navýšil majitelům nemovitostí ne o 1-3% ale hned o neuvěřitelných 80% oproti předchozímu roku 2023, takže majitel elektrárny neušetří prakticky nic, nebo případně co málo ušetří díky elektrárně, tak hned odvede státu na nově zvýšené dani ze své nemovitosti s elektrárnou na střeše) Stát neumí efektivně úsporně racionálně hospodařit a ani nechce šetřit, naši politici dobře umí nás intenzivně zadlužovat nejen výdaji na zbrojení. Například si Češi dovolí objednat a dopředu 10 let před dodáním platit dokonce cca 7x více útočných neviditelných stíhaček F-35 v přepočtu na 1 obyvatele než si objednalo bohaté Německo a úplně každý náš jednotlivý pracující člověk si musí "povinně a bez reptání koupit" (tj. vydělat a na daních státu zaplatit) nějaký ten šroubek na stíhačce F-35 za 79000-100000 Kč, místo aby se šetřilo s penězi daňových poplatníků a udělala se jen nutná racionální investice 6 miliard do plně funkčních Gripenů, potřebná na air policing, tak se zaplatí 300-500 miliard za F-35 a šťastný mimoevropský zbrojařský průmysl si mne ruce, pracující lidé na to přece rádi vydělají a stíhačky si sami zaplatí z daní. Výrobní firmy se sice kvůli zbytečně předraženým energiím odstěhují pryč, ale prostý daňový poplatník se se svým domem jen tak nepřestěhuje do zahraničí mimo energeticky popletenou EU a nezbývá mu tedy než přemýšlet, jak to nějak do budoucna přežít energeticky, aby neskončil v energetické chudobě a nepřišel v rámci probíhající globalizace o svůj majetek a neskončil v rámci vnucované digitalizace EU v elektronickém gulagu, podobně jako je tomu už v Číně a jinde.  Elektrárna fotovoltaická by mohla být částečným řešením v době krize a blackoutu, ale člověk kupující si elektrárnu hybridní obvykle neví, že u tohoto konkrétního typu elektrárny mu může distributor například snížit výkon elektrárny na dálku na třeba 50% nebo i na nulu když je třeba nadvýroba nebo jsou problémy se sítí. Stejně tak při blackoutu by si měl člověk ověřit, zda-li se mu jeho konkrétní hybridní elektrárna náhodou zcela nevypne a dům se neponoří do tmy, protože ve veřejné síti nebude napětí. Nebude si muset náhodou majitel eletrárny za 500 000 a s plně nabitými bateriemi náhodou svítit v noci se svíčkou a v mrazáku se mu nezkazí maso? Dokáže mu sporák či kuchyňská linka vařit a pračka fungovat při blackoutu s jeho na síti silně závislou hybridní elektrárnou? Na tyto otázky obvykle majitelé fotovoltaických elektráren zapomínají. Realita je taková, že celorepublikově oficiálně 16% majitelů (neoficiálně 32%) hybridních fotovoltaických elektráren přiznává, že po instalaci elektrárny jim dům spotřebovává více energie z distribuční sítě než měli před instalací elektrárny, tedy elektrárna nic nešetří , ale způsobuje jen finanční škody a nárůst  výdajů a spotřeby energie ze sítě třeba o 1-2MWh ročně bez jakéhokoliv užitku. A o to tu jde, dostat z lidí, kteří tomu parametrově nerozumí při nákupu elektrárny, co nejvíce peněz za investici nevýhodnou a zároveň i trvale za celou dobu provozu elektrárny co nejvíce peněz za nákup elektřiny ze sítě. Když by tito lidé nečekali s odstavením nové elektrárny až se rozbije, ale odstavili by namontovanou dotovanou elektrárnu ihned, tak by nejvíce ušetřili, otázkou je, zda-li náhodou nemusí udržovat dotovanou elektrárnu podle podmínek dotace v řádném provozu. Pokud se elektrárna neodstaví, tak pak každý rok doplácí majitel nevhodně zvolené elektrárny na to, že má elektrárnu na střeše obvykle nějakých dalších 9000 Kč za elektřinu ze svého navíc oproti tomu, když by elektrárnu neměl.

Všechny tyto starosti odpadají u dobře parametrově zvolených ostrovních elektráren popsaných níže! Ve zprávách se objevilo, že české domácnosti spotřebovaly díky vysokým cenám energií řádově o 10% energií méně, tj. méně topí, lidé se sprchují studenou vodou, jsou více doma oblečení ve svetrech apod. Pokud ale domácnost má skutečně ušetřit a razantně snížit náklady na třeba polovinu oproti plynu nebo na pětinu oproti elektrické energii při vytápění domácnosti (vytápění je největší spotřebitel energie obvykle), tak těmto domácnostem pomohou naše vysoce úsporná a mimořádně spolehlivá tepelná čerpadla montovaná po celé republice naší firmou. Naše čerpadla topí například oproti elektrokotli cca 5x (3x-14x) levněji/úsporněji a oproti plynovému kotli například 2x-3x levněji a jsou investičně několikanásobně výhodnější než například investice do zateplení domu a zvládají jakoukoliv nemovitost vytopit i bez jakéhokoliv zateplení do -28°C a bez sebemenšího používání pomocných elektropatron i při -20°C! Dalším výrazným žroutem energie v domě je bojler a ohřev teplé vody. Naše firma www.topim-nejlevněji.cz doporučuje a montuje místo elektrických bojlerů s velmi drahým provozem bojlery s vysoce úsporným tepelným čerpadlem (od cca 70 000 bez DPH), které sníží náklady na ohřev vody na třetinu až pětinu oproti elektrickým bojlerům. Tj, když si pořídí domácnost místo jakéhokoliv elektrokotle skutečně skvělé a spolehlivé tepelné čerpadlo (bez jakékoliv potřeby našeho pravidelného servisu), tak pak klesnou náklady v domácnosti na topení a na ohřev vody například na 1/5 oproti stavu bez čerpadla. Montáž takového neošizeného splitového čerpadla vzduch-voda i vzduch-vzduch zabere obvykle plně certifikovanému montérovi 1 den a případná topenařina zabere 1 až 3 dny dle stavu domu a dle místní situace. Částečně se dají výdaje na ohřev teplé užitkové vody a topení snížit i malými fotovoltaickými elektrárnami za 30 tisíc až 60 tisíc korun bez dotace (umí snížit až o 2/3 tyto vysoké náklady v případě moudré konfigurace), dokonce jsou na to i dotace 60-90 tisíc, kde jen si musí velmi důkladně zákazník propočítávat a zvažovat konkrétní nabízené technické řešení dodavatelské firmy a možnost případného prodělku ikdyž s dotací sežene bojler a fotovoltaiku za 1 Kč, bohužel mnoho lidí využívajících nadšeně zajímavou dotaci nenapadne, že i v tomto dotovaném řešení za 1 Kč mohou být a někdy bývají skrytá nebezpečí ekonomického provozního prodělku při nemoudře navržené/nevhodné konfiguraci dodané zdarma či za pouhou 1 Kč po odečtení dotace. 

Ekonomická návratnost hybridních elektráren je vždy pozitivní a příjemná u lidí s elektroauty, kteří s elektroautem jezdí do práce v noci a přes den elektroauto stojící doma se nabíjí z elektrárny, nebo když má bohatší dvoučlenná rodina třeba 4 elektroauta a elektroauta se obden střídají v nabíjení, aby  se s nimi dalo jezdit přes den do práce, protože z běžných (kapacitou velmi malých) baterií u fotovoltaické elektrárny se auto nenabije přes noc díky velmi malé úložné kapacitě domácích baterií. Pokud si lidé vaří s elektrárnou vodu v nekrytém bazénu, tak snad ještě zde se nechá hovořit o nějaké ekonomické návratnosti u fotovoltaické elektrárny, jinak vycházejí výpočty návratnosti hybridní fotovoltaické elektrárny pořízené po půli února 2024 se zahrnutím všech provozních výdajů majitele neradostně a investice do hybridní elektrárny se naší firmě topim-nejlevneji.cz (dodávající certifikovaně špičkově úsporná tepelná čerpadla i fotovoltaiky na dotace i bez dotací) jeví často i při využití dotací jako vyhozené peníze a jeví se nám ztrátově pro majitele hybridní elektrárny. Někteří lidé si kupují hybridní elektrárnu pro případnou a v médiích propagovanou budoucí možnost komunitního sdílení této energie, tj. že si třeba někdy v budoucnu pošlou energii z elektrárny ze své chalupy do bytu třeba v Praze. Z výše uvedených skutečností to ale zatím nevypadá jako ekonomicky pro majitele elektrárny jakkoliv zajímavá činnost a rozhodně nikdo toto posílání energie z místa A do místa B neudělá pro majitele elektrárny zadarmo a ještě se naopak připravuje zdanění příjemce této energie! Navíc je dobré se zajímat o to jak rostou distribuční ceny energie vůči celkové ceně energie při zvažování výhodnosti komunitního sdílení energie nebo přeposílání energie ze své elektrárny na jinou adresu! Pro značnou část lidí se jejich neoptimálně zvolená elektrárna na dotace může snadno stát jen ztrátou, starostmi a vyhozenými penězmi, jak minimálně 16% majitelů nových elektráren otevřeně přiznává a sděluje svému okolí.

 

Obecně platí, že pořizovat v roce 2024 hybridní fotovoltaickou elektrárnu pro domácnost se na dotace po změně dotačních pravidel od 15.2.2024 lidem bez elektroaut už často vůbec nevyplácí a nový majitel hybridní fotovoltaiky s běžným tržním měničem je až tím posledním, kdo má ze své hybridní fotovoltaiky případně nějaký drobný užitek, zato má s jistotou velké investiční a  později i provozní výdaje, mnoho nových povinností,  časových starostí, nepřehlédnutelných rizik, nebezpečí vysokých pokut a návratnost u většiny domácností obvykle nulovou, zápornou nebo u poloviny majitelů díky vysokým pořizovacím cenám nepříjemně dlouhou. Ve většině případů nelze uvažovat o inzerovaných senzačních návratnostech 4-6 let.

 

Jinak je tomu u ostrovních systémů a ostrovních elektráren, které jsou pro majitele příjemně výhodné, ale na českém trhu státem prakticky nepodporované a prakticky díky neznalosti lidí neprodávané. Proč asi?  Protože fungují na jiném tržním principu. U ostrovních elektráren neplatí majitel takové ostrovní elektrárny daň ekologickou (z obnovitelných zdrojů energie) a ani další poplatky státu jako je např. DPH z vyrobené elektřiny. Propagace je nulová u těchto velmi ekonomicky zajímavých ostrovních elektráren v médiích jen díky tomu, že se ostrovní elektrárna nikdy nepřipojuje do distribuční sítě a nemusí majitel energii nakupovat přes distribuční síť. Nezávislé ostrovní elektrárny jsou jednoznačně nevýhodné pro stát, pro EU, pro distributory energie. Jsou ale naopak výhodné pouze pro majitele elektrárny a to jak u domů připojených do distribuční sítě (kde není nárok na dotaci), tak i pro majitele do sítě zatím nepřipojených nemovitostí, kde ještě přiskočí k dobru případná dotace 160-200 tisíc. Majitelé dobře navržených ostrovních elektráren mají oproti majitelům hybridních elektráren jen samé výhody a prakticky žádné reálné nevýhody. Pokud ale majitel elektrárny si usmyslí, že si bude posílat energii z chalupy do paneláku do Prahy,  tak pak je pro něj hybridní elektrárna řešením, zda-li je to smysluplně výhodné nebo naopak čistě ztrátové řešení si musí spočítat sám majitel elektrárny ze všech jemu dostupných materiálů.

 

Naše firma doporučuje a montuje (nejen) ostrovní systémy především zákazníkům, kteří si u nás zakoupili tepelná čerpadla a to většinou bez dotací a s automatickým přepínáním sítí. Cena naší ostrovní 10kWp elektrány s výkonným ostrovním měničem a s bateriemi se pohybuje již od 150 tisíc bez DPH a bez  montáže a bez jakékoliv státní dotace.

Pokud je dům někde na samotě bez přívodu elektřiny, tak je možné získat na ostrovní elektrárnu ještě navíc i dotaci ve výši 160-200 tisíc od 15. února 2024.

Ostrovní elektrárna umnožňuje vytvořit i celoročně energeticky částečně/zcela soběstačný a na vnější distribuční síti a na různých daních a poplatcích z elektřiny nezávislý dům.  V cca 1% případů dokáže zajistit topení elektřinou po celou zimu z fotovoltaických panelů přes naše vysoce účinná tepelná čerpadla.

Kombinovat  běžnou 10kWp FVE s průměrným tržním tepelným čerpadlem vzduch-voda nemá žádný ekonomický význam a ani praktický smysl (ikdyž je to všude masivně propagované a sponzorovanými zákazníky a EU intenzivně vychvalované a lidé si to nadšeně kupují o 106), máme ale čerpadla špičkově úsporná za 50 000 Kč -100 000 Kč bez DPH, u kterých to ještě drobný ekonomický smysl dává. Smysluplné je určitě chlazení teleným čerpadlem v létě, kdy se spotřebovává energie z vlastní FVE, jinak je z našeho pohledu propojení běžného tepelného čerpadla s FVE jen další jistá a zbytečná past na zákazníkovy peníze už jen proto, že v zimě, kdy se nejvíce topí, bohužel sluníčko prakticky nesvítí dostatečně ani na dobití baterií a malá 10 kWp FVE sotva utáhne vlastní spotřebu měniče a potřebná další vlastní vyrobená energie pro topení tepelným čerpadlem z FVE není k dispozici. Pro zákazníky, kteří rádi vsadí a věří na úspornost našeho speciálního úsporného inteligentního automatického propojení FVE s tepelným čerpadlem a chtějí propojit FVE s našim parametrově nadstandardním a naprosto skvělým, spolehlivým, prakticky bezporuchovým a mimořádně úsporným tepelným čerpadlem máme vše připravené k rychlé montáži bez čekání.

 

Informace pro Vás připravil a hezký den přeje: ing. Václav Sirový, tel. 602 466 955, www.topim-nejlevneji.cz