Porovnání všech typů tepelných čerpadel. Co koupit a co nekoupit?

Při výběru vhodného čerpadla je potřeba se zamyslet především nad parametry nemovitosti, nad požadavky pořizovatele, nad cenami energií, nad konkrétními skutečnými vlastnostmi čerpadel a propočítat skutečné reálné výše úspor.

Na trhu je mnoho zcestných dezinformací, které například sdělují, že vytápění plynem nebo elektřinou, uhlím či dřevem je levnější. Někdo například tvrdí, že elektrické podlahové topení je to nejlevnější, jiný tvrdí, že solární kolektory jsou nejlevnější,...obecně tato tvrzení jsou ale matematicky nepodložená a objektivní porovnávací výpočty tomu nenasvědčují. Také mnoho firem doporučuje například tepelná čerpadla zcela nevhodná do daných nemovitostí, jen protože tyto firmy nezískaly osvědčení montovat ta vhodnější a správnější a účinnější čerpadla, takže výsledkem je značně neefektivní nebo málo efektivní investice budoucího majitele. Mnoho bohatších lidí volí složité a zbytečně komplikované systémy, u nichž je návratnost investice silně diskutabilní. Zakoupí si vše, co jim dodavatel čerpadla doporučí za "vylepšení" a praktickou stránku (nulovou ekonomickou návratnost doporučených vylepšení) a dle zákonů technické diagnostiky narůstající pravděpodobnost servisu, komplikací a poruch neřeší. Luxusní moderní kvalitní čerpadlo má spousty říditelných/řízených výstupů a vstupů od řízení vytápění bazénu až po solární kolektory jako zdroj topné vody i v době, kdy je teplota topné vody z kolektorů normálně už nevyužitelná, to však neznamená, že by zákazník se měl snažit na tepelné čerpadlo napojit co nejvíce periférií a zbytečně utrácet, ale je vhodné napojit jen takové periférie, které se ekonomicky s jistotou a brzy navrátí, nebo mají pro zákazníka praktický význam a racionální přínos. Pouze cca 5% lidí si nakupuje skutečně přijatelně vhodná, nebo dokonce parametrově skvělá tepelná čerpadla. V ostatních případech se jedná díky technickým neznalostem odběratele (i dodavatele) především o profit obchodníka/dodavatele s už menším nebo dokonce i záporným užitkem na straně kupujícího. Pokud by kupující znal skutečné parametry nakupovaného čerpadla a měl objektivní nezávislé porovnání vyžadující technickou odbornost, tak by se mnoha čerpadlům s jistotou vyhnul a nikdy je nenakoupil. Problémem je, že obchodník preferuje prodej a ne objektivní informovanost kupujícího, někdy obchodník není ani sám dostatečně informovaný a vymýšlí si senzační informace jen aby nevyšla na jevo jeho neznalost a doporučuje a prodává čerpadlo, o kterém neví ani desetinu potřebného a z našich zkušeností víme, že i vysokoškolsky technicky vzdělaní lidé přímo v oboru si od povedených dodavatelů koupí například tepelné čerpadlo, které je zcela nevhodné do jejich nemovitosti a u kterého je dopředu jasné, že nikdy nebude úsporné a nikdy nebude mít skutečnou ekonomickou návratnost za 1 až 6 roků od instalace (tu mají námi dodávaná čerpadla), ale ani za 25-75 let. Velmi často na trhu dochází k situaci, kdy objektivní dodavatel správně navrhne správné čerpadlo do nemovitosti, ale zákazník se nechá zlákat neseriózním dodavatelem, který se snaží prodat cokoliv a kvůli svému zisku poskytuje systematicky jen cca 1/10 pravdivých informací a navrhne vědomě do nemovitosti zcela nevhodné čerpadlo za podobnou nepatrně nižší cenu, ale s podstatně horšími parametry a tudíž nevhodné pro danou nemovitost a zákazník třeba pro ušetřených 10 000 Kč při nákupu pak místo úspor už jen mnoho následujících let prodělává a zbytečně mnohem dráže topí. Není výjimkou, že lidem s vyřízenou dotací, kteří si u nás objednali čerpadlo a stačilo čerpadlo jen namontovat, jsme při předmontážní návštěvě nákup čerpadla rozmluvili a doporučili jim např. plyn, protože v případě jejich konkrétní nemovitosti se zastaralým topným systémem, který nechtěli zmodernizovat, nemělo ekonomický smysl čerpadlo montovat a provozně by vyšlo topení čerpadlem stejně nebo jen nepatrně (např. o 3000 Kč ročně) levněji než plynem a zákazník by si tak nákupem čerpadla výrazně nezlepšil ekonomičnost topení i přes poskytnutou dotaci.

Extrémní skutečný příklad z praxe: Technicky vysokoškolsky vzdělaný zákazník přímo v oboru si vybíral dodavatele čerpadla, preferoval co nejnižší cenu před parametry, dodavatelská firma se snažila vyhovět s cenou a vymyslela proto řešení takové, že dodala jen prázdnou originální skříň od tepelného čerpadla s vrtulí na oko a bez čerpadla a dovnitř dala místo kompresoru elektrokotel za 10 000 Kč, zákazník pak místo původních 60 000 Kč za topení ročně protopil novým čerpadlem (tedy vlastně elektrokotlem) 72 000 Kč ročně a problém tak zjistil až po mnoha měsících od dodání čerpadla. Soudně se zpět peněz zákazník ani po několika letech zatím nedomohl, chtěl si od nás koupit vhodné čerpadlo za stejnou cenu, za kterou prodal podvodník čerpadlo/elektrokotel do jeho nemovitosti. Bohužel naše úsporné a vhodné čerpadlo bylo o 40 tisíc Kč dražší než prázdná skříň čerpadla od podvodníka a přestože by neprotopil s našim čerpadlem u jeho konkrétní staré nezateplené nemovitosti více než cca 15 tisíc Kč ročně, tak raději opět sáhnul po zcela technicky a typově nevhodném čerpadle od jiného dodavatele, kterému bylo jedno, že dodává nesprávný typ čerpadla a zákazník ušetřil investičně 40000 Kč jak potřeboval, ale ročně protopí místo 15 000 Kč ročně (s čerpadlem, které je vhodné pro jeho nemovitost) cca 45 000 Kč ročně s novým ekonomicky a provozně nevhodným čerpadlem. Na spousty podobných otřesných příkladů nebezpečí a různých námi odhalených neuvěřitelných fint i u největších dodavatelů na trhu zde není prostor, stejně jako není dobré naletět tendenčním neobjektivním informacím sdělovaným v různých nejmenovaných časopisech a tisku s přímo nebo nepřímo prodejci sponzorovanými matoucími články o tepelných čerpadlech a s odkazy na dodavatele čerpadel v těchto časopisech.

Mnozí zájemci o tepelná čerpadla přistupují k výběru a k rozhodnutí o nákupu konkrétního tepelného čerpadla velmi neinformovaně a neuvědomují si, že je v zájmu naprosté většiny prodejců tepelných čerpadel, aby kupující měl co nejméně objektivních informací o daném typu jimi doporučovaného čerpadla a neznal jiné typy a modely čerpadel a technické parametry jiných značek a nedokázal si uvědomit, že například jím vybrané a ve skutečnosti parametrově nekvalitní 15 kW čerpadlo vzduch-voda za 280 000 Kč se nechá úplně nové sehnat na trhu za pouhých 28 500 Kč se zcela stejným užitkem pro danou nemovitost. Mnoho kupujících podstupuje několikaměsíční až několikaleté naprosto chaotické poptávkové řízení na dodávku tepelného čerpadla od mnoha dodavatelů po celé republice místo aby si sehnalo bezplatné nebo placené několikahodinové nezávislé objektivní poradenství, které by jim pomohlo se správným zadáním poptávky a které by je upozornilo bez čekání na skryté fígle a chytáky v konkrétních nabídkách, které laik bez mnohaletého technického studia problematiky tepelných čerpadel pochopitelně netuší a nevidí. Raději koupí dvakrát dražší čerpadlo od šikovného obchodníka poskytujícího zajímavé veliké slevy, než aby koupili 2x kvalitnější a provozně výrazně úspornější čerpadlo za o 100 000 Kč nižší cenu, na kterou ale žádnou slevu jiný obchodník neposkytuje.

Neinformovaný kupující obvykle vůbec netuší, že vysoká cena neznamená automaticky kvalitu a perfektní parametry. Kupujícím zvolené "nejlepší čerpadlo na trhu" má sice například pořizovací cenu 280 000 Kč, ale za cenu o 20% nižší mohl mít jinou značku čerpadla provozně například 4x úspornější (4x menší provozní náklady a nižší spotřebu proudu), velmi spolehlivou a mnohem kvalitnější značku, která za celá destiletí provozu vůbec nepotřebuje servis a nemá jakékoliv neplánované a zbytečné servisní výdaje a ani nemá jakékoliv dodavatelem podmiňované a vynucované výdaje za servis (například pro platnost záruky vyžaduje ziskuchtivý dodavatel pravidelný placený servis každý rok a pokud ho zákazník nechce zaplatit, tak mu tam "šikovný montér", kterému nestačí zisk z prodeje čerpadla a chce vydělávat i na následném servise, často úmyslně zamontuje ještě skryté chyby, které si pozdější placený servis vynutí a nezkušený zákazník pak neprávem nadává na poruchovou značku čerpadla, místo aby hledal chybu v montérovi vykonávajícím zbytečný placený servis a pokud náhodou majitel takového čerpadla neobjedná takový často kontraproduktivní a zbytečný každoroční servis, tak mu dodavatel při jakékoliv poruše řekne, že pozbyl záruku a že bude mít opravu placenou, nektěří dodavatelé vyžadují každoroční servis, ale svoji záruční odpovědnost pak stejně nedodržují a v záruce čerpadlo vůbec zdarma a ani placeně neopraví, přestože se jedná o jasnou závadu čerpadla zákazníkem nezaviněnou).

 

Pokud chce neinformovaný kupující koupit čerpadlo jen tak, aby měl něco moderního jako sousedi, tak pak může koupit klidně čerpadlo, jaké si koupil soused, výsledek nákupu téměř s jistotou nebude optimální pro jeho dům. Platí totiž zcela jednoznačně, že značka čerpadla nikdy kupujícímu nezaručuje optimální volbu čerpadla. Důležité pro správnou volbu čerpadla je, zda-li daná značka (daný výrobce) nabízí například desítky různých odlišných 12kW modelů parametrově a výkonově vhodných pro konkrétní nemovitost, nebo nenabízí potřebný  výběr a má v nabídce jen jeden nebo 2 modely například 12kW, které moc široký výběr vlastností nemají a optimalizaci  úspornosti díky nedostatečnému výběru variant prakticky vůbec nenabízejí. Nezkušený kupující si řekne, že mu stačí jeden model, protože tomu stejně nerozumí a nemá se s kým bezplatně poradit a platit za nezávislé kvalifikované odborné posouzení a poradenství nechce, hlavně že to snad bude nějak fungovat. Až pozdě, když už zakoupené čerpadlo je v provozu a nechce prodejce čerpadlo vyměnit nebo vyreklamovat, kupující zjistí, že to nebyla optimální volba. Platí tedy, že minimálně stejně důležité nebo ještě důležitější než značka čerpadla jsou parametry a vlastnosti kupovaného čerpadla. Naprosto nejdůležitější a zásadní jak pro životnost a spolehlivost čerpadla a tak pro potřebnou mimořádnou úspornost provozu čerpadla je vždy osoba montéra, jeho odpovědnost a serióznost, dostatek času na montáž, certifikovanost, zkušenosti a pečlivost práce. Naše firma umí zajistit, že se stejným tepelným čerpadlem vzorně a pečlivě námi namontovaným topí zákazník až 3,5x levněji než když naprosto stejné čerpadlo namontuje rychlomontér neochotný věnovat zákazníkovi zdarma pár dnů potřebného času navíc. Pokud kupující kupuje čerpadlo od čistě obchodní internetové firmy s čerpadly a s klimatizacemi, která umí pouze dobře obchodovat a lákat na slevy a která se pro úspěšné přesvědčení zákazníka naučila 10-20 obchodních frází a o problematice tepelných čerpadel ve skutečnosti prakticky nic netuší a nemá všechny potřebné kvalifikace a komplexní znalosti, natož  odborné vzdělání a ani praxi a ani servisní a montážní zázemí a vybavení a problémy provozní neumí řešit a která si málo zkušené a co nejlevnější montéry najímá různě po republice a nemá obvykle své vlastní montéry, tak takový montér s předem limitovaným výdělkem nemá sebemenší motivaci dělat práci precizně, ale pracuje tak, aby si co nejdříve vydělal dojednanou odměnu a více ho nezajímá a nemá zájem udělat pro (z jeho pohledu) cizího zákazníka maximum a věnovat mu třeba zcela zdarma 3x až 10x více času než musí a než má zaplaceno. Spíše montáž udělá tak, aby měl u zákazníka brzy zajištěn nějaký další placený servis a uživil svoji rodinu. Pokud i nejlepší dostupné čerpadlo na trhu, které je zcela bezporuchové, montuje neodpověný montér, nebo sebejistý montér, který neumí plynule německy nebo anglicky a který si neumí sám přečíst a přeložit ani anglický, německý nebo jiný návod k montáži, tak pak situace je taková, že nesprávná, urychlená nebo odfláknutá montáž způsobí nutnost reklamace nejlepšího čerpadla třeba 3x za sebou v záruční době. Spousta montérů nečte montážní návody, neabslolvuje školení a nezná správné postupy,...dokonce se firemně do reklamy nechá natočit na video a ještě se se svými nepovolenými a chybnými postupy zkracujícími životnost čerpadlu chlubí na youtube nebo na svých firemních stránkách. Zákazník neznající technické detaily si pravděpodobně řekne, že když už jsou ti montéři nafilmovaní a zveřejňují svoji ptáci takto, tak že to jsou zřejmě borci a dělají to dobře, odborník však na rozdíl od zákazníka může na videu vidět šikovné montéry, kteří předvádějí ve skutečnosti chybný postup nehodný následování, zhoršující funkčnost a zkracující čerpadlu zbytečně životnost. Kupující čerpadla by si měl před montáží důsledně vyžádat a prověřit od neznámého konkrétního montéra všechny jeho nezbytné certifikace k montáži, výuční list montéra tepelných čerpadel, elektrikářská oprávnění, chlaďařská, svářečská a revizní oprávnění, absolvovaná školení na montáž přímo daného modelu čerpadla od výrobce či dovozce kupovaného čerpadla atd. Není totiž vyjímkou, že mnoho firem dodávajících čerpadla postrádá povinnou kvalifikaci a např. velmi známá dodavatelská firma posílá nezákonně i přes hrozbu miliónových pokut na místo montáže nekvalifikované montéry, tedy místo chlaďařů například zedníky a ti montují čerpadla, protože to nemá kdo ve firmě namontovat a obchodníci z této firmy bez kvalifikace pro montáže přesně vědí co říci pro úspěšný prodej a umí přesvědčit zákazníka a čerpadlo prodat, ale jinak tomu prakticky a technicky v potřebné míře nerozumí a když by zákazník měl připravené speciální otázky odborné, tak by hned věděl, že od této firmy je lépe nekupovat, protože při prvním problému ta firma problém snadno nebo vůbec nevyřeší. V odpovědnějším případě nekvalifikované firmy montují pouze omezený sortiment méně vhodných a parametrově slabších tepelných čerpadel, na které kvalifikaci a vzdělání není třeba mít. Někdy nám cizí zákazníci, kterým poskytujeme podrobné placené i bezplatné poradentví, v průběhu montáže třeba 5x volají co mají dělat, že levný montér jimi vybraný neumí čerpadlo namontovat a že si s tím neví rady a jak mají pokračovat při montáži. Bohužel ne každý montér umí komplexně ve prospěch zákazníka uvažovat a pustí se lehkomyslně do práce, kterou by měl přenechat raději odborníkovi, protože s problémy sice nějak ještě zprovozní čerpadlo, ale potřebnou úspornost topení po celou životnost zařízení už pravděpodobně netuší jak zajistit a ještě chybami při montáži zkrátí životnost špičkově kvalitního čerpadla třeba jen na 1/4 obvyklé a možné životnosti. Majitel čerpadla když by si objednal naši například jarní nebo letní akční bezplatnou precizní certifikovanou montáž celého čerpadla, tak by s jistotou topil celý život za například 1/3 náklady oproti montáži provedené neodborně a ušetřil v průběhu životnosti čerpadla statisíce na elektrickém proudu. Většina lidí ale takto ke své škodě neuvažuje a nerozlišuje mezi kvalitní a běžnou motnáží.

Rychle rostoucí ceny energií v současné době vyžadují nasazení pouze skutečně kvalitních a precizně namontovaných technologicky nejnovějších teplených čerpadel (nikoliv jen starších čerpadel s papírově vylepšovanými parametry o desítky či stovky procent oproti skutečnosti, aby se vůbec tato čerpadla prodala), jen díky tomu může pak zákazník s jistotou topit třeba 2x levněji než plynem, 2x levněji než uhlím, levněji než dřevem,...Nemá ekonomický význam a přínos kupovat 5-20 let staré a ve skutečnosti předražené modely tepelných čerpadel vychvalované prodejci. Tato čerpadla zajištují zisk jejich prodejci a výrobci, ale příjemně výhodný a přijatelně úsporný provoz jejich majiteli už neumí nabídnout.   

  Češi milující slevy se velmi snadno nechají zlákat například na opticky lákavou slevu na čerpadlo, které je před slevou velmi předražené, že by ho za tu cenu jen málokdo koupil. Posuzují při poptávání díky nedostatku času a v návalu desítek různých nabídek u čerpadla často jen povrchně vnější vzhled a celkovou cenu a různé další zcela nepodstatné věci předkládané záměrně dodavatelem pro popletení kupujícího, ale diametrálně rozdílné technické a kvalitativní parametry různých značek čerpadel už jim nic neříkají a proto tyto věci mnohem důležitější pro jejich nemovitost a pro úspornost a ekonomičnost provozu už vůbec objektivně neporovnávají a ponechávají tuto skutečnost chybně na dodavateli čerpadla, který má často zcela jinou motivaci než si kupující myslí a nemůže kupujícímu poradit objektivně, protože by při pravdivém a seriózním přístupu často o kšeft přišel. Pokud nám náhodou zákazník přepošle přesnou konkrétní nabídku od takového dodavatele (ti nejpovedenější dodavatelé pod sancemi zakazují přeposílat nabídky a sdělovat tajné (ve skutečnosti vysoké) ceny v nabídkách, aby to nemohl shlédnout odborník a aby si zákazníka udrželi a aby zákazník nedostal pokud možno alternativně lepší nabídky ke konkrétní jejich nabídce a vyhrožují i právníkem apod.), tak seriózně jednajícímu zákazníkovi, který chce skutečně koupit řešení od nás, vypracujeme nabídku cenově i technicky lepší, s kvalitním a se spolehlivějším a úspornějším/výkonnějším/tišším čerpadlem a pokud nás tento poptávající zákazník nezdržuje stovkami dotazů od produktivní práce, tak mu v době mimo krizi nebo při cenách pohonných hmot do 30 Kč/l rádi přidáme dopravu po celé republice zdarma, v případě dostatku volného montážního času a na základě předmontážní smlouvy také můžeme v odůvodněném případě přidat precizní neodfláknutou certifikovanou montáž tepelného čerpadla zdarma a někdy část příslušenství k čerpadlu zdarma. K tomu přidáváme zcela zdarma ještě vždy další velmi cenné a pro zákazníka a jeho spokojenost s provozem čerpadla mimořádně důležité věci, které jinde zákazník nezíská. Můžeme dodat a namontovat cca 11 značek čerpadel, ale bezplatnou montáž a bezplatné příslušenství a bezplatnou dopravu nikdy nenabízíme, pokud zákazník preferuje nekvalitní čerpadlo, u kterého hrozí jakýkoliv záruční nebo pozáruční zdržující servis. Stejně tak nikdy nenabízíme bezplatnou montáž u levných čerpadel od 20 do 100 tisíc bez DPH, zde montáž tepelného čerpadla stojí obvykle/minimiálně 3999 Kč bez DPH v závislosti na skutečných montážních podmínkách v místě realizace. 

Montáž kvalitního spolehlivého tepelného čerpadla vzduch-voda za 0 Kč s dopravou zdarma naleznete zde: 

http://www.topim-nejlevneji.cz/sluzby-instalacni/montaz-kvalitniho-tepelneho-cerpadla/

Pozor, zatímco na trhu rostou ceny, tak v současné době krize na trhu s tepelnými čerpadly vzduch-voda nabízíme u čerpadel ještě staré loňské ceny před zdražením. Mimořádně úsporných a špičkově kvalitních bezporuchových čerpadel máme skladově zajištěn zatím relativní dostatek na montování i bez jakéhokoliv čekání v akutních případech, tj. v naléhavých případech probíhá montáž a kompletní realizace od A do Z do několika dnů od objednávky i v době krize. Ale vzhledem k mimořádně silnému nárustu cen pohonných hmot už žádné dopravy zdarma po celé republice až do konce krize na trhu s čerpadly na větší vzdálenosti neposkytujeme a žádné práce montážní a ani poradenské už zdarma nikomu neděláme a věnujeme se pouze a jen vážným zájemcům o naše služby. Obvyklá čekací doba na montáž tepelného čerpadla je u nás nyní, tedy ve druhé polovině roku 2022, přibližně 2 měsíce v závislosti na požadovaném řešení a v závislosti na situaci na trhu (jen zcela vyjímečně je čekací doba na montáž od objednávky delší než 2 měsíce a to v případě, že něco atypického aktuálně nemáme skladem). Netrpíme přerušením nebo ukončením výroby některých nepovedených značek čerpadel na trhu, protože tyto někdy problematické značky jednoduše nedoporučujeme a nedodáváme. Vysoce kvalitních a špičkově úsporných čerpadel máme pro naše zákazníky trvalý dostatek a není nutné ze strany zákazníka podléhat tržnímu tlaku, že čerpadla nejsou a smluvně se někde na trhu zavazovat k odběru nevhodných čerpadel u nichž výrobce nevyrábí a zákazníkovi objednávajícímu to nikdo neřekne a raději od zákazníka vybere zálohu a nechá jej roky zbytečně čekat, ani v současné krizi není nutné čekat 2 roky na některé méně povedené modely a značky, když jsou kvalitní čerpadla k mání bez čekání a prakticky ihned.  

 

Kupující tepelného čerpadla je velmi často na trhu masírován časově omezenými nabídkami a akcemi a ve skutečnosti nevýhodnými slevami, kterým není dobré podléhat a vůbec důvěřovat a stresovat se vůbec s jejich propásnustím časovým! Je dobré zůstat v klidu a neunáhlit se časově a rozmýšlet nejen nad vnucovaným typem a nad doporučovanou nabízenou značkou a jejími někdy úmylsně matoucími a cíleně zavádějícími nebo i často silně nepravdivě udávanými technickými parametry. Úspěšní prodejci některých velmi známých prolhaných značek se snaží od okamžiku nabídky připoutat si kupujícího k sobě a přimět kupujícího k unáhlenému rozhodnutí do jimi stanoveného termínu pro nákup jejich předraženého pro nemovitost ne zrovna optimálního čerpadla a straší celoročně bezdůvodně ve svých nabídkách s budoucím nárustem ceny, straší své zájemce s růstem ceny plastových komponent, straší s nárůstem ceny kovových dílů, straší s obecným nárustem cen v příštím nezveřejněném ceníku, straší s inflací a několikrát ročně doporučují nákup za poslední "ještě výhodnější" již tak vysoké ceny dle předchozího předsezónního nebo posezónního ceníku, straší s jejich budoucím nesmyslným sezónním nárustem ceny a vysokým zájmem o jejich údajně nedostatková a skladová a ve skutečnosti neprodejná nebo těžko prodejná čerpadla.  Pokud by prozíravý kupující těmto údajně lepším cenám nevěřil a sledoval chování daného prodejce po několik let nebo alespoň po delší dobu, tak by zjistil, že spěchat s nákupem a také strašení s inflací a s nárustem cen, pokud kupující nestihne objednat nejpozději do konkrétního prodejcem v nabídkách stanoveného data, je zcela liché a ekonomicky obvykle velmi chybné. V letošním roce u námi doporučovaných špičkově kvalitních a spolehlivých a zcela bezporuchových čerpadel v cenové hladině od 100 do 200 tisíc Kč šly ceny dolů o např. 10%, kdo se nechal různými prodávajícími vystrašit a ve spěchu nakupoval, tak u těchto prodejců s trvale ceníkově rostoucími cenami prodělal desetitisíce. Chytrý kupující ví, že obecně ceny tepelných čerpadel nerostou, ale po celý rok díky stále většímu množství vyrobených tepelných čerpadel trvale klesají! Pokud kupující kupuje skladová neprodejná čerpadla stará typově spoustu let, tak pochopitelně za dobré ceny nenakupuje, protože prodávající nechce prodávat levněji než nakoupil a kupující kupuje nemoderní, často i deset až 15 let zastaralé techologie u kterých výrobce jen papírově vylepšuje parametry, aby se zboží prodalo na trhu jako to prý nejúčinnější a prý bezkonkurenčně nejlepší. Prodejcům je obvykle zcela lhostejné kolik bude při provozu po celá desetiletí platit budoucí majitel čerpadla za elektrický proud (například běžně a zcela zbytečně o 60% až 130% více), hlavně že zastaralý model čerpadla se podaří se ziskem prodat.

 

Běžnou chybou zájemce o čerpadlo je, že bez rozmyslu a bez porovnávání cen ihned (v prodejcem stanoveném termínu a s příslibem budoucích slev) zaplatí klidně rok před realizací montáže zálohu například 10 000 Kč za pomoc s vyřízením dotací, ale když dotace dodavatel nevyřídí, například proto, že je z nějakého důvodu úředník neschálí, nebo že dotace v dané oblasti jsou již rozebrané a ukončené, tak už svých 10 000 Kč nikdy naivní zájemce neuvidí. Pak za námi takový neštastník přijde, zda-li mu dodáme místo jím zvoleného levného problematického čerpadla čerpadlo špičkově kvalitní za cenu čerpadla neúsporného a ještě o oněch jinde nevratně složených 10000 Kč ponížíme cenu, aby si u konkurence nemusel neúsporné čerpadlo kupovat.

 

Je na trhu zcela běžné porovnávat nabídky, zájemců o tepelná čerpadla je obrovské množství. Tito zájemci obvykle postrádají objektivní technické informace potřebné pro racionální nákup vhodného tepelného čerpadla, a domnívají se, že ziskuchtivé firmy jim tyto informace poskytnou pravdivě a zdarma a neuvědomují si, že dostanou vždy jen takové informace a dezinformace, které umožní firmám prodat cokoliv i zcela neprodejného. U nás např. poptávají každoročně tisíce časově náročných rádobyzákazníků, kteří nechtějí nic ve skutečnosti koupit a chtějí "jen dobře poradit" například při odhalování firemních fíglů a při porovnávání došlých nabídek co mají koupit nebo "jen" chtějí nasměrovat správným směrem při jejich poptávkách technicky zastaralých či nevhodných čerpadel a nedostává se nám pak času na seriózně uvažující poptávače a proto se předem omlouváme, pokud někoho mylně vyhodnotíme za rádobyzákazníka a neposkytneme mu bezplatně potřebné informace. Každý zákazník u nás nakupující kvalitní čerpadlo od nás dostane ZDARMA precizní časově nelimitované pravdivé objektivní poradenství a precizně vyladěnou optimální nabídku podloženou nevylepšovanými skutečnými technickými parametry, rozepsanou konkrétně a podrobně v případě zájmu náročného zákazníka i na mnoha desítkách stran A4 a přesně parametrově určenou pro jeho nemovitost na bezporuchové a parametrově senzační čerpadlo patřící k 2% nejlepších čerpadel na trhu, za určitě zajímavou cenu (montáž+ veškerá doprava po celé republice mimo topnou sezónu je obvykle zdarma, příslušenství dle možností a dle skutečné ztráty času v některých konfiguračně jednodušších případech také zdarma - zákazník nám obvykle platí jen kvalitní a prakticky bezporuchové čerpadlo), včetně komplentího podrobného návrhu všech detailů realizace a výkresové/projektové dokumentace zdarma, včetně zcela přesného výpočtu tepelných ztrát nemovitosti obvykle zdarma, včetně detailního objektivního poradenství do rozsahu až 150 hodin, žádná překvapení a nečekané výdaje, dopředu zcela jasná a velmi přesná nenarůstající garantovaná cena pro zákazníka atd. Žádné částečně a nepřesné univerzální nedospecifikované nabídky (kde se mění jen v hlavičce adresa příjemce) vážným zájemcům o naši montáž a naše poradenství nerozesíláme. Takové nabídky jsou určeny jen pro neznámé internetové  poptávající rádobyzákazníky, kteří si neuvědomují jaký význam pro ně mají kompletní úplně nezkreslené pravdivé informace, a slouží hlavně k tomu, aby si je poptávající mohli přeposílat dále do jiných firem a porovnávat desítky vzájemně neporovnatelných po technické, obsahové, rozsahové i kvalitativní stránce různých nabídek. Zákazník když dostane nabídky ještě od jiných firem na svoji nemovitost, tak zde vstupuje do hry subjektivní technická zdatnost a odborná schopnost zákazníka objektivně porovnat cenově a parametrově nesrovnatelné a neporovnatelné modely různých nabídkových čerpadel a neúplné nabídky a skryté fígle různých nabídek a zákazník se obvykle rozhoduje například podle grafické úpravy hezky vypadající nabídky, místo aby řešil technicko-obsahovou stránku a provozní náklady v konkrétních číslech - většina zákazníků je schopna porovnat ceny, ale co za nimi je skryto za chytáky už bez slouhého několikaletého studia problematiky tepelných čerpadel už nezjistí. Je-li zákazník technicky orientovaný, tak aby mohl přijmout jinou nabídku než naši, tak si musí nabízející umělě vylepšovat parametry jejich čerpadel až 9x oproti skutečnosti, aby jejich čerpadlo bylo papírově lepší a k objednání. Mnohdy kupodivu stačí, když "šikovný dodavatel" řekne pouze ústně zákazníkovi, že jejich značka je ještě o 30% úspornější než ta z naší nabídky a zákazník se nám už neozve a koupí parametrově a provozně slabé propadákové čerpadlo od "šikovných kluků". Pokud se ale zákazník ozve, tak samozřejmě informační podvod "šikovného dodavatele" snadno odhalíme a zjistíme například, že je mu nabídnuto čerpadlo nikoliv o 30% lepší než námi doporučené, ale o 60% slabší a výrazně provozně neekonomické a 15 až 20 let zastaralé. Zkušení dodavatelé čerpadel ale mistrně a chladnokrevně používají velmi rafinové triky a do téměř nejmenšího detailu komplexně technicky, psychologicky a marketingově propracované dezinformace na získání i udržení kupujícího, které normální kupující nemá jakoukoliv sebemenší šanci odhalit a prohlédnout a nemůže se pod jejich vlivem objektivně rozhodnout a je pak celý život přesvědčen, že dobře nakoupil a ještě dělá dané firmě reklamu. Kupující by si měl být vědom, že čerpadlo není levná záležitost na jednu topnou sezónu, ale že se kupuje na třeba 20-30 let používání a když se koupí čerpadlo např. za 175 000, které sice stojí přibližně stejně jako jiné čerpadlo, ale kupující při výběru jen srovná nabídkové ceny a nesrovnává detailně technické parametry a ani sevisní náklady nepočítá a protopí jen v elektrice každoročně o třeba zbytečně 10-20 tisíc více než by musel, tak to za 25 let je například zcela běžná ztráta 25 x 15000 Kč =  375000 Kč. Tj. kupující bez technicky odpovědného uvažování při nákupu si koupí sice jedno čerpadlo za 175 tisíc, ale výsledek ekonomický tohoto nákupu je stejný jako by si koupil ve zbytečně navíc zaplacených cenách navíc neefektivně spotřebovaného elektrického proudu bez jakéhokoliv budoucího užitku a přínosu hned 3 tepelná čerpadla. Pochopitelně firma prodávající takovéto čerpadlo ujistí zákazníka na pochybách, že dělá dobře a že má to nejlepší čepradlo objednané, pokud by svému zákazníkovi řekla firma pravdu o tom prodávaném čerpadle, tak by nic neprodala. Bohužel tyto případy jsou více než obvyklé na trhu a týkají se většiny nakoupených tepelných čerpadel.  Pokud kupující nepreferuje kvalitu, ale pouze cenu, tak takové 15kW čerpadlo vzduch-voda za 28 500 Kč samozřejmě moc kvalitní není, ikdyž si to zákazník mylně myslí a musí se proto počítat s pravidelnou obměnou či servisem čerpadla v záruce i po záruce a s vyššími náklady na provoz. Pro někoho je ale milejší občas měsíc v zimě netopit a riskovat pravidelnou výměnu levného čerpadla krátce po záruce než koupit jedno kvalitní na spoustu let.

 

 

Na nezkušeného zákazníka v průměru čeká cca 95% informací o tepelných čerpadlech, které odborník vyhodnotí jako nepravdivé nebo zavádějící. Někteří/mnozí prodejci a výrobci vylepšují papírově parametry svých čerpadel o desítky až stovky procent oproti skutečnosti, jen proto, aby zaujali potenciální zákazníky. Uvádějí záměrně zcela nepravdivé a zavádějící informace s jediným cílem zcestnými informacemi zaujmout a získat a následně prodejem napálit zákazníka. Mnoho kupujících neví, že existují smlouvy o povinně nepravdivém informování kupujících i u velmi celorepublikově známých prodejců a podvedení majitelé nového čerpadla pak ještě dále nadšeně propagují své čerpadlo po sousedech, protože vůbec nevědí, co ve skutečnosti si koupili za neefektivní čerpadlo.

Hitem od roku 2020 jsou takoví "šmejdi" prodejci tepelných čerpadel, kteří suverénně převálcují všechny poctivé prodejce na všech frontách jak cenou, tak vymyšlenými parametry svých "senzačních" tepelných čerpadel. Jak to dělají? Spoléhají, stejně jako mnoho jiných prodejců čerpadel, na to, že naprostá většina lidí kupujících tepelné čerpadlo nerozumí technice v takové míře, aby jejich nehorázné podvody prohlédla a namontují místo potřebného správného čerpadla zcela nevhodné a nepřípustné bazénové čerpadlo. Tito šmejdi prodejci drze nabízejí lidem tepelná čerpadla s topným faktorem 3 až 9 a s topným výkonem například 12 kW za neodolatelnou cenu 40 až 70 tisíc Kč. A mnoho Čechů (lovců slev) se na tyto slevy spolehlivě chytí a čerpadlo si nadšeně koupí. Neodradí a nevaruje je ani to, že musí zaplatit 100% ceny čerpadla předem ještě před dodáním a před montáží. Co si ale tito nadšení kupující ve skutečnosti kupují? Ve skutečnosti jim výše uvedení šmejdi zatajují informaci a svoji fintu, že jim na vytápění domu montují nejlevnější bazénové čerpadlo určené pouze pro vytápění bazénů. Těmto šmejdům je naprosto jedno, že jejich pro vytápění domu zcela nevhodné bazénové čerpadlo nevytlačí vodu prakticky téměř ani do prvního patra, že nemá topný faktor 9, ale ani 3, že nemá ani topný výkon slibovaných 12 kW, ale stěží 4 kW.

Naše firma umí například dodat vysoce účinné tepelné čerpadlo A+++ za ceny obvykle od 30 000 do 300 000 bez DPH dle požadovaného optimálního modelu k dané nemovitosti a principu vytápění ((obvykle dodáváme čerpadla, která nepotřebují ani jakékoliv akumulační nádrže (nekvalitní slabé a ošizené konkurenční čerpadlo poznáte jednoduše a obvykle podle toho, že k němu prodejce nabízí akumulační nádrž a bez ní by nezvládalo dobře topit a dokonce i tuto nádrž někdy natápí čerpadlo místo kompresorem draze přímo elektricky) Výkony našich nejnovějších tepelných čerpadel jsou tak odpovědně a neošizeně nadimenzované, že topí například svým senzačním plným výkonem 16kW jak při +20°C, tak při -20°C bez použití jakékoliv elektropatrony (což 99% ostatních tržních čerpadel vůbec neumí/nezvládá a topí v zimě zbytečně velmi draze - několikrát dráže a 99% jiných dodavatelů u značek svých čerpadel nikde v dokumentaci nezveřejňuje a zatajuje zákazníkovi, jak se jeho čerpadlo bude draze chovat v zimě například při -10°C, -15°C a -20°C, zatajují poddimenzovanost použitého levného kompresoru, zatajují, že bude topit několikrát dráže elektropatronami někdy již od například +7°C dolů. Kupující dobrého a skutečně úsporného čerpadla by měl vždy PÍSEMNĚ v nabídce žádat sdělení skutečného výkonu kompresoru čerpadla při -28°C, -20°C a při -15°C! Nenechte se odbýt tvrzením a k horším parametrům čerpadla směřující argumentací, že v České republice takové mrazy nejsou a že tak kvalitní čerpadla za zhruba stejnou nebo dokonce nižší pořizovací cenu nemá smysl dávat a že se takové mrazy na pár dnů v roce vyřeší místo úsporně pracujícím kompresorem draze topící elektropatronou. Námi preferovaná čerpadla stíhají díky neošizenosti a nepoddimenzovanosti dodávat v reálném čase i v největších mrazech bez topné patrony rychle a okamžitě veškerou potřebnou vodu i na tzv. nekonečné sprchování, při velké spotřebě TUV ve fitcentrech apod. Přitom vysoce kvalitní úsporné čerpadlo vyráběné po milionech kusů může díky velkosériovosti stát úplně stejně nebo i méně než 2x slabší poruchové poddimenzované vyráběné malosériové po desítkách či stovkách či tisících kusů))), 

 

 

Dost ale bylo příkladů z praxe a proto raději zpět k tomu co pomůže v orientaci při nákupu vhodného čerpadla.

 

K zavádějícím a matoucím pojmům, na které se chytí většina nezkušených zákazníků, jsou různé účinnosti tepelných čerpadel, například se lidé zaměřují na COP, tedy pokud má například čerpadlo COP 6,2, znamená to, že vložíte 1 Kč do elektrické energie a z čerpadla ihned vypadne (získáte) teplo za 6,2 Kč. Toto platí však jen při měření v ideálních podmínkách například v laboratoři a realita je u naprosté většiny čerpadel zcela (i diametrálně) jiná a dodavateli/výrobci záměrně zamlčovaná.

Dalším moderním a relativně novým pojmem určeným pro lepší orientaci zákazníků je tzv. SCOP, toto je rovněž zavádějící číslo, jehož způsob zjištění stanovili od praxe vzdálení úředníci a vůbec nepřipouští například v našich zeměpisných šířkách, že by existoval ani na jednu hodinu v roce mráz pod -10°C. Bohužel tohoto čísla využívají prakticky všichni prodejci a výrobci pro zaujetí zákazníka, protože SCOP marketingově skokově vylepšuje vlastnosti čerpadel a poskytuje nereálně lepší výpočtové vlastnosti jejich čerpadel. Často tohoto čísla používají i energetičtí poradci, kteří mnohdy netuší, jak se toto číslo stanovuje a tak jejich výpočty a návrhy čerpadel pak nákladově se v praxi velmi rozcházejí s reálnou skutečností, která zákazníka čeká.

Reálným pojmem, podle kterého by se měl zákazník především orientovat je tzv. SCOPS, tedy číslo popisující skutečné vlastnosti daného systému přímo u zákazníka, bohužel toto číslo je třeba pečlivě a pracně vypočítat pro každou nemovitost individuálně. Například povedený dodavatel inzeruje místo SCOPS například nepravdivě COP 7,0 u svého topného systému a spousta lidí se na to senzační nepravdivé číslo chytí. Skutečnost je ovšem taková, že zákazník vyhodí zbytečně za domnělou kvalitu o cca 100 000 Kč navíc a skutečná reálná účinnost systému je pak v praxi na čísle například 3,0, tedy více než 2x horší než s čím počítal zákazník při nákupu a co mu tvrdil povedený dodavatel. Bohužel tímto jevem trpí investičně a následně provozně jak samotný zákazník, tak i seriozní dodavatel odmítající nadhodnocovat parametry svého čerpadla a který už bohužel doporučené kvalitní čerpadlo tomuto zákazníkovi pro jeho nezájem neprodá a zákazník si koupí svůj domnělý sen, nekvalitní a ve skutečnosti 2x horší čerpadlo s údajným senzačním COP 7,0.

 

Místo SCOPS se někdo zajímá o tzv. sezónní topný faktor (SPF), je to dlouhodobý ukazatel vlastností tepelného čerpadla vypočítaný z celoročního provozu při konkrétním nasazení tepelného čerpadla v daném místě, u slabších čerpadel používajících výpomocně elektropatrony se do něho započítávají i elektropatrony,...naše realizace u zákazníků s kvalitními pečlivě namontovanými čerpadly se po celoročním vyhodnocení pohybují například na čísle SPF= 5,2.  

 

 

 

Co koupit a co nekoupit?

 

1) Tepelná čerpadla vzduch-vzduch.

Námi dodávaná prověřená luxusní čerpadla vzduch-vzduch zhodnocují každou korunu reálně 4,8x až 7x! Přinášejí největší možnost úspor, skvělou účinnost, díky relativně nízké pořizovací ceně nabízejí extrémně rychlou návratnost v době záruky (obvykle již za první nebo druhou topnou sezónu se investice zcela navrátí), ceny těchto špičkových čerpadel jsou nejčastěji mezi 30 tisíci bez DPH a 100 tisíci bez DPH. (Lidé si tato čerpadla někdy pletou s levnými a parametrově odlišnými klimatizacemi, tato čerpadla umí ale také klimatizovat.)  

Jejich hlavní předností je vysoká spolehlivost, senzační úspornost, levný a jednoduchý údržbový servis a prakticky nulová poruchovost. Dále rychlost montáže je senzačně krátká (např. 1 den), tato čerpadla disponují desítkami mimořádných vlastností, které všem jiným druhům čerpadel chybí. Umí i odvlhčovat vzduch v kuchyních, umí zlikvidovat stopy cigaretového kouře, nebo umí naopak zvlhčovat, omlazovat a hydratovat starší pokožku, sušit vlhké výrobky v podnicích, sušit vyprané prádlo, usušit rychle a ochránit před plísní nasbírané ořechy a další plody a bylinky, umí chladit, topit, likvidovat pyly, prachy, viry, bakterie, plísně,...Námi do nemocnic, klinik, ordinací, podniků, obecních úřadů, kostelů a domácností dodávaná špičkově kvalitní čerpadla v cenové kategorii od 20 000 do 100 000 Kč mají např. i nezávislý laboratorní atest na likvidaci 99,99% koronaviru - lidé v blízkosti těchto čerpadel se nemusí bát nákazy přenášené vzduchem a koraviry jsou likvidované i z povrchů!

Tato čerpadla se univerzálně hodí pro vytápění (chlazení) všech druhů nemovitostí, jako jsou například historické a staré nezateplené budovy, výrobní podniky, sklady, autoservisy, dílny, obytné domy, kanceláře, administrativní budovy, školy, domácnosti, kostely, kaple, skleníky,...ale hodí se i pro nejnovější nízkoenergetické a pasivní domy. Funkční inteligence je zde senzační, samozřejmostí je v případě potřeby i řízení a komunikace přes internet. V případě potřeby zvládají i tzv. temperovací funkci, což je topení například na +6°C až +10°C, tato funkce se používá na chatách a v nemovitostech, kde není třeba vysokých teplot, nebo se musí chránit zvířata, vodovodní potrubí a květiny před zmrznutím.

 

Nevýhodou je u těchto čerpadel to, že neohřívají TUV (teplou užitkovou vodu), což jednoduše řešíme u nemovitostí s velkou spotřebou teplé vody velmi účinně a úsporně pomocí samostatného tepelného čerpadla umístěného buď přímo na bojler s TUV (cena bojleru a čerpadla je v kompletu již od 35 000 Kč, díky naprosté minimalizaci tepelných ztrát je zde účinnost ohřevu mnohem vyšší než u jiných typů čerpadel a od většiny jiných zdrojů tepla), nebo to řešíme napojením čerpadla vzduch-vzduch přímo na speciální bojler připojovaný k tomuto čerpadlu, cena je od 30 000 do 69 000 bez DPH.

 

Naše firma má veškerá potřebná zákonná osvědčení a veškeré potřebné certifikáty pro montáž těchto čerpadel. Nevyrábíme nic tzv. na koleně, ale používáme např. zkušeností výrobce, který vyrobil řádově 300 000 000 kompresorů tepelných čerpadel a má zaregistrovaných řádově 100 000 patentů a všichni ostatní velcí výrobci od něj okamžitě kopírují žhavé novinky uváděné na trh. Neprodáváme technicky nepovedené výrobky velkých a velmi známých výrobců, kterým už po 5-ti letech provozu desetitisíce provozovaných jednotek díky konstrukčním omylům a chybám ve výrobě ztrácejí chladivo a například explodují a vyžadují velké servisní zásahy a přestávají topit.

Je dobré vědět, že přáním mnoha prodejců drahých tep. čerpadel je takový zákazník, který neví nic o existenci tepelných čerpadel vzduch-vzduch a netuší nic ani o senzačních kondenzačních tepelných čerpadlech, protože tato naši firmou namontovaná spolehlivá čerpadla stojí například investičně polovinu až destinu toho, co stojí jiné druhy čerpadel, ale topí při stejném topném výkonu například 2x úsporněji (spotřebují 2x méně el. proudu), tedy za polovinu provozních nákladů. Topí mnohem efektivněji, reagují okamžitě a mnohonásobně pružněji na potřeby tepla (i chladu při chlazení) a mají obrovské spousty dalších nepřehlédnutelných výhod (pouze námi dobře zvolené montované typy). Nenechte se odradit od tohoto typu čerpadel konstatováním neserizně informujícího prodejce dražších čerpadel, že například v zimě nemovitost tato levná čerpadla nevytopí - takový prodejce buď tomu technicky nerozumí a nemá zkušenosti s projektováním a s realizacemi těchto mimořádně úsporných systémů, nebo záměrně vědomě nemluví pravdu a odbyde Váš zvídavý dotaz například s tvrzením, že toto čerpadlo pro Vás není vhodné.  Zeptejte se takového prodejce, zda-li jím doporučované (parametrově obvykle poddimenzované a slabé) čerpadlo bude úsporně dobře topit i při -20°C nebo při -35°C a bez pomoci elektropatron draze topících? Čerpadla vzduch-vzduch (i vzduch-voda) námi dodávaná toto velmi dobře umí i při -20°C a některé modely i při -35°C a díky tomu topíte po celou topnou sezónu mnohem levněji než s ošizeným drahým čerpadlem. Nenechejte se přesvědčit pro nákup nekvalitního tepelného čerpadla tvrzením prodejce, že u nás zimy a takové nízké teploty nejsou a tudíž že takové schopné kvalitní čerpadlo nepotřebujete, jedná se o celoroční úspornost čerpadla a celosezónní vyšší účinnost, nikoliv jen za mrazů - šetříte Vaše budoucí výdaje a Vaše finance. Pokud prodejce taková parametrově vydařená čerpadla nemá a Vám nenabízí, tak my je montujeme již spoustu let.

Jedním dobrým a vysoce spolehlivým čerpadlem vzduch-vzduch za 36-70 tisíc s DPH s montáží a se vším příslušenstvím vytápíme i zcela nezateplné domy s 8 až 13 místnostmi (cena je v závislosti na tepelných ztrátách objektu a na požadavcích zákazníka na míru komfortu). Pro běžné i náročnější zákazníky a vícepartové budovy máme i špičková technicky bezkonkurenční a vhodnější a pochopitelně i výrazně dražší řešení v cenách orientačně od 70 do 210 tisíc Kč (samozřejmostí je řízení čerpadla například i dálkově z práce přes internet, telefon, SMS, WIFI, časovým denním či týdenním programátorem apod.) 

 

2) Tepelná čerpadla vzduch-voda.

Jsou běžně používanými tepelnými čerpadly na trhu. Reálně nejnovější kvalitní čerpadla vzduch-voda námi precizně namontovaná zhodnocují každou vloženou korunu celoročně např. 5,2x v novostavbách a s námi pečlivě propočítanými a naprojektovanými topnými systémy (obecně zhodnocují každou vloženou korunu 3x až 5,5x a z kraje topné sezóny třeba i 8,6x). Umí ohřívat i vodu v bojleru, je možné je propojit i se všemi druhy kotlů, solárních kolektorů, oběhových čerpadel apod. Jejich největší výhodou je snadná a rychlá instalace, jednoduchost a levnost servisu, nejsou zde zapotřebí úřednická povolení a odpadají jakékoliv další starosti. Umožňujeme našim zákazníkům i získání různých státních dotací, například 120 000 Kč na jedno čerpadlo.

Naše firma má veškerá potřebná zákonná osvědčení a veškeré certifikáty a veškeré vzdělání a zkoušky pro montáž těchto čerpadel vzduch-voda. Máme precizní topenářské, chlaďařské i elektrikářské vybavení a vše další potřebné pro realizaci od A do Z. Montáže a dopravu po republice provádíme na jaře a v létě obvykle zdarma, v topné sezóně placeně. K našim spolehlivým čerpadlům není nutné jezdit na jakékoliv servisy pravidelné/nepravidelné, což výrazně šetří peněženku zákazníka, naše kvalitní čerpadla po montáži jen desítky let slouží a nemají žádné reklamace a problémy.

Častou zavádějící argumentací neseriózních firem k odrazení zákazníků od těchto cenově zajímavých čerpadel je strašení zákazníka, že je zde navíc vrtule (ventilátor), která bere proud (neřeknou však už, jak je tento proud velmi malý) a díky ní je pak prý údajně čerpadlo méně účinné nebo hlučné. Nesdělenou pravdou je však to, že výrobce udává účinnost i se započítaným chodem této vrtule a spotřeba proudu pro běh vrtule je navíc směšně malá a zcela nepodstatná ve srovnání s energetickou náročností celého systému. U našich tichých čerpadel nevědí náhodní lidé, že procházející kolem čerpadla ve vzdálenosti 5-10 metrů, a netuší, že má nemovitost čerpadlo v provozu - čerpadlo není obvykle slyšet. A pokud by bylo slyšet při extrémním výkonu, tak naše čerpadla umožňují 3-stupňové snížení tichosti, nebo lidem, kteří mají obavu z hlučnosti lze za příplatek cca 12 tisíc korun bez DPH dodat nejluxusnější supertiché a vysoce účinné čerpadlo, které nemá na trhu jakoukoliv konkurenci v tichosti. Dodávámě supertichá čerpadla, která při plném topném výkonu mají hlučnost vnější jednotky jen cca 30 dB(A) ve vzdálenosti 1 metr od čerpadla! Pokud už má zákazník od konkurence zakoupené nějaké hlukově nevydařené čerpadlo a nechce investovat do našeho tichého čerpadla, tak umíme za patřičný poplatek ztišit většinu konstrukčně nepovedených čerpadel.

Našim zákazníkům dodáváme prvotřídní mimořádně spolehlivá čerpadla, která jsou neošizená a vždy ideálně správně nadimenzovaná v souladu s potřebami zákazníka a jeho vytápěné nemovitosti, takže zákazník za celý rok vůbec nepoužívá a ani jednou nepotřebuje použít velmi draze topící elektrickou pomocnou topnou patronu a zároveň má ihned po ruce vždy senzační plný nezmenšený a neomezený topný výkon čerpadla v mraze při -20°C stejně jako při +20°C! Tedy vždy přesně takový výkon, jaký je v nemovitosti podle tepelných ztrát aktuálně potřeba a to pouze úsporně přes kompresor a nikoliv přes elektropatrony!

.


3) Tepelná čerpadla země-voda.

Získávají teplo z tzv. zemních kolektorů, nebo ze zemních vrtů. Reálně zhodnocují každou vloženou korunu 1x až 4x v závislosti na způsobu provedení/montáže, v závislosti na znalostech a na serióznosti dodavatele a na druhu čerpadla.

Pracnost a finanční náročnost montáže je zde obrovská, servis je zde výrazně složitější a pochopitelně dražší, je nutno získat několik povolení před započetím stavby, při provozu zde hrozí různé poruchy a tato čerpadla závažně poškozují životní prostředí při poruchách a po skončení životnosti (například běžná je otrava podzemních vod jedovatým glykolem pro celé široké okolí při prasknutí potrubí a při posunu půdních vrstev, hrozí nutnost provádět nové vrty při jakékoliv poruše v zemi, časté jsou a hrozí i tzv. zkraty velmi snižující teoreticky vypočítanou účinnost nabízenou zákazníkovi. Obvykle nikdo neřeší, co s jedovatou vodou při havárii potrubí v zemi nebo po skončení životnosti potrubí a čerpadla) Problémem je například u zemních kolektorů stavebně pro budoucnost zcela znehodnocený pozemek, na zahradách pak nerostou v promrzlé půdě stromy a nedaří se nic dobře pěstovat, výjimečně je půda od zcela nevhodně navrženého zemního kolektoru tak silně promrzlá, že se drží led i v jarních měsících na povrchu. Dodavatelské firmy velmi často špatně z důvodu ceny navrhnou a spočítají vydatnosti vrtů a zemních kolektorů a čerpadlo topí z kraje sezóny dobře a pak postupně velmi ztrácí v průběhu zimy na své účinnosti (o které již zásadně dodavatel nemluví, aby neztratil zákazníka) a dokonce někdy nešťastní majitelé musí přes léto následně posílat teplo do země a předehřívat si zem nebo vodu na budoucí zimu a tyto významné a neefektivní energetické ztráty nejsou pochopitelně nikde započítané.

Není prostoru zde popisovat pestré zkušenosti lidí, ale jsou například takoví dodavatelé, kteří prodávají tento typ čerpadla, které topí díky neznalosti dodavatele jen první měsíc v sezóně a pak už musí začít topit zákazník elektrikou. Dodavatelská firma však motivuje postiženého zákazníka tak, aby měl topení doma zcela zdarma (vydělal si na něj) a slíbí mu například provizi 20 000 Kč za každého dalšího nového získaného zákazníka. Postižený zákazník pak ve vidině svého zbohatnutí (nebo topení zcela zdarma přímo elektrikou) poskytuje mylné reference dalším zájemcům, propaguje a dojedná předvedení svého tepelného čerpadla s novým zájemcem na danou hodinu a před příjezdem intenzívně topí v domě minimálně půl dne až celý den elektrickými přenosnými kamny ve všech místnostech a těsně před příjezdem nahlášeného zájemce o čerpadlo schová elektrická kamna do skříní a zapne sotva topící odpočaté čerpadlo na dobu předvádění. Zájemce o čerpadlo pak vidí hezky vytopený dům a problematické čerpadlo si následně s klidem koupí a předvádějící člověk dostane svoji provizi.


Naše firma má veškerá potřebná zákonná osvědčení a certifikáty pro montáž čerpadel země-voda. Montáže jsou zde však velmi pracné a neprovádíme je, na rozdíl od čerpadel vzduch-voda, nikdy zdarma, zaberou obvykle 14 dnů. Přemýšlivým zákazníkům raději doporučujeme a dodáváme servisně mnohonásobně levnější a jednoznačně účinnější tepelná čerpadla vzduch-vzduch, popřípadě mimořádně kvalitní čerpadla vzduch-voda, která jsou jistotou a nejsou v současnosti méně účinná než země-voda a zároveň ušetří zákazníkům spoustu nákladů se povinnými zdržujícími administrativními starostmi (stavební povolení, vodní dílo,...). Pokud někdo zákazníkům tvrdí, že čerpadla země-voda jsou účinnější než vzduch-voda, tak buď nezná nebo ignoruje při srovnání ta nejkvalitnější čerpadla vzduch-voda i mnohaletá kontinuální měření a data získaná od zákazníků z praktického provozu, která ekonomicky mluví ve prospěch čerpadel vzduch-voda. Stejně tak je možno na konkrétním příkladu říci, že například konkrétní čerpadlo vzduch-voda je 3x-4x účinnější než konkrétní čerpadlo země-voda. Jak v úvodu tohoto článku bylo sděleno, důležité je pro zákazníka SCOPS! Tedy ne SCOP čerpadla, ale SCOPS celého systému, nikoliv jen výrobcem uváděné SCOP samotného čerpadla! A to je u čerpadel země-voda výrazně nižší než SCOP stanovené úřednicky předpisem vzdáleným od reality. Není výjimkou, že se skutečná účinnost systému v praxi liší dvojnásobně od výrobcem stanoveného SCOP v laboratorních podmínkách. Montážně a servisně jsou čerpadla země-voda výrazně složitější, investičně nákladnější, technicky jsou ale jednoduchá a není nutno se jich obávat. 

Přemýšlivým zákazníkům však tento druh čerpadel nedoporučujeme a doporučujeme vsadit na spolehlivou jistotu - námi dodávaná a prověřená luxusní čerpadla vzduch-vzduch nebo vzduch-voda.

 

Čerpadla voda-voda

Množství nevýhod celá škála technických problémů k řešení zde jasně převažuje nad výhodami čerpadel voda-voda. Teplo se zde čerpá ze studní, z rybníků, teoreticky i třeba z řeky (problematické po parametrové stránce v zimě). Mnoho "odvážných" firem zde montuje pro snížení ceny dodávky tato čerpadla bez provedení tzv. čerpací zkoušky. Výsledkem je to, že čerpadlo z počátku topí, zákazník se raduje, ale někdy již po několika dnech od montáže je při neprovedení potřebných dodavatelských úkonů u neodpovědných dodavatelů obvyklý konec s topením, protože například studny nedostačují a v neprovedené čerpací zkoušce by jasně nevyhověly. Nebo například se častěji topí první rok ještě přijatelně, druhý rok už topení nedostačuje, dodavatelská firma, která čerpadlo zcela chybně a bez dodržení předpisů nainstalovala, doporučí (místo bezplatného předělání své chybné instalace) zcestně zákazníkovi pomoci čerpadlu částečně dovytopit nemovitost drahým plynem/elektrikou (zdůvodní to například tím, že vydatnost vrtů je trochu menší než by měla a neřeší nesprávné umístění a chybné vzdálenosti vrtů) a třetí rok, po skončení záruky už obrovské drahé čerpadlo za 350 000 Kč netopí vůbec a zákazník chce čerpadlo reklamovat a dodavatel mu oznámí, že má smůlu, že už je po záruce. Výsledkem je, že zklamaný zákazník topil čerpadlem za 350 tisíc první rok a pak mu zůstalo čerpadlo k nepoužití a po záruce topí plně opět drahým plynem nebo elektrikou, nemá peníze na nápravu stavu a splácí půjčku na nepovedenou realizaci původního čerpadla. Navíc díky globálnímu oteplování způsobenému člověkem, je stále větší nedostatek vody a tak i dříve dobře fungující čerpadla mají problém s nedostatkem vody. Velmi častým a neopominutelným problémem ke zvážení je i zanášení filtrů (třeba dokonce i každých 14 dnů je musí zákazník čistit), nutnost oddělených okruhů,...  Naše firma má veškerá potřebná zákonná osvědčení a certifikáty pro montáž těchto čerpadel. Přemýšlivým zákazníkům (požadujícím luxus a pohodu při topení) však tento druh čerpadel nedoporučujeme a doporučujeme vsadit na spolehlivou jistotu - námi dodávaná luxusní čerpadla vzduch-vzduch nebo vzduch-voda.

 

Pokud se člověk rozhodne pro teplené čerpadlo, je moudré v době rostoucích cen energií si vybrat kvalitní čerpadlo kvalitně namontované a precizně vyladěné a sladěné s nemovitostí. Jen takové může majiteli čerpadla přinést skutečné ekonomické úspory a minimum starostí. Problémem při výběru pro laika je, že prakticky všechna tepelná čerpadla jsou na trhu označována prodejci jako ta nejlepší a ve skutečnosti jen asi o 5% tepelných čerpadel má smysl uvažovat.

95% lidí poptávajících tepelné čerpadlo v naší firmě vůbec netuší, že pro správný návrh tepelného čerpadla je nejdůležitější věcí správně navržený topný výkon čerpadla. Ten musí být vypočítán a co nejpřesněji sladěn s nemovitostí vytápěnou čerpadlem. Poddimenzování a ani předimenzování výkonu čerpadla není vhodné a žádoucí. Před odpovědným návrhem tepelného čerpadla musí být jasná nadmořská výška nemovitosti a z toho odvozená venkovní teplota, pro níž se spočítají tepelné ztráty nemovitosti. Pro naše věrné zákazníky vypočítáváme velmi přesně na procenta, bez jakýchkoliv nepřesných odhadů a zcela zdarma tepelnou ztrátu jejich nemovitosti - to je pro zákazníka úspora mnoha tisíc Kč. Zákazník díky tomu ušetří desetitisíce nebo statisíce na investici do předimenzovaného čerpadla a nekoupí, pokud si nechá dobře poradit, ani poddimenzované levné čerpadlo, které by se prodražilo o statisíce na provozu díky častému používání elektropatron a především díky neefektivně slabým a nízké ceně odpovídajícím topným parametrům. Nákup poddimenzovaných a draze topících čerpadel je na trhu obvyklým a velmi častým jevem a spíše běžným pravidlem než výjimkou. Když zákazník nemá spočítanou tepelnou zrátu nemovitosti, tak se pak dodavatel velmi rád a úspěšně vymlouvá a zbavuje svého posledního zbytku odpovědnosti za návrh a dodání nevhodného levného ošizeného a draze topícího čerpadla a zákazníkovi jdoucímu po co nejnižší ceně čerpadla ochotně nabídne a doporučí slabé ošizené čerpadlo, které s jistotou cenově vytlačí správně navržená čerpadla a jsou takovému neserióznímu ale úspěšně prodávajícímu dodavateli pochopitelně lhostné vysoké budoucí provozní náklady majitele slabého čerpadla. Neodpovědnému dodavateli velmi vyhovuje, když zákazník si nenechal odborně spočítat tepelnou ztrátu nemovitosti a nepožaduje například, aby čerpadlo dodávalo 16 kW topného výkonu pouze přes kompresor při -20°C a je mu zcela jedno, že zákazník pak bude topit 2x a vícekrát dráže v zimě než by topil se správně nadimenzovaným čerpadlem. Pokud zákazník kupuje čerpadlo od běžné a na tepelná čerpadla nespecializované topenářské firmy (voda-topení-plyn), která v 99% ani nemá kvalifikaci na výpočty tepelných ztrát a mnohdy ani netuší, jak se tyto tepelné ztráty správně počítají (ti kluci dle jejich slov nemají čas místo práce studovat na vejšce tuto problematiku a nejsou ochotni investovat svůj čas a také se něco nového naučit a složit zkoušky) a nemají často ani certifikace a zkoušky potřebné pro montáž lepších tepelných čerpadel, tak dochází k jevu, kdy zákazník tlačí takovou ve věci tepelných ztrát nekvalifikovanou firmu do bezplatného odhadu tepelných ztrát své nemovitosti bez provedení výpočtu. Výsledkem jsou pak vždy desetitisícové pořizovací a běžně statisícové provozní ztráty na straně kupujícího, protože šetřil na tom nesprávném a nejdůležitějším místě při výběru tepelného čerpadla. K úsporám na straně zákazníka a majitele budoucího tepelného čerpadla může dojít jen pokud se nedělají odhady ve stanovení tepelné ztráty nemovitosti a nedochází ke zbytečným omylům 10%-800% ve stanovení tepelné ztráty objektu. Naši zákazníci s přesně výkonově námi navrženými neošizenými čerpadly mají za celý rok 0 kWh spotřebované energie přes draze topící elektroparony. Výsledkem znalosti přesné tepelné ztráty nemovitosti může už být s konkrétní nemovitostí dobře/optimálně navržené a sladěné tepelné čerpadlo (pokud návrh dělá odpovědný člověk a pokud se neudělá přehmat ve výběru čerpadla díky často různým klamavě pozměňovaným a papírově vylepšovaným parametrům čerpadla).

Mnoho zákazníků ve věci výkonu TČ naletí například na zdánlivě zajímavých až 17 kW udaváneho topného výkonu, který u konkrétní značky čerpadla inzeruje výrobce nebo dovozce. Ve skutečnosti je tento výkon 17kW udáván marketingově pro zaujetí zákazníka například při +20°C, kdy topit není ještě vůbec potřeba a výkon 17 kW je při této teplotě kupujícímu naprosto k ničemu a s tímto výkonem nemůže poučený kupující nikdy počítat a nemůže mu naletět při nákupu, protože při -20°C už toto čerpadlo nemá topný výkon ani 17 kW a ani 5 kW a vůbec topit nezvládá a neumí přes kompresor,  zatímco jiné lepší čerpadlo topí do -28°C s kompresorem a má při -20°C potřebný plný neklesající topný výkon 16 kW plně zajištěný krásně úsporně přes kompresor! Rozumný zákazník se musí ptát po topném výkonu čerpadla za výpočtové teploty pro jeho dům (nejčastěji při -15°C) a ještě zda-li tento výkon je pouze úsporně přes kompresor nebo prodělečně přes výpomocné elektropatrony. Tyto věci je nutné a vhodné mít v nabídkách a následně ve smlouvách písemně jasně uvedené, protože u některých velmi celorepublikově známých a velmi úspěšných "povedených" dodavatelů jakékoliv ústně účelově předané a často z až 92% nepravdivé informace vůbec neplatí a i papír pro ně snese všechno, hlavně když cokoliv zákazníkovi prodají a obvykle nikdy tyto naslibované parametry pak ve smlouvách nejsou uvedeny, protože jimi dodané čerpadlo vůbec nedisponuje.

 

Všechna případná další úskalí, nejasnosti, optimální volby a možné postupy při výběru čerpadla rádi našim zákazníkům vysvětlíme při osobní návštěvě a pomůžeme nezávisle najít optimálně úsporné a bezchybné řešení bez ohledu na konkrétního dodavatele a bez ohledu na konkrétní značku čerpadla.

 

Informace pro vás zpracoval a hezký den přeje
ing. Václav Sirový,
tel.: 602 466 955,
e-mail: info@topim-nejlevneji.cz