Porovnání všech typů tepelných čerpadel. Co koupit a co nekoupit?

Při výběru vhodného čerpadla je potřeba se zamyslet především nad parametry nemovitosti, nad požadavky pořizovatele, nad cenami energií, nad konkrétními skutečnými vlastnostmi čerpadel a propočítat skutečné reálné výše úspor.


Na trhu je mnoho zcestných dezinformací, které například sdělují, že vytápění plynem nebo elektřinou, uhlím či dřevem je levnější. Někdo například tvrdí, že elektrické podlahové topení je to nejlevnější, jiný tvrdí, že solární kolektory jsou nejlevnější,...obecně tato tvrzení jsou ale matematicky nepodložená a objektivní porovnávací výpočty tomu nenasvědčují. Také mnoho firem doporučuje například tepelná čerpadla zcela nevhodná do daných nemovitostí, jen protože tyto firmy nezískaly osvědčení montovat ta vhodnější a správnější a účinnější čerpadla, takže výsledkem je značně neefektivní nebo málo efektivní investice budoucího majitele. Mnoho bohatších lidí volí složité a zbytečně komplikované systémy, u nichž je návratnost investice silně diskutabilní. Zakoupí si vše, co jim dodavatel čerpadla doporučí za "vylepšení" a praktickou stránku (nulovou ekonomickou návratnost doporučených vylepšení) a dle zákonů technické diagnostiky narůstající pravděpodobnost servisu, komplikací a poruch neřeší. Luxusní moderní kvalitní čerpadlo má spousty říditelných/řízených výstupů a vstupů od řízení vytápění bazénu až po solární kolektory jako zdroj topné vody i v době, kdy je teplota topné vody z kolektorů normálně už nevyužitelná, to však neznamená, že by zákazník se měl snažit na tepelné čerpadlo napojit co nejvíce periférií a zbytečně utrácet, ale je vhodné napojit jen takové periférie, které se ekonomicky s jistotou a brzy navrátí, nebo mají pro zákazníka praktický význam a racionální přínos. Pouze cca 5% lidí si nakupuje skutečně přijatelně vhodná, nebo dokonce parametrově skvělá tepelná čerpadla. V ostatních případech se jedná díky technickým neznalostem odběratele (i dodavatele) především o profit obchodníka/dodavatele, ale s už menším nebo dokonce i se záporným užitkem na straně kupujícího. Pokud by kupující znal skutečné parametry nakupovaného čerpadla a měl objektivní nezávislé porovnání vyžadující technickou odbornost, tak by se mnoha čerpadlům s jistotou vyhnul a nikdy je nenakoupil. Problémem je, že obchodník preferuje prodej a nemá zájem na objektivní informovanosti kupujícího, někdy obchodník není ani sám dostatečně informovaný a vymýšlí si odvážně senzační informace jen aby nevyšla najevo jeho neznalost a doporučuje a prodává čerpadlo, o kterém neví ani desetinu potřebného. Často si lidé koupí například tepelné čerpadlo, které je zcela nevhodné do jejich nemovitosti a u kterého je dopředu naprosto jasné, že nikdy nebude úsporné a nikdy nebude mít skutečnou ekonomickou návratnost za 1 až 6 roků od instalace (tu mají námi dodávaná čerpadla), ale ani za 25-75 let. Velmi často na trhu dochází k situaci, kdy objektivní dodavatel správně navrhne parametrově optimální správné čerpadlo do nemovitosti, ale pátrající zákazník se z neznalosti nechá zlákat neseriózním dodavatelem, který se snaží prodat cokoliv a kvůli svému zisku poskytuje systematicky jen cca 1/10 pravdivých informací a navrhne vědomě do nemovitosti zcela nevhodné/slabé čerpadlo  pro danou nemovitost a zákazník třeba pro ušetřených 10 000 Kč při nákupu pak místo úspor už jen mnoho následujících let prodělává a zbytečně i několikrát dráže topí než se správně zvoleným čerpadlem. Není výjimkou, že lidem s vyřízenou dotací, kteří si u nás objednali čerpadlo a stačilo čerpadlo jen namontovat, jsme při předmontážní návštěvě nákup čerpadla rozmluvili a doporučili jim např. plyn, protože v případě jejich konkrétní nemovitosti se zastaralým topným systémem, který nechtěli zmodernizovat, nemělo ekonomický smysl čerpadlo montovat a provozně by vyšlo topení čerpadlem stejně nebo jen nepatrně (např. o 3000 Kč ročně) levněji než plynem a zákazník by si tak nákupem čerpadla výrazně nezlepšil ekonomičnost topení i přes poskytnutou dotaci a investice do vodného kvalitního čerpadla by se mu pravděpodobně za jeho život nevrátila.

Extrémní skutečný příklad z praxe: Technicky vysokoškolsky vzdělaný zákazník přímo v oboru si vybíral dodavatele čerpadla, preferoval co nejnižší cenu před parametry, dodavatelská firma se snažila vyhovět s cenou a vymyslela proto řešení takové, že dodala jen prázdnou originální skříň od tepelného čerpadla s vrtulí na oko a bez čerpadla a dovnitř dala místo kompresoru elektrokotel za 10 000 Kč, zákazník pak místo původních 60 000 Kč za topení ročně protopil novým čerpadlem (tedy vlastně elektrokotlem) 72 000 Kč ročně a problém tak zjistil až po mnoha měsících od dodání čerpadla. Soudně se zpět peněz zákazník ani po několika letech zatím nedomohl, chtěl si od naši firmy www.topim-nejlevneji.cz koupit vhodné čerpadlo za stejnou cenu, za kterou prodal podvodník čerpadlo/elektrokotel do jeho nemovitosti. Bohužel naše úsporné a vhodné čerpadlo bylo o 40 tisíc Kč dražší než prázdná skříň čerpadla od podvodníka a přestože by neprotopil s našim čerpadlem u jeho konkrétní staré nezateplené nemovitosti více než cca 15 tisíc Kč ročně, tak raději opět sáhnul po zcela technicky a typově nevhodném čerpadle od jiného dodavatele, kterému bylo jedno, že dodává nesprávný slabý a poddimenzovaný typ čerpadla a zákazník ušetřil investičně 40000 Kč jak potřeboval, ale ročně protopí místo 15 000 Kč ročně (s čerpadlem, které je vhodné pro jeho nemovitost) cca 45 000 Kč ročně s novým ekonomicky a provozně nevhodným čerpadlem. Na spousty podobných otřesných příkladů nebezpečí a různých námi odhalených neuvěřitelných fint i u největších dodavatelů na trhu zde není prostor, stejně jako není dobré naletět tendenčním neobjektivním informacím sdělovaným v různých nejmenovaných časopisech a tisku s přímo nebo nepřímo prodejci sponzorovanými matoucími články o tepelných čerpadlech a s odkazy na dodavatele čerpadel v těchto časopisech.

Mnozí zájemci o tepelná čerpadla přistupují k výběru a k rozhodnutí o nákupu konkrétního tepelného čerpadla velmi neinformovaně a neuvědomují si, že je v zájmu naprosté většiny prodejců tepelných čerpadel, aby kupující měl co nejméně objektivních informací o daném typu jimi doporučovaného čerpadla a neznal jiné typy a modely čerpadel a technické parametry jiných značek a nedokázal si uvědomit, že například jím vybrané a ve skutečnosti parametrově nekvalitní 15 kW čerpadlo vzduch-voda za 280 000 Kč se nechá úplně nové sehnat na trhu za pouhých 28 500 Kč se zcela stejným užitkem pro danou nemovitost. Mnoho kupujících podstupuje několikaměsíční až několikaleté naprosto chaotické poptávkové řízení na dodávku tepelného čerpadla od mnoha dodavatelů po celé republice místo aby si sehnalo bezplatné nebo placené několikahodinové nezávislé objektivní poradenství, které by jim pomohlo se správným zadáním poptávky a které by je upozornilo bez čekání na skryté fígle a chytáky v konkrétních nabídkách, které laik bez mnohaletého technického studia problematiky tepelných čerpadel pochopitelně netuší a nevidí. Raději si do technických parametrů čerpadla nevidící kupující koupí dvakrát dražší čerpadlo od šikovného obchodníka poskytujícího zajímavé veliké slevy, než aby koupili 2x kvalitnější a provozně výrazně úspornější čerpadlo za o 100 000 Kč nižší cenu, na kterou ale žádnou slevu jiný obchodník neposkytuje.

Neinformovaný kupující obvykle vůbec netuší, že vysoká cena neznamená automaticky kvalitu a perfektní parametry. Kupujícím zvolené údajně "nejlepší čerpadlo na trhu" má sice například pořizovací cenu 280 000 Kč, ale za cenu o 20% nižší mohl mít jinou značku čerpadla provozně například 4x úspornější (4x menší provozní náklady tj. cca 4x nižší spotřebu proudu), velmi spolehlivou a mnohem kvalitnější značku, která za celá destiletí provozu vůbec nepotřebuje servis a nemá jakékoliv neplánované a zbytečné servisní výdaje a ani nemá jakékoliv dodavatelem podmiňované a vynucované výdaje za servis (například pro platnost záruky vyžaduje ziskuchtivý dodavatel pravidelný placený servis každý rok a pokud ho zákazník nechce zaplatit, tak mu tam "šikovný montér", kterému nestačí jen zisk z prodeje čerpadla a chce vydělávat i na následném servise, často úmyslně zamontuje ještě skryté chyby, které si pozdější placený servis vynutí a nezkušený zákazník pak neprávem nadává na poruchovou značku čerpadla, místo aby hledal chybu v montérovi vykonávajícím zbytečný placený servis a pokud náhodou majitel takového čerpadla neobjedná takový (často kontraproduktivní a zbytečný) každoroční servis, tak mu dodavatel při jakékoliv poruše řekne, že pozbyl záruku a že bude mít opravu placenou. Něktěří přední všeobecně známí dodavatelé vyžadují každoroční povinný servis pro nepozbytí záruky, ale svoji záruční odpovědnost pak při větších a nákladnějších problémech (například při shoření čerpadla v prvním roce od montáže způsobené vadou čerpadla) stejně nedodržují a v záruce čerpadlo vůbec zdarma a ani placeně neopraví, přestože se jedná o jasnou závadu čerpadla zákazníkem nezaviněnou).

 

Pokud chce neinformovaný kupující koupit čerpadlo jen tak, aby měl něco moderního jako sousedi, tak pak může koupit klidně čerpadlo, jaké si koupil soused, výsledek nákupu téměř s jistotou nebude optimální pro jeho dům. Platí totiž zcela jednoznačně, že značka čerpadla nikdy kupujícímu nezaručuje optimální volbu čerpadla. Důležité pro správnou volbu čerpadla je, zda-li daná značka (daný výrobce) nabízí například desítky různých odlišných 12kW modelů parametrově a výkonově vhodných pro konkrétní nemovitost, nebo nenabízí potřebný  výběr a má v nabídce jen jeden nebo 2 modely například 12kW, které moc široký výběr vlastností nemají a optimalizaci úspornosti díky nedostatečnému výběru variant prakticky vůbec nenabízejí. Nezkušený kupující si řekne, že mu stačí na výběr jeden model, protože tomu stejně nerozumí a nemá se s kým bezplatně poradit a platit za nezávislé kvalifikované odborné k posouzení více modelů a více značek a poradenství nechce, hlavně že to snad bude nějak fungovat. Až pozdě, když už zakoupené čerpadlo je v provozu a nechce prodejce čerpadlo vyměnit nebo vyreklamovat, kupující zjistí, že to nebyla optimální volba. Platí tedy, že minimálně stejně důležité nebo ještě důležitější než značka čerpadla jsou parametry a vlastnosti kupovaného čerpadla. Naprosto nejdůležitější a zásadní jak pro životnost a spolehlivost čerpadla a tak pro potřebnou mimořádnou úspornost provozu čerpadla je vždy osoba montéra, jeho odpovědnost a serióznost, dostatek času na montáž, komplexní certifikovanost ve více oborech, odborné široké zkušenosti (například technologické, chlaďařské, topenářské,  elektrikářské,  svářečské, energetické, fyzikální, matematické, projektantské, jazykové,...), perfektní montážní zázemí, optimání předepsané vybavení a pečlivost práce. Naše firma umí zajistit, že se stejným tepelným čerpadlem vzorně a pečlivě námi namontovaným topí zákazník například i 3,5x levněji než když naprosto stejné čerpadlo namontuje rychlomontér neochotný věnovat zákazníkovi zdarma pár dnů potřebného času navíc.

Pokud kupující kupuje čerpadlo od čistě obchodní internetové firmy s čerpadly a s klimatizacemi, která umí pouze dobře obchodovat a lákat na slevy a která se pro úspěšné přesvědčení zákazníka naučila 10-20 obchodních frází a o problematice tepelných čerpadel ve skutečnosti prakticky nic netuší a zpravidla nemá všechny potřebné kvalifikace a komplexní znalosti, natož  stanovené předepsané odborné vzdělání a ani praxi a ani servisní a montážní zázemí a vybavení a problémy provozní neumí řešit a která si často málo zkušené a z důvodu maximalizace zisku i zároveň co nejlevnější začínající montéry najímá různě po republice a nemá obvykle své vlastní montéry, tak takový montér s předem limitovaným výdělkem nemá sebemenší motivaci dělat práci precizně, ale pracuje tak, aby si co nejdříve vydělal dojednanou odměnu a více ho nezajímá a nemá zájem udělat pro (z jeho pohledu) cizího zákazníka maximum a věnovat mu třeba zcela zdarma 3x až 10x více času než nutně musí a než má zaplaceno. Spíše montáž udělá tak, aby měl u zákazníka brzy zajištěn nějaký další placený servis a uživil svoji rodinu. Pokud i nejlepší dostupné čerpadlo na trhu, které je zcela bezporuchové, montuje neodpověný montér, nebo často sebejistý montér, který neumí plynule německy nebo anglicky a který si neumí sám přečíst a přeložit ani anglický, německý nebo jiný předlouhý návod k montáži k montovanému čerpadlu, tak pak situace je taková, že nesprávná, urychlená nebo odfláknutá montáž způsobí nutnost reklamace nejlepšího čerpadla třeba 3x za sebou v záruční době a nakonec se zjistí, že montér při montáži opomenul nějaký drobný úkon nebo provedl chybný, nevhodný či zakázaný úkon. Spousta montérů hlavně pracuje a vydělává peníze, ale nemá už potřebný čas číst montážní návody, neabslolvuje zajímavá školení a nezná správné postupy,...dokonce se firemně do reklamy nechá natočit na video a ještě se se svými nepovolenými a chybnými postupy zkracujícími životnost čerpadlu chlubí na youtube nebo na svých firemních stránkách. Zákazník neznající technické detaily si pravděpodobně řekne, že když už jsou ti montéři nafilmovaní na youtube a zveřejňují takto svoji ptáci, tak že to jsou zřejmě borci a dělají to dobře, odborník však, na rozdíl od do věci nevidícího zákazníka, může na videu vidět šikovné montéry, kteří předvádějí ve skutečnosti chybný postup nehodný následování, zhoršující funkčnost a zkracující čerpadlu zbytečně životnost. Kupující čerpadla by si měl před montáží ve svém zájmu důsledně vyžádat a prověřit od neznámého konkrétního montéra všechny jeho nezbytné certifikace k montáži, výuční list montéra tepelných čerpadel, elektrikářská oprávnění, chlaďařská, svářečská a revizní oprávnění, absolvovaná školení na montáž přímo daného modelu čerpadla od výrobce či dovozce kupovaného čerpadla atd. Pokud chce zákazník získat i dotace jak na tepelné čerpadlo, tak i třeba na fotovoltaiku napájející tepelné čerpadlo a na příslušenství, tak musí mít dodavatelská/motnážní firma navíc také platné zkoušky a platná pravidelná přezkoušení také ještě kvůli dotacím (všechna potřebná a státem, normami, zákony a předpisy vyžadovaná platná osvědčení, certifikace na tepelná čerpadla, fotovoltaiky a další montované věci naše firma www.topim-nejlevneji.cz vlastní - pokud si zákazník neověří, zda-li montážní firma má tyto certifikace, tak pak se někdy stává, že žádnou státní dotaci neobdrží jen protože zákazník nedoložil drobný detail - platná oprávnění montážní firmy nezbytná pro proplacení dotace). Není na trhu totiž vyjímkou, že mnoho firem dodávajících čerpadla a fotovoltaiky postrádá povinnou kvalifikaci a např. celorepublikově známá velká dodavatelská firma posílá nezákonně i přes hrozbu miliónových pokut na místo montáže nekvalifikované cizí operativně najaté montéry, tedy místo chlaďařů například zedníky a ti montují čerpadla, protože to nemá kdo ve firmě namontovat a šikovní obchodníci z této firmy bez jakékoliv kvalifikace pro montáže přesně vědí co říci pro úspěšný prodej a umí přesvědčit zákazníka a libovolné čerpadlo úspěšně prodat, ale jinak tomu prakticky a technicky v potřebné míře nerozumí a když by zákazník měl připravené speciální otázky odborné, tak by hned věděl, že od této firmy je lépe nekupovat, protože při prvním technickém problému ta firma vědomostně u zákazníka vzniklý problém snadno nebo vůbec nevyřeší a i přes milý přátelský úsměv obchodníka při prodeji zákazník odborné rady a řešení ke svému problému nezíská . V odpovědnějším případě nekvalifikované firmy montují a záměrně doporučují, aby se vyhnuli placeným školením a pokutám, pouze omezený sortiment méně vhodných, odborníky nevyhledávaných, funkčně komplikovanějších a parametrově často slabších tepelných čerpadel, na které kvalifikaci a vzdělání není vůbec třeba mít. Taková čerpadla nenáročná na kvalifikaci si může bez postihu namontovat i sám kupující. Někdy nám cizí zákazníci, kterým poskytujeme podrobné placené i bezplatné poradentví, v průběhu jejich montáže třeba 5x volají a ptají se co mají dělat, že levný montér  jimi vybraný, který jim udělal nabídku na celé čerpadlo i s montáží o 0,1% nižší než naše firma, neumí čerpadlo namontovat a že si s tím neví rady a ptají se jak mají správně pokračovat při montáži. Bohužel ne každý montér umí komplexně ve prospěch zákazníka uvažovat a pustí se lehkomyslně/odvážně do práce, kterou by měl přenechat raději odborníkovi, protože s problémy sice nějak ještě zprovozní čerpadlo, ale potřebnou úspornost topení po celou životnost zařízení už pravděpodobně netuší jak optimálně zajistit a navíc ještě zbytečnými chybami při montáži zkrátí životnost špičkově kvalitního čerpadla třeba jen na 1/4 obvyklé a možné životnosti.

 

Pokud si majitel nového tepelného čerpadla objedná naši precizní certifikovanou montáž celého čerpadla, tak u malého tepelného čerpadla vzduch-vzduch trvá tato montáž v ideálním jednoduchém případě například 6-8 hodin jedné jediné osobě. U velkého splitového (ne jednoduchého monoblokového) čerpadla vzduch-voda trvá obvykle montáž 1 celý den jedné jediné plně certifikované osobě (se vším všudy bez topenařiny, topenařina obvykle protahuje montáž o 1 den). Při naši precizní montáži pak topí zákazník celý život za například poloviční nebo 1/3 náklady oproti montáži provedené neodborně a ušetří v průběhu životnosti čerpadla statisíce na elektrickém proudu. Mnoho lidí ale takto ke své škodě neuvažuje a nerozlišuje mezi kvalitní a běžnou montáží a odborné poradenství vyhledávají až když je pozdě a například chybně zapojené a nevhodně doporučené namontované výkonné severské čerpadlo jim neumí ohřát ani studenou vodu v bojleru a topí 2x-4x dráže, celou zimu nevytopí v Česku dům na více než 14°C apod.

 
Nedávno jsem například přijel se bezplatně podívat k cizímu nešťastnému zákazníkovi volajícímu do naší firmy topim-nejlevneji.cz o pomoc, protože mu jeho dodavatel po namontování nového tepelného čerpadla přestal komunikovat a nevěděl, proč má zákazník pořád studenou vodu v bojleru napojeném na tepelné čerpadlo. Zákazník si koupil čerpadlo u jinak šikovné a prý největší topenářské firmy v republice, dodávající tepelná čerpadla po celé republice, topenářské práce byly provedeny krásně a naprosto vzorně na jedničku, radost pohledět, jen topná voda do bojleru netekla a bojler byl studený díky chybnému zapojení a základním neznalostem topenářské velkofirmy. Co ale bylo horší? Zákazníkovi tam vnutili zcela funkčně neodůvodnitelné a zbytečné desítky naprosto nevhodných zbytečných topenářských věci za cca 100 000 Kč (= jasný prodělek zákazníka), které jednak trvale zabraly velmi nedostatkové místo v úzké chodbě domu a ještě způsobily, že zákazník díky tomu protápěl za každou topnou sezónu minimálně o 20 000 Kč každoročně zbytečně více. Firma topenářská, když zjistila, že bojler jejich chybně připojené severské čerpadlo v menším a méně energeticky náročném domě vůbec neumí ohřát, tak přestala komunikovat, místo aby v rámci své záruční odpovědnosti opravila a předělala na své náklady svoji funkčně a zapojením jasně chybnou, pomýlenou, nepromyšlenou a nepropočítanou (jinak velmi hezkou) topenářkou práci. Zákazníkovi navíc doporučila tato dodavatelská firma nadbytečné práce a příplatky za takové prvky, které vůbec se nesmějí s tepelnými čerpadly nikdy používat, protože zbytečně silně zvyšují zákazníkovy topné náklady (o 30%-100% bez jakéhokoliv zvýšení množství čerpadlem vyrobeného a domu předaného tepla) - mají prý namontované u zákazníků tisíce tepelných čerpadel po republice, ale evidentně ještě nezjistili a k zákazníkově trvalé škodě ti topenáři šikovní nepochopili, jak tepelné čerpadlo funguje a co je třeba dělat při montáži pro úsporný provoz a pletou si ti topenáři z největší topenářské firmy v celé republice při zapojování čerpadla fukčně tepelná čerpadla s kotli na uhlí a na plyn. Další podstatnou věcí zjištěnou při naší kontrolní výpomocné návštěvě bylo to, že čerpadlo vůbec nebylo správně softwarově při předání onou neodpovědnou firmou nastaveno. Cizímu zákazníkovi od konkurence jsme to během cca 1 hodiny po oné firmě bezplatně dodělali a softwarově správně předělali a zákazníkovi vysvětlili to, co jiná firma vůbec nevysvětlila a pravděpodobně ani nevěděla o principu správného nastavení jejich čerpadla. Zákazník díky naší návštěvě pak ušetří v budoucnu každý další rok cca polovinu nákladů/výdajů na topení, tedy úspora díky našemu optimálnímu přenastavení cizího čerpadla cca 20 000 Kč každoročně za pouhou cca 1 hodinu naší výpomocné přenastavovací a optimalizační práce zdarma. Pokud daná firma obdobným provozně nevýhodným a nevhodným způsobem nainstalovala teplené čerpadlo u například pouze 1000 zákazníků v republice, tak když každému majiteli takového čerpadla vzniká škoda každoročně 20 000 - 30 000 Kč na naprosto zbytečně zvýšené spotřebě proudu, tak všem zákazníkům ročně jen u jediné takové dodavatelské firmy vznikají škody na elektřině navíc odebrané 1000 * 25 000 Kč = 25 milionů korun za každoročně zbytečně navíc propálený elektrický proud a za 30 let provozu takového čerpadla prodělá každý jednotlivý zákazník na elektrice zbytečně 30 x 25 000 Kč = 750 000 Kč, což je cena a hodnota/ztráta 3 nových levných osobních automobilů, které si zákazník za dobu provozování čerpadla mohl raději koupit místo zcela zbytečných vícenákladů za elektřinu u nevhodně nakonfigurovaného tepelného čerpadla, nebo, pokud by čerpadlo vydrželo méně, tak každých 10 let mohl mít zákazník našetřeno na nové auto. Pokud by si zákazník koupil raději například čerpadlo námi doporučené (prý o naší firmě onen zákazník nevěděl při nákupu svého čerpadla), tak by protopil provozně na elektrice jen cca 25% nákladů oproti nákladům od té firmy a ještě měl navíc teplou vodu v bojleru řádově 3x levnější než nyní má s drahým přímým elektrickým ohřevem po odborně nezvládnutém napojení tepelného čerpadla na bojler a neměl onen zákazník ani znehodnocenou/zabranou malou chodbu v domě zbytečnými nepotřebnými drahými věcmi, které nebylo vhodné kupovat. Zákazník měl opakovaně v telefonátech velký zájem přejít pod naší firmu, ale museli jsme jej odmítnout, protože si čerpadlo nekoupil od nás a cizí u nás nezakoupená čerpadla nestíháme bezplatně a ani placeně místo jejich skutečných dodavatelů servisovat. Dalším nepraktickým problémem bylo, že největší topenářská firma v republice zabrala zákazníkovi s výkonově nedostatečným ošizeným slabým severským čerpadlem a jeho naprosto zbytečným příslušenstvím cca 5 m2 podlahové plochy ve velmi úzké chodbě a všichni lidé se museli při pohybu v domě po chodbě kolem čerpadla spíše bokem protahovat kolem čerpadla než volně chodit. Pokud by si zákazník nechal skutečně moudře odborně navrhnout vhodné řešení a objednal neošizené čerpadlo od nás i s bojlerem nerezovým, tak by mu čerpadlo jednak ohřívalo vodu v bojleru jak potřebuje (tj. cca 3x levněji než to má od té velké firmy), nebylo by ani o korunu dražší a topilo cca 2x-4x levněji než zákazníkem koupené čerpadlo, ale hlavně by místo podlahové plochy 5m2 zabralo pouze plochu podlahovou  0,36 m2 včetně bojleru, tj. plochu řádově desetkrát menší a nic by zákazníkovi nepřekáželo v cestě při chození po úzké chodbě.

Naše firma provádí úspešné realizace i v těch prostorově nejstísněnějších podmínkách, kde jiné firmy kategoricky automaticky tvrdí, že to tak nejde namontovat. Montujeme tepelná čerpadla i zcela skrytě do nejen památkově chráněných objektů, kde nic opticky/vzhledově stavbu neruší a vážní zájemci o skrytá čerpadla při ukázkových prohlídkách našich realizací ani netuší a neobjeví, kde venku získáváme teplo pro vytápění nemovitostí ani jak se teplo dopravuje kudy dovnitř a nevěří tomu ani technicky vysokoškolsky vzdělaní návštěvníci do doby než jim to odhalíme a vysvětlíme.


Námi dodávaná spolehlivá tepelná čerpadla nevyžadují žádný povinný servis v záruce a ani po záruce. Naše firma www.topim-nejlevneji.cz má za cíl zajistit každému zákazníkovi nejlevnější spolehlivé topení a nejnižší možné topné náklady, tj.  co nejnižší možné provozní náklady při stejném množství vyrobeného a nemovitosti předaného tepla. Bohužel neplatí, že nejnižších provozních nákladů je možné docílit s nejlevnějšími dostupnými čerpadly. Firma topim-nejlevneji.cz se od počátku orientuje pouze na prakticky bezporuchová a bezúdržbová tepelná čerpadla, nabízející zákazníkovi spolehlivý jistý provoz po dlouhá desetiletí. Ceny námi dodávaných mimořádně spolehlivých bezúdržbových tepelných čerpadel se pohybují nejčastěji  kolem 160-300 tisíc bez DPH (od 50 tisíc do 700 tisíc), zákazníci k tomu obvykle mají i dotaci, která cenu sniží třeba orientačně na polovinu nebo na necelou polovinu.

Rychle rostoucí ceny energií v současné době vyžadují nasazení pouze skutečně kvalitních a precizně namontovaných technologicky nejnovějších teplených čerpadel (nikoliv jen starších čerpadel s papírově vylepšovanými parametry o desítky či stovky procent oproti skutečnosti, aby se vůbec tato čerpadla prodala), jen díky tomu může pak zákazník s jistotou topit třeba 2x-4x levněji než plynem, 2x levněji než uhlím, levněji než dřevem,...Nemá ekonomický význam a přínos kupovat 5-20 let staré a ve skutečnosti předražené modely tepelných čerpadel vychvalované prodejci jako novinky. Tato čerpadla zajištují zisk jejich šikovnému prodejci a výrobci, ale příjemně výhodný a přijatelně úsporný provoz jejich majiteli už neumí nabídnout.   

  Češi milující slevy se velmi snadno nechají zlákat například na opticky lákavou slevu na čerpadlo, které je před slevou velmi předražené, že by ho za tu cenu jen málokdo koupil. Češi posuzují při poptávání díky nedostatku času a v návalu desítek různých nabídek u čerpadla často spíše povrchně vnější vzhled a celkovou cenu a nadchnou se pro různé další zcela nepodstatné věci předkládané záměrně dodavatelem pro zaujetí a cílené popletení kupujícího, ale diametrálně rozdílné technické a kvalitativní parametry různých značek čerpadel už kupujícím moc neříkají a proto tyto věci mnohem důležitější pro jejich nemovitost a pro úspornost a ekonomičnost provozu už vůbec objektivně neporovnávají a ponechávají tuto skutečnost ke své škodě naprosto chybně na dodavateli čerpadla, který má často zcela jinou motivaci než si kupující myslí a nemůže kupujícímu poradit objektivně, protože by při pravdivém a seriózním přístupu často o kšeft přišel. Pokud nám náhodou zákazník v rámci poradenství přepošle přesnou konkrétní nabídku od takového dodavatele, tak hned vidíme, že nabídka neobsahuje/zamlčuje podstatné věcné informace potřebné ke snadnému porovnání různých čerpadel a zákazník ve skutečnosti zde kupuje (často předraženého) zajíce v pytli. Ti nejpovedenější dodavatelé pod sancemi zakazují zákazníkovi přeposílat jejich senzační nabídku a sdělovat prý tajné a ve skutečnosti spíše nevýhodně vysoké ceny v nabídkách. Aby nabídku nemohl shlédnout odborník a aby si zákazníka udrželi a aby zákazník nedostal pokud možno srovnatelné a alternativně lepší nabídky ke konkrétní jejich nabídce, tak omezují platnost nabídky na například 14 dnů až měsíc, aby měl zákazník pocit časové tísně a omezeného času na rozhodování a nestihl objektivně porovnat nabízené čerpadlo s jiným řešením a vyhrožují i právníkem, když zákazník někam nabídku přepošle apod. Manipulační tlak na zákazníka s rozhodnutím k nabídce je detailně psychologicky promyšlený a  velmi silný. Některé velké marketingově celorepublikově nejznámější firmy každoročně pravidelně tvrdí, že údajně velmi výhodná jimi nabízená akční cena platí třeba jen pro ojednávky do konce tohoto měsíce, hlavně když unáhleně rychle udělá zákazník objednávku nezrušitelnou a pak bude dlouhé měsíce nebo roky čekat na kompletní dodávku, místo aby si případně objenal srovnatelné nebo lepší čerpadlo od naší firmy bez zcela zbytečného/jakéhokoliv časového čekání. (Firmy žákazníkovi nic dopředu neřeknou s délkou skutečné doby ralizace, aby neztratily zákazníka, ale až při dodávce nebo až po objednávce najednou jakoby náhle zjistí, že čerpadlo částečně namontované nemohou dodělat či zprovoznit, protože prý nemají čipy a nevím co dalšího tvrdí při zdržování zákazníka a odkládání dokončení montáže.)  Moudrý neunáhlený zákazník sledující třeba jen 2 roky danou firmu s časově limitovanými nabídkami už dobře ví, že cena čerpadel je obvykle dlouhodobě velmi stabilní a prakticky moc neroste a ani neklesá. Daná firma tlačí krátkou platností nabídky zákazníka cíleně k rychlému unáhlenému rozhodnutí a tím se snaží co nejvíce omezit čas zákazníka s hledáním alternativ lepších na trhu a snaží se vyvolat pocit v zákazníkovi, že pro platnost nabíkdy musí zákazník včas stihnout uhradit nevratnou zálohu, nebo učinit nezrušitelnou závaznou objednávku,...nebo chce zaplatit nějakou "menší" nevratnou zálohu, přitom dobře ví ta firma, že se skokovým zvyšováním cen nahlášeným zákazníkovi v nabídce hned na další měsíc by už vůbec nic neprodala.  Rozumný zákazník by proto měl zůstat v naprostém klidu, ignorovat zcela ve svém zájmu časově omezené nabídky tepelných čerpadel a bez časového stresu si vybrat pro sebe to nejvhodnější a pokud by náhodou lepší řešení nenašel, tak mu pravděpodobně ráda každá firma s časovými limitacemi nabídek dodá požadované řešení tak, aby to pro zákazníka bylo "výhodné" i po jimi stanovevném termínu. Jediným cenovým negativem pro zákazníky kupující tepelná čerpadla je záměrně vysoká inflace, která znehodnocuje úspory a znehodonocuje příjmy lidem. 

 

 

Mimořádně úsporných a špičkově kvalitních bezporuchových čerpadel máme pro spěchající zájemce na externích skladech vždy dostatek. V naléhavých případech probíhá celorepublikově naše montáž a kompletní realizace od A do Z bez čekání do několika dnů od objednávky i v době velkého nedostatku čerpadel na trhu. Vzhledem k mimořádně silnému nárustu cen pohonných hmot už naše obvyklé dopravy zdarma po celé republice až do konce krize na trhu s čerpadly na větší vzdálenosti neposkytujeme a zákazníkům účtujeme přesně polovinu našich skutečných výdajů na dopravu a práce montážní a ani poradenské už letos zcela zdarma obvykle neděláme a věnujeme se plně pouze a jen vážným zájemcům o naše služby. Netrpíme přerušením nebo ukončením výroby některých nepovedených značek čerpadel na trhu, protože tyto někdy problematické značky jednoduše nedoporučujeme a nedodáváme. Vysoce kvalitních a špičkově úsporných čerpadel máme pro naše zákazníky trvalý dostatek a není nutné ze strany zákazníka podléhat jakémukoliv umělému tržnímu tlaku, že čerpadla prý nejsou a smluvně se někde na trhu zavazovat k odběru nevhodných čerpadel u nichž výrobce nevyrábí a objednávajícímu zákazníkovi  to nikdo neřekne a raději od lapeného zákazníka vybere zálohu a nechá jej i roky zbytečně čekat na dodání, ani v současné krizi není nutné čekat 2 roky na některé méně povedené modely a značky, když jsou kvalitní čerpadla k mání bez čekání a prakticky ihned.  

 

Kupující se často setká v nabídkách a v telefonátech s uměle vylepšovanými parametry tepelných čerpadel a některé velké a velmi známé firmy raději už svých čerpadel dlouhodobě žádné podstatné parametry ani neuvádějí, protože co zákazník, to jiné údaje v nabídce u zcela stejného čerpadla. Dokonce třeba jednomu zákazníkovi na jedné straně nabídky uvedou nějaký vylepšený parametr a na nalší straně nabídky zapomenou co bylo na první a stejný parametr je ještě o dalších například 8% vylepšen pro zaujetí zákazníka. Toto jen čistě papírové vylepšování parametrů konkrétního tepelného čerpadla má sloužit k tomu, aby zákazník, který nemá nejmenší možnost, jak si ověřit pravdivost či nepravdivost uváděných parametrů, si myslel, že je to čerpadlo to nejlepší na trhu a nekoupil si jiné čerpadlo parametrově papírově nevylepšované, ale ve skutečnosti úspornější. 

Úspěšní prodejci některých velmi známých prolhaných značek  straší celoročně bezdůvodně ve svých nabídkách a akcích s budoucím nárustem ceny, straší své zájemce s růstem ceny plastových komponent, straší s nárůstem ceny kovových dílů, straší s obecným nárustem cen v příštím nezveřejněném ceníku, straší s inflací a několikrát ročně doporučují nákup za poslední "ještě výhodnější" již tak vysoké ceny dle předchozího předsezónního nebo posezónního ceníku, straší s jejich budoucím nesmyslným sezónním nárustem ceny a vysokým zájmem o jejich údajně nedostatková a skladová a ve skutečnosti neprodejná nebo těžko prodejná zastaralá čerpadla.  Nabízejí soutěže a losování o výhry a při rychlé objednávce možnost dokonce vyhrát čerpadlo zcela zdarma...jaká je důvěryhodnost výhry a statistická pravděpodpobnost výhry čerpadla u firmy, která si vymýšlí údaje o svých čerpadlech, je jen na prozřetelném úsudku kupujícího, který se má za každou cenu na něco chytit a koupit co oni potřebují prodat. Výhra není nároková a zda-li bude přidělena nějakému příbuznému prodejce kupující asi neovlivní. Pokud kupující kupuje skladová neprodejná čerpadla stará typově již spoustu let, tak pochopitelně za dobré ceny nenakupuje, protože prodávající nechce prodávat levněji než nakoupil a kupující kupuje nemoderní, často i deset až 15 let zastaralé techologie u kterých výrobce jen papírově vylepšuje parametry, aby se zboží prodalo na trhu jako to prý nejúčinnější a prý bezkonkurenčně nejlepší. Prodejcům je obvykle zcela lhostejné kolik bude při provozu po celá desetiletí platit budoucí majitel čerpadla za elektrický proud (například běžně a zcela zbytečně o 60% až 130% více), hlavně že zastaralý a pro zákazníka nevhodný model čerpadla se podaří se ziskem prodat.

 

Běžnou chybou zájemce o čerpadlo je, že bez rozmyslu a bez porovnávání cen ihned (v prodejcem stanoveném termínu a s příslibem budoucích slev) zaplatí klidně rok před realizací montáže zálohu například 10 000 Kč za pomoc s vyřízením dotací, ale když dotace dodavatel nevyřídí, například proto, že je z nějakého důvodu úředník neschálí, nebo že dotace v dané oblasti jsou již rozebrané a ukončené, tak už svých 10 000 Kč nikdy naivní zájemce neuvidí. Pak za námi takový neštastník přijde, zda-li mu dodáme místo jím zvoleného levného problematického čerpadla čerpadlo špičkově kvalitní za cenu čerpadla neúsporného a ještě o oněch jinde nevratně zálohově složených 10000 Kč ponížíme cenu, aby si u konkurence nemusel neúsporné čerpadlo kupovat.

 

Zájemci o tepelná čerpadla obvykle postrádají objektivní technické informace potřebné pro racionální nákup vhodného tepelného čerpadla, a domnívají se, že ziskuchtivé firmy jim tyto informace poskytnou pravdivě a zdarma a neuvědomují si, že dostanou vždy jen takové informace a dezinformace, které umožní firmám prodat cokoliv i zcela neprodejného. U nás např. poptávají každoročně tisíce časově náročných rádobyzákazníků, kteří nechtějí nic ve skutečnosti koupit a chtějí "jen dobře poradit" například při odhalování firemních fíglů a při porovnávání došlých nabídek co mají koupit nebo "jen" chtějí nasměrovat správným směrem při jejich poptávkách technicky zastaralých či nevhodných čerpadel a nedostává se nám pak času na seriózně uvažující poptávače a proto se předem omlouváme, pokud někoho mylně vyhodnotíme za rádobyzákazníka a neposkytneme mu bezplatně potřebné informace. Každý zákazník nakupující kvalitní čerpadlo od nás získá precizní časově nelimitované pravdivé objektivní poradenství a precizně vyladěnou optimální nabídku podloženou nevylepšovanými skutečnými technickými parametry, rozepsanou konkrétně a podrobně v případě zájmu náročného zákazníka i na mnoha desítkách stran A4 a přesně parametrově určenou pro jeho nemovitost. Může u nás koupit prakticky bezporuchové a parametrově senzační čerpadlo patřící k 2% nejlepších čerpadel na trhu, za určitě zajímavou cenu, včetně kompletního podrobného návrhu všech detailů realizace a výkresové/projektové dokumentace zdarma, včetně zcela přesného výpočtu tepelných ztrát nemovitosti obvykle zdarma. Dopředu je zcela jasná a velmi přesná nenarůstající garantovaná cena pro zákazníka atd. Žádné částečně a nepřesné univerzální nedospecifikované nabídky (kde se mění jen v hlavičce adresa příjemce) vážným zájemcům o naši montáž a naše poradenství nerozesíláme. Částečné nabídky jsou určeny jen pro neznámé internetové  poptávající rádobyzákazníky, kteří si neuvědomují jaký význam pro ně mají kompletní úplně nezkreslené pravdivé informace, a slouží hlavně k tomu, aby si je poptávající mohli přeposílat dále do jiných firem a porovnávat guláš desítek vzájemně neporovnatelných po technické, obsahové, rozsahové i kvalitativní stránce různých nabídek. Zákazník když dostane nabídky ještě od více firem na svoji nemovitost, tak zde vstupuje do hry subjektivní technická zdatnost a odborná schopnost zákazníka objektivně porovnat cenově a parametrově nesrovnatelné a neporovnatelné modely různých nabídkových čerpadel a neúplné nabídky a skryté fígle různých nabídek. Zákazník se obvykle rozhoduje například podle grafické úpravy hezky vypadající nabídky, profesionálního jednání obchodníka v telefonu/mailu, místo aby řešil technicko-obsahovou stránku a především budoucí číselně v nabídce nevyjádřené provozní náklady ve zcela konkrétních číslech pro přímo zákazníkovu nemovitost, na níž už obchodníci nemají potřebné kapacity/odborné znalosti/čas a ochotu - většina zákazníků je schopna porovnat pořizovací ceny, ale co za nimi je skryto za chytáky bez dlouhého několikaletého studia problematiky tepelných čerpadel už nezjistí. Je-li zákazník technicky orientovaný, tak aby mohl přijmout jinou nabídku než naši, tak si musí nabízející umělě vylepšovat parametry jejich čerpadel až 9x oproti skutečnosti, aby jejich čerpadlo bylo papírově lepší a k objednání. Mnohdy kupodivu stačí, když "šikovný dodavatel" řekne pouze ústně zákazníkovi, že jejich značka je ještě o 30% úspornější než ta z naší nabídky a zákazník se nám už neozve a koupí parametrově a provozně slabé propadákové čerpadlo od "šikovných kluků". Pokud se ale zákazník ozve, tak samozřejmě informační podvod "šikovného dodavatele" snadno odhalíme a zjistíme například, že je mu (pochopitelně raději jen ústně bez neexistujících písemných důkazů) bylo nabídnuto čerpadlo nikoliv o 30% lepší než námi doporučené, ale o 60% slabší a výrazně provozně neekonomické a 15 až 20 let zastaralé. Zkušení dodavatelé čerpadel ale mistrně a chladnokrevně používají velmi rafinové triky a do téměř nejmenšího detailu komplexně technicky, psychologicky a marketingově propracované dezinformace na získání i udržení kupujícího, které normální kupující nemá jakoukoliv sebemenší šanci odhalit a prohlédnout a nemůže se pod jejich vlivem objektivně rozhodnout a je pak celý život přesvědčen, že dobře nakoupil a ještě dělá dané firmě bezplatnou reklamu. Kupující by si měl být vědom, že čerpadlo není levná záležitost na jednu topnou sezónu, ale že se kupuje na třeba 20-30 let používání a když se koupí čerpadlo např. za 175 000, které sice stojí přibližně stejně jako jiné čerpadlo, ale kupující při výběru jen srovná nabídkové ceny a nesrovnává detailně technické parametry a ani sevisní náklady nepočítá a protopí jen v elektrice každoročně o třeba zbytečně 10-40 tisíc více než by musel, tak to za 25 let je například zcela běžná ztráta v tom lepším případě třeba 25 x 15000 Kč =  375000 Kč. Tj. kupující bez technicky odpovědného uvažování při nákupu si koupí sice jedno čerpadlo za 175 tisíc, ale výsledek ekonomický tohoto nákupu je stejný jako by si koupil ve zbytečně navíc zaplacených cenách navíc neefektivně spotřebovaného elektrického proudu bez jakéhokoliv budoucího užitku a přínosu hned 3 tepelná čerpadla. Pochopitelně firma prodávající takovéto čerpadlo ujistí zákazníka na pochybách, že dělá dobře a že má to nejlepší čepradlo objednané. Pokud by svému zákazníkovi řekla firma pravdu o tom prodávaném čerpadle, tak by nic neprodala. Bohužel tyto případy jsou více než obvyklé na trhu a týkají se většiny nakoupených tepelných čerpadel.  Pokud kupující nepreferuje kvalitu, ale pouze cenu, tak takové 15kW čerpadlo vzduch-voda za 28 500 Kč samozřejmě moc kvalitní není, ikdyž si to zákazník mylně myslí a musí se proto počítat s pravidelnou obměnou či servisem čerpadla v záruce i po záruce a s vyššími náklady na provoz. Pro někoho je ale milejší občas měsíc v zimě netopit a riskovat pravidelnou výměnu levného čerpadla krátce po záruce než koupit jedno kvalitní na spoustu let.

 

 

Na nezkušeného zákazníka v průměru čeká cca 95% informací o tepelných čerpadlech, které odborník vyhodnotí jako nepravdivé nebo zavádějící. Někteří prodejci a výrobci vylepšují papírově parametry svých čerpadel klidně o desítky až stovky procent oproti skutečnosti, jen proto, aby zaujali potenciální zákazníky a mohli  něco prodat. Mnoho kupujících neví, že existují smlouvy o povinně nepravdivém informování kupujících i u velmi celorepublikově známých prodejců a podvedení majitelé nového čerpadla pak ještě dále nadšeně propagují své čerpadlo po sousedech, protože netuší, co ve skutečnosti si koupili za neefektivní čerpadlo.

Hitem od roku 2020 jsou i takoví "šmejdi" prodejci tepelných čerpadel, kteří suverénně převálcují všechny poctivé prodejce na všech frontách jak cenou, tak vymyšlenými parametry svých "senzačních" tepelných čerpadel. Jak to dělají? Spoléhají, stejně jako mnoho jiných prodejců čerpadel, na to, že naprostá většina lidí kupujících tepelné čerpadlo nerozumí technice v takové míře, aby jejich nehorázné podvody prohlédla a namontují místo potřebného správného čerpadla zcela nevhodné a nepřípustné levné bazénové čerpadlo. Tito "bazénoví šmejdi" drze nabízejí lidem tepelná čerpadla s topným faktorem 3 až 9 a s topným výkonem například 12 kW za neodolatelnou cenu 40 až 70 tisíc Kč. A mnoho Čechů (lovců slev) se na tyto slevy spolehlivě chytí a čerpadlo si nadšeně koupí. Neodradí a nevaruje je ani to, že musí zaplatit 100% ceny čerpadla předem ještě před dodáním a před montáží. Co si ale tito nadšení kupující ve skutečnosti kupují? Bazénové čerpadlo určené pouze pro vytápění bazénů. Těmto šmejdům je naprosto jedno, že jejich pro vytápění domu zcela nevhodné bazénové čerpadlo nevytlačí vodu prakticky téměř ani do prvního patra, že nemá topný faktor 9, ale ani 3, že nemá ani topný výkon slibovaných 12 kW, ale stěží 4 kW. Žádná dlouhá radost z čerpadla a spokojenost pak obvykle není.

Naše firma dodává vysoce účinná tepelná čerpadla A+++ za ceny obvykle od 30 000 do 300 000 bez DPH (obvykle dodáváme čerpadla, která nepotřebují ani jakékoliv akumulační nádrže (nekvalitní slabé a ošizené čerpadlo poznáte jednoduše a obvykle podle toho, že k němu prodejce nabízí akumulační nádrž a bez ní by nezvládalo dobře topit a dokonce i tuto nádrž někdy natápí čerpadlo místo kompresorem draze přímo elektricky, existují však situace, kdy se alespoň malá 50 litrová nádrž musí dát kvůli nevhodné konfiguraci zákazníkova radiátorového systému )

Výkony našich nejnovějších tepelných čerpadel jsou tak odpovědně a neošizeně nadimenzované, že topí například svým senzačním plným výkonem 16kW jak při +20°C, tak při -20°C bez použití jakékoliv elektropatrony (což 99% ostatních tržních čerpadel vůbec neumí/nezvládá a topí v zimě zbytečně velmi draze - několikrát dráže a 99% jiných dodavatelů u značek svých čerpadel nikde v dokumentaci nezveřejňuje a zatajuje zákazníkovi, jak se jeho čerpadlo bude draze chovat v zimě například při -10°C, -15°C a -20°C, zatajují poddimenzovanost použitého levného kompresoru, zatajují, že bude topit několikrát dráže elektropatronami někdy již od například +7°C dolů. Kupující dobrého a skutečně úsporného čerpadla by měl vždy PÍSEMNĚ v nabídce žádat sdělení skutečného výkonu kompresoru čerpadla při -28°C, -20°C a při -15°C! Nenechte se odbýt tvrzením a k horším parametrům čerpadla směřující argumentací, že v České republice takové mrazy nejsou a že tak kvalitní čerpadla za zhruba stejnou nebo dokonce nižší pořizovací cenu nemá smysl dávat a že se takové mrazy na pár dnů v roce vyřeší místo úsporně pracujícím kompresorem draze topící elektropatronou. Námi preferovaná čerpadla stíhají díky neošizenosti a nepoddimenzovanosti dodávat v reálném čase i v největších mrazech bez topné patrony rychle a okamžitě veškerou potřebnou vodu i na tzv. nekonečné sprchování, při velké spotřebě TUV ve fitcentrech apod. Přitom vysoce kvalitní úsporné čerpadlo vyráběné po milionech kusů může díky velkosériovosti stát úplně stejně nebo i méně než 2x slabší poruchové poddimenzované vyráběné malosériové po desítkách či stovkách či tisících kusů))), 

 

 

Dost ale bylo příkladů z praxe a proto raději zpět k tomu co pomůže v orientaci při nákupu vhodného čerpadla.

 

K zavádějícím a matoucím pojmům, na které se chytí většina nezkušených zákazníků, jsou různé účinnosti tepelných čerpadel, například se lidé zaměřují na COP, tedy pokud má například čerpadlo COP 6,2, znamená to, že vložíte 1 Kč do elektrické energie a z čerpadla ihned vypadne (získáte) teplo za 6,2 Kč. Toto platí však jen při měření v ideálních podmínkách například v laboratoři a realita je u naprosté většiny čerpadel zcela (i diametrálně) jiná a dodavateli/výrobci záměrně zamlčovaná.

Dalším moderním a relativně novým pojmem určeným pro lepší orientaci zákazníků je tzv. SCOP, toto je rovněž zavádějící číslo, jehož způsob zjištění stanovili od praxe vzdálení úředníci a vůbec nepřipouští například v našich zeměpisných šířkách, že by existoval ani na jednu hodinu v roce mráz pod -10°C. Bohužel tohoto čísla využívají prakticky všichni prodejci a výrobci pro zaujetí zákazníka, protože SCOP marketingově skokově vylepšuje vlastnosti čerpadel a poskytuje nereálně lepší výpočtové vlastnosti jejich čerpadel. Často tohoto čísla používají i energetičtí poradci, kteří mnohdy netuší, jak se toto číslo stanovuje a tak jejich výpočty a návrhy čerpadel pak nákladově se v praxi velmi rozcházejí s reálnou skutečností, která zákazníka čeká.

Reálným pojmem, podle kterého by se měl zákazník především orientovat je tzv. SCOPS, tedy číslo popisující skutečné vlastnosti daného systému přímo u zákazníka, bohužel toto číslo je třeba pečlivě a pracně vypočítat pro každou nemovitost individuálně. Například povedený dodavatel inzeruje místo SCOPS například nepravdivě COP 7,0 u svého topného systému a spousta lidí se na to senzační nepravdivé číslo chytí. Skutečnost je ovšem taková, že zákazník vyhodí zbytečně za domnělou kvalitu o cca 100 000 Kč navíc a skutečná reálná účinnost systému je pak v praxi na čísle například 3,0, tedy více než 2x horší než s čím počítal zákazník při nákupu a co mu tvrdil povedený dodavatel. Bohužel tímto jevem trpí investičně a následně provozně jak samotný zákazník, tak i seriozní dodavatel odmítající nadhodnocovat parametry svého čerpadla a který už bohužel doporučené kvalitní čerpadlo tomuto zákazníkovi pro jeho nezájem neprodá a zákazník si koupí svůj domnělý sen, nekvalitní a ve skutečnosti 2x horší čerpadlo s údajným senzačním COP 7,0.

 

Místo SCOPS se někdo zajímá o tzv. sezónní topný faktor (SPF), je to dlouhodobý ukazatel vlastností tepelného čerpadla vypočítaný z celoročního provozu při konkrétním nasazení tepelného čerpadla v daném místě, u slabších čerpadel používajících výpomocně elektropatrony se do něho započítávají i elektropatrony,...naše realizace u zákazníků s kvalitními pečlivě namontovanými čerpadly se po celoročním vyhodnocení pohybují například na čísle SPF= 5,2.  

 

 

 

Co koupit a co nekoupit?

 

1) Tepelná čerpadla vzduch-vzduch.

Námi dodávaná prověřená luxusní čerpadla vzduch-vzduch zhodnocují každou korunu reálně 4,8x až 8x! Přinášejí největší možnost úspor, skvělou účinnost, díky relativně nízké pořizovací ceně nabízejí extrémně rychlou návratnost v době záruky (obvykle již za první nebo druhou topnou sezónu se investice zcela navrátí), ceny těchto špičkových čerpadel jsou nejčastěji mezi 30 tisíci bez DPH a 100 tisíci bez DPH. (Lidé si tato čerpadla někdy mylně pletou s levnými a parametrově silně odlišnými klimatizacemi, tato čerpadla umí ale také klimatizovat.)  

Jejich hlavní předností je vysoká spolehlivost, senzační úspornost, levný a jednoduchý údržbový servis a prakticky nulová poruchovost. Dále rychlost montáže je senzačně krátká (např. 1 den), tato čerpadla disponují desítkami mimořádných vlastností, které všem jiným druhům čerpadel chybí. Umí i odvlhčovat vzduch v kuchyních, umí zlikvidovat stopy cigaretového kouře, nebo umí naopak zvlhčovat, omlazovat a hydratovat starší pokožku, sušit vlhké výrobky v podnicích, sušit vyprané prádlo, usušit rychle a ochránit před plísní nasbírané ořechy a další plody a bylinky, umí chladit, topit, likvidovat pyly, prachy, viry, bakterie, plísně,...Námi do nemocnic, klinik, ordinací, podniků, obecních úřadů, kostelů a domácností dodávaná špičkově kvalitní čerpadla v cenové kategorii od 20 000 do 100 000 Kč mají např. i nezávislý laboratorní atest na likvidaci 99,99% koronaviru - lidé v blízkosti těchto čerpadel se nemusí bát nákazy přenášené vzduchem a koronaviry a další desítky virů jsou úspěšně likvidované i z povrchů!

Tato čerpadla se univerzálně hodí pro vytápění (chlazení) všech druhů nemovitostí, jako jsou například historické a staré nezateplené budovy, výrobní podniky, sklady, autoservisy, dílny, obytné domy, kanceláře, administrativní budovy, školy, domácnosti, kostely, kaple, skleníky,...ale hodí se i pro nejnovější nízkoenergetické a pasivní domy. Funkční inteligence je zde senzační, samozřejmostí je v případě potřeby i řízení a komunikace přes internet. V případě potřeby zvládají i tzv. temperovací funkci, což je topení například na +6°C až +10°C, tato funkce se používá na chatách a v nemovitostech, kde není třeba vysokých teplot, nebo se musí chránit zvířata, vodovodní potrubí a květiny před zmrznutím.

 

Nevýhodou drobnou je u těchto čerpadel to, že neohřívají TUV (teplou užitkovou vodu), což jednoduše řešíme u nemovitostí s velkou spotřebou teplé vody velmi účinně a úsporně pomocí samostatného tepelného čerpadla umístěného buď přímo na bojler s TUV (cena bojleru a čerpadla je v kompletu již od 35 000 Kč, díky naprosté minimalizaci tepelných ztrát je zde účinnost ohřevu mnohem vyšší než u jiných typů čerpadel a od většiny jiných zdrojů tepla), nebo to řešíme napojením čerpadla vzduch-vzduch přímo na speciální bojler připojovaný k tomuto čerpadlu, cena je od 30 000 do 69 000 bez DPH.

 

Naše firma má veškerá potřebná zákonná osvědčení a veškeré potřebné certifikáty pro montáž těchto čerpadel. Nevyrábíme nic tzv. na koleně, ale používáme např. zkušeností výrobce, který vyrobil řádově 300 000 000 kompresorů tepelných čerpadel a má zaregistrovaných řádově 100 000 patentů a všichni ostatní velcí výrobci od něj nelegálně poloúspěšně okamžitě kopírují žhavé novinky uváděné na trh. Neprodáváme technicky nepovedené výrobky velkých a velmi známých výrobců, kterým už po 5-ti letech provozu desetitisíce provozovaných jednotek díky konstrukčním omylům a chybám ve výrobě ztrácejí chladivo a například explodují a vyžadují velké servisní zásahy a přestávají topit.

Je dobré vědět, že přáním mnoha prodejců drahých tep. čerpadel je takový zákazník, který neví nic o existenci tepelných čerpadel vzduch-vzduch a netuší nic ani o senzačních kondenzačních tepelných čerpadlech, protože tato naši firmou namontovaná spolehlivá čerpadla stojí například investičně polovinu až destinu toho, co stojí jiné druhy čerpadel, ale topí při stejném topném výkonu například 2x úsporněji (spotřebují 2x méně el. proudu), tedy za polovinu provozních nákladů. Topí mnohem efektivněji, reagují okamžitě a mnohonásobně pružněji na potřeby tepla (i chladu při chlazení) a mají obrovské spousty dalších nepřehlédnutelných výhod (pouze námi dobře zvolené montované typy). Nenechte se odradit od tohoto typu čerpadel zcela mylným konstatováním neserizně informujícího prodejce dražších čerpadel, že například v zimě nezateplenou nemovitost tato levná čerpadla nevytopí - takový dezinformující prodejce buď tomu technicky nerozumí a nemá zkušenosti s projektováním a s realizacemi těchto mimořádně úsporných systémů, nebo záměrně vědomě nemluví pravdu a odbyde Váš zvídavý dotaz například s tvrzením, že toto čerpadlo pro Vás není vhodné. Zeptejte se takového prodejce, zda-li jím doporučované (parametrově obvykle poddimenzované a slabé) čerpadlo bude úsporně dobře topit i při -20°C nebo při -35°C a bez pomoci elektropatron draze topících? Čerpadla vzduch-vzduch (i vzduch-voda) námi dodávaná toto velmi dobře umí i při -20°C a některé modely i při -35°C a díky tomu topíte po celou topnou sezónu mnohem levněji než s ošizeným drahým čerpadlem. Nenechejte se přesvědčit pro nákup nekvalitního tepelného čerpadla tvrzením prodejce, že u nás zimy a takové nízké teploty nejsou a tudíž že takové schopné kvalitní čerpadlo nepotřebujete, jedná se o celoroční úspornost čerpadla a celosezónní vyšší účinnost, nikoliv jen za mrazů - šetříte Vaše budoucí výdaje a Vaše finance. Pokud prodejce taková parametrově vydařená čerpadla nemá a Vám nenabízí, tak my je montujeme již spoustu let a to obvykle bez čekání.

Jedním jediným dobrým a vysoce spolehlivým čerpadlem vzduch-vzduch za 36-105 tisíc bez DPH s montáží a se vším příslušenstvím vytápíme i zcela nezateplné domy s 8 až 13 místnostmi (cena je v závislosti na tepelných ztrátách objektu a na požadavcích zákazníka na míru komfortu). Pro běžné i náročnější zákazníky a vícepartové budovy máme i špičková technicky bezkonkurenční a vhodnější a pochopitelně i výrazně dražší řešení v cenách orientačně od 70 do 210 tisíc Kč (samozřejmostí je řízení čerpadla například i dálkově z práce přes internet, telefon, SMS, WIFI, časovým denním či týdenním programátorem apod.) 

Shrnutí:
- kvalitní tepelná čerpadla vzduch-vzduch jdou namontovat do jakékoliv nemovitosti i třeba skrytě do půdních prostor apod., 
- rychlost montáže je senzační - již za 6-8 hodin jeden kvalifikovaný montér namontuje se vším všudy,
- velmi nízká pořizovací cena,
- vysoká spolehlivost za všech teplot (žádné zamrzající mezimédium v podobě vody/lihu/ethylénglykolu apod.)
- perfektní účinnost a nejrychlejší možná ekonomická návratnost investice,
- stejně teplý vzduch jak u stropu, tak u podlahy - simulace/náhrada drahého podlahového vytápění,
- bezkonkurenčně bleskově rychlé vytopení nebo vychlazení prostoru od okamžiku zapnutí,
- řízení topení a sledování teplot v domě i venku i přes internet na dálku apod.
- spolehlivé ničení virů v místnostech/ordinacích/čekárnách/úřadech (včetně koronaviru), baktérií, plísní, cigaretového kouře, pachů,...
- spousta dalších výhod.

 

 

 

 

2) Tepelná čerpadla vzduch-voda.

Tato čerpadla jsou našimi zákazníky procentuelně nejžádanější a naší firmou nejvíce montovaná. Dodáváme a vybíráme z tisíců možností jen to nejspolehlivější a provozně nejúspornější pro naše zákazníky. Umíme se při realizaci/montáži i s 200 l nerezovým bojlerem a profesionálním splitovým řešením ve stísněných technických místnostech novostaveb dostat na čerpadlem zastavěnou podlahovou plochu pouze 0,36 až 0,5 m2 včetně všeho příslušenství! (i monobloky můžeme dodat, ale nedoporučujerme je lidem)


Jsou běžně používanými tepelnými čerpadly na trhu. Reálně nejnovější kvalitní čerpadla vzduch-voda námi precizně namontovaná zhodnocují každou vloženou korunu celoročně např. 5,2x v novostavbách (obecně zhodnocují každou vloženou korunu 3x až 5,5x a z kraje topné sezóny a na jaře třeba i 8,6x. Když si ale zákazník nechá námi precizně navrhnout celou topnou soustavu, tak  i v lednu neohřívají naši zákazníci topnou vodu na více než 26°C a dosahují COP například 8-9). Umí ohřívat i vodu v bojleru, bazénu,..., je možné je v případě zájmu zákazníka perfektně zkombinovat propojit i se všemi druhy kotlů, solárních kolektorů, fotovoltaické elektrárny, oběhových čerpadel apod. Jejich největší výhodou je snadná a rychlá instalace (za 1 den namontuje 1 zručný montér zcela sám celé čerpadlo v ideálním případě), jednoduchost a levnost servisu, nejsou zde zapotřebí úřednická povolení a odpadají jakékoliv další starosti. Umožňujeme našim zákazníkům i získání různých státních dotací, například 200 000 Kč na jedno čerpadlo, výše dotací se ale často mění.

Naše firma má veškerá potřebná zákonná osvědčení a veškeré certifikáty a veškeré vzdělání a zkoušky pro montáž těchto čerpadel vzduch-voda. Máme precizní topenářské, chlaďařské, elektrikářské vybavení a vše další potřebné pro realizaci od A do Z. Montáže a dopravu po celé republice provádíme celoročně obvykle bez čekání do 24 hodin až 2 měsíců od objednávky. K našim spolehlivým čerpadlům není nutné jezdit na jakékoliv servisy pravidelné/nepravidelné, což velmi výrazně šetří peněženku zákazníka, naše kvalitní čerpadla po precizní neošizené montáži jen desítky let slouží a nemají prakticky žádné reklamace a problémy.

Častou zavádějící argumentací neseriózních firem k odrazení zákazníků od těchto cenově zajímavých čerpadel je strašení zákazníka, že je zde navíc vrtule (ventilátor), která bere proud (neřeknou však už, jak je tento proud velmi malý) a díky ní je pak prý údajně čerpadlo méně účinné nebo hlučné. Nesdělenou pravdou je však to, že výrobce udává účinnost i se započítaným chodem této vrtule a spotřeba proudu pro běh vrtule je navíc směšně malá a zcela nepodstatná ve srovnání s energetickou náročností celého systému. U našich tichých čerpadel nevědí náhodní lidé, že procházející kolem čerpadla ve vzdálenosti 5-10 metrů, a netuší, že má nemovitost čerpadlo v provozu - čerpadlo není obvykle slyšet. A pokud by bylo slyšet při extrémním výkonu, tak naše čerpadla umožňují 3-stupňové snížení tichosti, nebo lidem, kteří mají obavu z hlučnosti lze za příplatek cca 12 tisíc korun bez DPH dodat nejluxusnější supertiché a vysoce účinné čerpadlo, které nemá na trhu jakoukoliv konkurenci v tichosti. Dodávámě supertichá čerpadla, která při plném topném výkonu mají hlučnost vnější jednotky jen cca 30 dB(A) ve vzdálenosti 1 metr od čerpadla! Pokud už má zákazník od konkurence zakoupené nějaké hlukově nevydařené čerpadlo a nechce investovat do našeho tichého čerpadla, tak umíme za patřičný poplatek ztišit většinu konstrukčně nepovedených čerpadel.

Našim zákazníkům navrhujeme a dodáváme prvotřídní mimořádně spolehlivá čerpadla, která jsou naprosto neošizená a vždy ideálně správně námi propočítaná a nadimenzovaná v souladu s potřebami zákazníka a jeho vytápěné nemovitosti. Diky našemu odpovědnému přístupu k dodávce čerpadla náš zákazník za celý rok vůbec nepoužívá a ani jednou nepotřebuje použít velmi draze topící elektrickou pomocnou topnou patronu a zároveň má ihned po ruce vždy senzační plný nezmenšený a neomezený topný výkon čerpadla v mraze při -20°C stejně jako při +20°C! Tedy náš zákazník dostává vždy přesně takový výkon, jaký je v nemovitosti podle tepelných ztrát aktuálně potřeba a to pouze úsporně přes kompresor a nikoliv přes elektropatrony! Zda-li má dům zateplení nebo nemá je správně navrženému čerpadlu jedno, všechno úsporně bez elektropatron zvládne i při -20°C a klidně i ve vysokohorských mrazových podmínkách.

Za zmínku pro zvídavého čtenáře stojí informace, že ostatní firmy na trhu dodávají za stejnou nebo častěji vyšší cenu a propagují, na rozdíl od nás a v zájmu maximalizace svého zisku, svá parametrově vždy reálným výkonem kompresoru slabší a tudíž pořizovací cenou levnější čerpadla. Tato čerpadla při nízkých teplotách topí místo kompresoru více elektropatronami a není výjimkou, že někdy i při třeba +7°C - +10°C už si musí vypomáhat pomocnými drahými elektropatronymi, někdy dokonce cizí napálený zákazník celoročně topí draze elektropatronami místo kompresorem. Nekvalitní ošizené čerpadlo v nabídce (označované často bohužel dodavatelem jako nejlepší na trhu) zákazník nezkušený snadno a lehce na první pohled pozná tak, že zde výrobce/prodejce neuvádí topný výkon samotného kompresoru při -25°C, -20°C, -15°C, -10°C a především ani vůbec neuvádí důležitá čísla COP k těmto teplotám nikde v nabídce. Když si tyto informace v písemné podobě!!! (ústně sdělí šikovný prodejce cokoliv za nesmysly, jen aby čerpadlo prodal) zákazník k nabídce dodatečně vyžádá, tak zjistí, že výrobce/prodejce tyto údaje nemá a čerpadlo nabízené ani při -10°C samo pouze přes komresor nemovitost neumí úsporně vytopit. Argumentace prodejce prodávajícího ošizené poddimenzované čerpadlo je obvykle takováto: "K čemu potřebujete čerpadlo, které topí vždy úsporně pouze přes kompresor, když jsou u nás teplé zimy." To že v chladných zimních dnech prudce narůstají energetické ztráty budovy s každým stupněm venkovní teploty dolů o 6% nahoru už zákazníkovi pochopitelně neřekne. Raději tvrdí, proč plýtvat penězi a kupovat zbytečně špičkové tepelné čerpadlo, když se v průměrných zimních dnech jeho skvělých vlastností v zimě nevyužije, to že čerpadlo topící do -20°C pouze přes kompresor stojí finančně často stejně nebo i méně než nevhodné slabé čerpadlo topící přes kompresor jen např. do 0°C až +7°C už zákazník často pak neřeší a koupí si klidně nevhodné čerpadlo s drahým provozem v zimě. Mnoho lidí ani netuší jaký je rozdíl v životnosti mezi levnějším kompresorem slabším na 100% zatěžovaným a kompresorem silnějším, který pracuje jen třeba pohodově na 50% zátěž a už téměř nikdo zájemci nevysvětlí, jaký je rozdíl při stejném výkonu v účinnosti slabšího kompresoru a silnějšího kompresoru. Zákazník ani netuší, že čísla COP jsou odlišná při 100% zátěži (horší) a při 50% zátěži (lepší). Slabší kompresor u ošizeného čerpadla tak jede naplno a pracuje s horší účinností než při stejném výkonu výkonnější neošizený kompresor čerpadla nepřetěžovaného. Papírově ale když si zákazník vybírá čerpadlo, tak se kompresory posuzují při stejném procentuálním zatížení a to pouze opticky vychází slabší kompresor pro zákazníka zajímavěji. Není dobré proto naletět tomuto optickému klamu s účinností a je dobré myslet na výkon, který nemovitost skutečně potřebuje a to bez použití elektropatron.

Ještě na okraj stojí za zmínku, že mnoho lidí si kupuje často nevzhledné a extrémně velké krabice ke svému domu, říká se jim monobloky, nebo monobloková tepelná čerpadla. Tato čerpadla mají pouze 2 větší výhody. První výhodou je to, že si je může namontovat kdokoliv bez chlaďařské certifikace na tepelná čerpadla, tedy i vlastně sám zákazník svépomocí nebo jákákoliv topenářská firma, což je atraktivní pro montéry, kteří nemají potřebnou chlaďařskou kvalifikaci na tepelná čerpadla a nehrozí jim za montáž tohoto typu čerpadla pokuta. Jen je třeba připojit k tomuto čerpadlu 2 trubky na vodu a přívodní napájecí kabel a obvykle ještě jeden kabel (elektrikář toto velmi jednoduché připojení musí udělat). Druhou výhodou pozbývající dnes už na významu je hermeticky uzavřený okruh s chladivem a tudíž odpadají revize. Ostatní vlastnosti monobloků už jsou jen samé závažné nevýhody, pro které si je žádný odborník na čerpadla nemůže nikdy dobrovolně koupit a odborníci preferují vždy splitová tepelná čerpadla. Jen na okraj jedna z nevýhod - proč ohřívat vodu venku v mraze ve venkovní jednotce, když při výpadku proudu voda v jednotce venkovní zamrzne už při 0°C na rozdíl od splitového čerpadla, které vydrží mráz venkovní třeba i -70°C zcela bez starostí? Aby to čerpadlo monoblokové přežilo, tak se do vody musí přidávat pro přírodu a lidi prudce jedovatý a drahý  ethylénglykol, který jednak vyžaduje velmi drahou ekologicky přijatelnou likvidaci specializovanou firmou za úplatu při havárii čerpadla a zbytečně trvale citelně snižuje účinnost celého systému a topení tímto čerpadlem po celou dobu životnosti čerpadla, někdo to řeší protizámrazovými ventily, které vypustí vodu z venkovní jednotky tepelného čerpadla,...

Obecně platí, že čerpadla vzduch-voda mají mimořádně jednoduchý, levný a velmi rychlý případný servis, stejně jako i čerpadla vzduch-vzduch. To však už vůbec neplatí u čerpadel země-voda popisovaných níže.

 
3) Tepelná čerpadla země-voda.

Získávají teplo z tzv. zemních kolektorů, nebo ze zemních vrtů. Reálně zhodnocují každou vloženou korunu 1x až 4x (někdy i 5x až 6x na počátku topné sezóny, kdy ještě země není odváděním tepla vychlazená, pak jsou později tato čísla účinnosti už obvykle výrazně horší) v závislosti na způsobu provedení/montáže, v závislosti na znalostech a na serióznosti dodavatele a na druhu čerpadla.

Pracnost a finanční náročnost montáže je zde šílená/obrovská, servis je zde při poruše výrazně složitější a pochopitelně dražší, je nutno navíc získat několik povolení před započetím stavby, při provozu zde hrozí různé poruchy a tato čerpadla závažně poškozují životní prostředí při poruchách a po skončení životnosti (například běžná je otrava podzemních vod jedovatým glykolem pro celé široké okolí při prasknutí potrubí a při posunu půdních vrstev, hrozí nutnost provádět nové vrty při jakékoliv poruše v zemi, časté jsou a hrozí i tzv. zkraty velmi snižující teoreticky vypočítanou účinnost nabízenou zákazníkovi. Obvykle nikdo neřeší, co s jedovatou vodou při havárii potrubí v zemi nebo po skončení životnosti potrubí a čerpadla) Problémem je například u zemních kolektorů stavebně pro budoucnost obvykle zcela znehodnocený pozemek, na zahradách pak nerostou v promrzlé půdě stromy a nedaří se nic dobře pěstovat, výjimečně je půda od zcela nevhodně navrženého zemního kolektoru tak silně promrzlá, že se drží led i v jarních měsících na povrchu. Dodavatelské firmy velmi často špatně z důvodu ceny navrhnou a spočítají vydatnosti vrtů a zemních kolektorů a čerpadlo topí z kraje sezóny dobře a pak vždy postupně velmi ztrácí v průběhu zimy na své účinnosti (o které již nikde a zásadně dodavatel nemluví, aby neztratil přemýšlivého zákazníka) a dokonce někdy nešťastní majitelé musí přes léto následně posílat teplo do země a předehřívat si zem nebo vodu na budoucí zimu a tyto významné a neefektivní energetické ztráty nejsou pochopitelně nikde započítané!

Není prostoru zde popisovat pestré zkušenosti lidí, ale jsou například takoví dodavatelé, kteří prodávají tento typ čerpadla, které topí díky neznalosti dodavatele jen první měsíc v sezóně a pak už musí začít topit zákazník elektrikou. Dodavatelská firma však motivuje postiženého zákazníka tak, aby měl topení doma zcela zdarma (vydělal si na něj) a slíbí mu například provizi 20 000 Kč za každého dalšího nového získaného zákazníka. Postižený zákazník pak ve vidině svého zbohatnutí (nebo topení zcela zdarma přímo elektrikou) poskytuje mylné reference dalším zájemcům, propaguje a dojedná předvedení svého tepelného čerpadla s novým zájemcem na danou hodinu a před příjezdem intenzívně topí v domě minimálně půl dne až celý den elektrickými přenosnými kamny ve všech místnostech a těsně před příjezdem nahlášeného zájemce o čerpadlo schová elektrická kamna do skříní a zapne sotva topící odpočaté čerpadlo na dobu předvádění. Zájemce o čerpadlo pak vidí hezky vytopený dům a problematické čerpadlo si následně s klidem koupí a předvádějící člověk dostane svoji provizi.


Naše firma má veškerá potřebná zákonná osvědčení a certifikáty pro montáž čerpadel země-voda. Montáže jsou zde však velmi pracné a neprovádíme je, na rozdíl od čerpadel vzduch-voda, nikdy zdarma, zaberou obvykle 14 dnů. Přemýšlivým zákazníkům raději doporučujeme a dodáváme servisně mnohonásobně levnější a jednoznačně účinnější tepelná čerpadla vzduch-vzduch, nebo mimořádně kvalitní čerpadla vzduch-voda, která jsou jistotou a nejsou v současnosti méně účinná než země-voda a zároveň ušetří zákazníkům spoustu nákladů se povinnými zdržujícími administrativními starostmi (stavební povolení, vodní dílo,...). Pokud někdo zákazníkům tvrdí, že běžná čerpadla země-voda jsou účinnější než vzduch-voda, tak buď nezná nebo ignoruje při srovnání ta nejkvalitnější čerpadla vzduch-voda i mnohaletá kontinuální měření a data získaná od zákazníků z praktického provozu, která ekonomicky mluví ve prospěch čerpadel vzduch-voda nebo vzduch-vzduch. Stejně tak je možno na konkrétním příkladu říci, že například konkrétní čerpadlo vzduch-voda je 3x-4x účinnější než konkrétní čerpadlo země-voda. Jak v úvodu tohoto článku bylo sděleno, důležité je pro zákazníka SCOPS! Tedy ne SCOP čerpadla, ale SCOPS celého systému, nikoliv jen výrobcem uváděné SCOP samotného čerpadla! A to je u čerpadel země-voda výrazně nižší než SCOP stanovené úřednicky předpisem vzdáleným od reality. Není výjimkou, že se skutečná účinnost systému země-voda v praxi liší dvojnásobně od výrobcem stanoveného SCOP v laboratorních podmínkách. Montážně a servisně jsou čerpadla země-voda výrazně složitější, investičně nákladnější, technicky/principielně jsou ale stejně jednoduchá jako jiné typy čerpadel a není nutno se jich nijak technicky obávat. 

Přemýšlivým zákazníkům však tento druh čerpadel nedoporučujeme a doporučujeme vsadit na spolehlivou jistotu - námi dodávaná a prověřená luxusní čerpadla vzduch-vzduch nebo vzduch-voda.

 

4) Čerpadla voda-voda

Množství nevýhod celá škála technických problémů k řešení zde jasně převažuje nad výhodami čerpadel voda-voda. Teplo se zde čerpá ze studní, z rybníků, teoreticky i třeba z řeky (problematické po parametrové stránce v zimě). Mnoho "odvážných" firem zde montuje pro snížení ceny dodávky tato čerpadla bez provedení tzv. čerpací zkoušky. Výsledkem je to, že čerpadlo z počátku topí, zákazník se raduje, ale někdy již po několika dnech od montáže je při neprovedení potřebných dodavatelských úkonů u neodpovědných dodavatelů obvyklý konec s topením, protože například studny nedostačují a v neprovedené čerpací zkoušce by jasně nevyhověly. Nebo například se častěji topí první rok ještě přijatelně, druhý rok už topení nedostačuje, dodavatelská firma, která čerpadlo zcela chybně a bez dodržení předpisů nainstalovala, doporučí (místo bezplatného předělání své chybné instalace) zcestně zákazníkovi pomoci čerpadlu částečně dovytopit nemovitost drahým plynem/elektrikou (zdůvodní to například tím, že vydatnost vrtů je trochu menší než by měla a neřeší nesprávné umístění a chybné vzdálenosti vrtů) a třetí rok, po skončení záruky už obrovské drahé čerpadlo za 350 000 Kč netopí vůbec a nespokojený zákazník chce čerpadlo reklamovat a dodavatel mu oznámí, že má smůlu, že už je po záruce. Výsledkem je, že zklamaný zákazník topil čerpadlem za 350 tisíc první rok a pak mu zůstalo čerpadlo k nepoužití a po záruce topí plně opět drahým plynem nebo elektrikou, nemá peníze na nápravu stavu a splácí půjčku na nepovedenou realizaci původního čerpadla. Navíc díky globálnímu oteplování způsobenému člověkem, je stále větší nedostatek vody a tak i dříve dobře fungující čerpadla mají problém s nedostatkem vody. Velmi častým a neopominutelným problémem ke zvážení je i zanášení filtrů (třeba dokonce i každých 14 dnů je musí zákazník čistit), nutnost oddělených okruhů,...  Naše firma má veškerá potřebná zákonná osvědčení a certifikáty pro montáž těchto čerpadel. Přemýšlivým zákazníkům (požadujícím luxus a pohodu při topení) však tento druh čerpadel nedoporučujeme a doporučujeme vsadit na spolehlivou jistotu - námi dodávaná luxusní čerpadla vzduch-vzduch nebo vzduch-voda.

 

Pokud se člověk rozhodne pro teplené čerpadlo, je moudré v době rostoucích cen energií si vybrat kvalitní čerpadlo kvalitně namontované a precizně vyladěné a sladěné s nemovitostí. Jen takové může majiteli čerpadla přinést skutečné ekonomické úspory a minimum starostí. Problémem při výběru pro laika je, že prakticky všechna tepelná čerpadla jsou na trhu označována prodejci jako ta nejlepší a ve skutečnosti jen asi o 5% tepelných čerpadel má smysl uvažovat.

95% lidí poptávajících tepelné čerpadlo v naší firmě vůbec netuší, že pro správný návrh tepelného čerpadla je nejdůležitější věcí správně navržený topný výkon čerpadla. Ten musí být vypočítán a co nejpřesněji sladěn s nemovitostí vytápěnou čerpadlem. Poddimenzování a ani předimenzování výkonu čerpadla není vhodné a žádoucí. Před odpovědným návrhem tepelného čerpadla musí být jasná nadmořská výška nemovitosti a z toho odvozená venkovní teplota, pro níž se spočítají tepelné ztráty nemovitosti. Pro naše věrné zákazníky vypočítáváme velmi přesně na procenta, bez jakýchkoliv nepřesných odhadů a zcela zdarma tepelnou ztrátu jejich nemovitosti - to je pro zákazníka úspora mnoha tisíc Kč. Zákazník díky tomu ušetří desetitisíce nebo statisíce na investici do předimenzovaného čerpadla a nekoupí, pokud si nechá dobře poradit, ani poddimenzované levné čerpadlo, které by se prodražilo o statisíce na provozu díky častému používání elektropatron a především díky neefektivně slabým a nízké ceně odpovídajícím topným parametrům. Nákup poddimenzovaných a draze topících čerpadel je na trhu obvyklým a velmi častým jevem a spíše běžným pravidlem než výjimkou. Když zákazník nemá spočítanou tepelnou zrátu nemovitosti, tak se pak dodavatel velmi rád a úspěšně vymlouvá a zbavuje svého posledního zbytku odpovědnosti za návrh a dodání nevhodného levného ošizeného a draze topícího čerpadla a zákazníkovi jdoucímu po co nejnižší ceně čerpadla ochotně nabídne a doporučí slabé ošizené čerpadlo, které s jistotou cenově vytlačí správně navržená čerpadla a jsou takovému neserióznímu ale úspěšně prodávajícímu dodavateli pochopitelně lhostné vysoké budoucí provozní náklady majitele slabého čerpadla. Neodpovědnému dodavateli velmi vyhovuje, když zákazník si nenechal odborně spočítat tepelnou ztrátu nemovitosti a nepožaduje například, aby čerpadlo dodávalo 16 kW topného výkonu pouze přes kompresor při -20°C a je mu zcela jedno, že zákazník pak bude topit 2x a vícekrát dráže v zimě než by topil se správně nadimenzovaným čerpadlem. Pokud zákazník kupuje čerpadlo od běžné a na tepelná čerpadla nespecializované topenářské firmy (voda-topení-plyn), která v 99% ani nemá kvalifikaci na výpočty tepelných ztrát a mnohdy ani netuší, jak se tyto tepelné ztráty správně počítají (ti kluci dle jejich slov nemají čas místo práce studovat na vejšce tuto problematiku a nejsou ochotni investovat svůj čas a také se něco nového naučit a složit vyžadované zkoušky) a nemají často ani certifikace a zkoušky potřebné pro montáž lepších tepelných čerpadel, tak dochází k jevu, kdy zákazník tlačí takovou ve věci tepelných ztrát nekvalifikovanou firmu do bezplatného odhadu tepelných ztrát své nemovitosti bez provedení výpočtu. Výsledkem jsou pak vždy desetitisícové pořizovací a běžně statisícové provozní ztráty na straně kupujícího, protože šetřil na tom nesprávném a nejdůležitějším místě při výběru tepelného čerpadla. K úsporám na straně zákazníka a majitele budoucího tepelného čerpadla může dojít jen pokud se nedělají odhady ve stanovení tepelné ztráty nemovitosti a nedochází ke zbytečným omylům 10%-800% ve stanovení tepelné ztráty objektu. Naši zákazníci s přesně výkonově námi navrženými neošizenými čerpadly mají za celý rok 0 kWh spotřebované energie přes draze topící elektroparony. Výsledkem znalosti přesné tepelné ztráty nemovitosti může už být s konkrétní nemovitostí dobře/optimálně navržené a sladěné tepelné čerpadlo (pokud návrh dělá odpovědný člověk a pokud se neudělá přehmat ve výběru čerpadla díky často různým klamavě pozměňovaným a papírově vylepšovaným parametrům čerpadla).

Mnoho zákazníků ve věci výkonu TČ velmi snadno naletí například na zdánlivě zajímavých až 17 kW udaváneho topného výkonu, který u konkrétní značky čerpadla inzeruje výrobce nebo dovozce. Ve skutečnosti je tento výkon 17kW udáván marketingově pro zaujetí zákazníka například při +20°C, kdy topit není ještě vůbec potřeba a výkon 17 kW je při této teplotě kupujícímu naprosto k ničemu a s tímto výkonem nemůže poučený kupující nikdy počítat a nemůže mu naletět při nákupu, protože při -20°C už toto čerpadlo nemá topný výkon ani 17 kW a ani 5 kW a vůbec topit nezvládá a neumí přes kompresor,  zatímco jiné lepší čerpadlo topí pohodově do -25°C s kompresorem a má při -20°C potřebný plný neklesající topný výkon 16 kW plně zajištěný krásně úsporně přes kompresor! Rozumný zákazník se musí vždy ptát po topném výkonu čerpadla za výpočtové teploty pro jeho dům (nejčastěji při -15°C) a ještě zda-li tento výkon je pouze úsporně přes kompresor nebo prodělečně přes výpomocné elektropatrony. Tyto věci je nutné a vhodné mít v nabídkách a následně ve smlouvách písemně jasně uvedené, protože u některých velmi celorepublikově známých a velmi úspěšných "povedených" dodavatelů jakékoliv ústně účelově předané a často z až 92% nepravdivé informace vůbec neplatí a i papír pro ně snese všechno, hlavně když cokoliv zákazníkovi prodají a obvykle nikdy tyto naslibované parametry pak ve smlouvách nejsou uvedeny, protože jimi dodané čerpadlo vůbec nedisponuje.

Je potřeba být vždy obezřetný a dát si velký pozor na nabídky, kde prodejce čerpadla uvádí topný výkon v nějakém rozsahu (například "čerpadlo vhodné pro domy s tepelnou ztrátou 6-10kW") a bez uvedení konkrétních podmínek, to jsou obvykle riskantní nabídky z hlediska skutečné provozní úspornosti čerpadla. Nebezpečné jsou hned na první pohled nabídky, kde někteří prodejci neúsporných slabých čerpadel uvádějí výkony čerpadel pro zaujetí zákazníka jako součet výkonu kompresoru a výkon pomocných elektrických topných patron jako jedno číslo. V obou těchto případech kupuje zákazník obvykle spíše elektrokotel na jaro a podzim s drahým provozem než skutečně úsporné tepelné čerpadlo na celou topnou sezónu.

 

Aby toho nebylo na rozhodování zákazníka při výběru tepelného čerpadla málo, tak naše republika rozhazuje, na rozdíl od okolních zemí v dotacích z helikoptéry peníze na tepelná čerpadla i na fotovoltaiky,...lidé si neuvědomují, že stát tyto darované peníze opět musí od jiných lidí jinde na daních vybrat, nebo je vytiskout a pak to lidé opět zaplatí třeba na zražujících potravinách a ve zboží prostřednictvím inflace apod.

Bohužel dotace silně pokřivují tržní prostředí. Zákazník, místo aby si od naši firmy koupil současně s čerpadlem i fotovoltaiku za poloviční cenu, tak nikoho stát nemotivuje, aby si nekupoval bez dotací kvalitní čerpadlo nebo fotovotlaiku třeba za 300 tisíc, ale klidně lidé kupují fotovoltaiky za 500-600 tisíc když jim na to stát přidává 160-200 tisíc. Pochopitelně díky předepsané kvalifikaci a zkouškám vykonaným potvrzujeme dokumenty na fotovoltaiky a čerpadla a zákazníkům jimi požadované dotace seženeme jak na čerpadla, tak na fotovoltaiky, ale každému našemu zákazníkovi sdělujeme, že není vždy výhodné žádat o dotaci výměnou za likvidaci plně funkčního kotle na dřevo nebo na uhlí. Když dojde k blackoutu, nebo Evropská unie zakáže donedávna ještě propagovaná tepelná čerpadla, tak pak si s tepelným čerpadlem novým zákazník nezatopí, ale s kotlem snad ano a nebude muset mrznout.

Co se v současnosti děje z hlediska energetiky v EU je jedno veliké šílenství a shora řízený úpadek celé unie nemající ve světě obdoby a postrádá jakoukoliv logiku a likviduje podnikání miliónům firem, likviduje konkurenceschopnost Evropy a obecně silně snižuje životní úroveň obyvatel EU. Protože rozumní lidé nemají obvykle zájem o běžné elektromobily s mnohonásobně kratším dojezdem než současná auta se spalovacími motory, tak jsou dotace na fotovoltaické elektrárny a neuvěřitelně vysoké dotace na wallboxy, aby si každý "zdarma" doma nabíjel své elektroautíčko, ale jak, když je přes den obvykle v práci a v noci slunce nesvítí. Stát nevybírá dalniční poplatky na elektromobily, což nemá logiku jinou než přesvědčit lidi k přechodu na elektroauta. Jaderné elektrárny jsou opouštěny v západní Evropě, Němci si budou tedy jednoduše kupovat energii z našich jaderných elektráren, která proto nutně lidem v Česku opět podraží. Uhlelné elektrárny jsou povinně opouštěny, plyn je neperspektivní a drahý díky současnému politickému rozhodování v EU a nákupu přes třetí trany a protředníky,...Kde budou lidé brát elektrickou energii pro výrobu, pro tepelná čerpadla a pro své žití? V EU si mylně a naivně myslí, že snad kouzelně ze vzduchu a z větrných elektráren se spotřeba EU musí vykrýt. Fotovoltaické hybridní elektrárny dotované na střechách domácností dělají akorát energetikům vrásky na čele, přesto je stát nelogicky, na rozdíl od okolních zemí, masívně dotuje a nemá přitom ani peníze pro důchodce. Většina majitelů domácích fotovoltaik vůbec netuší, co jim do budoucna hrozí za nebezpečí a případně i za pokuty. O tom ale není tento článek.

Chci zde jen ještě zvídavé čtenáře zvažující nákup tepelného čerpadla upozornit na další smrtící ránu, kterou Brusel zasadil výrobcům a majitelům tepelných čerpadel v Evropě od roku 2025.  Zatímco v jednom zákoně ještě nedávno v Bruselu schválili podporu teplených čerpadel: „….Je třeba s naléhavostí urychlit zavádění tepelných čerpadel, a to jak s ohledem na klimatické a energetické cíle EU do roku 2030, tak s ohledem na nedávný geopolitický vývoj.„, tak uplynul velmi krátký čas a vše je opět jinak/opačně a došlo naopak k zákazu servisování/provozování současných tepelných čerpadel!  

Konkrétně dne 30. 3. 2023 odsouhlasil Evropský parlament novelu o F-plynech. 426 draze placených poslanců, předtím bohužel naprostou většinou nepřítomných na projednávání a připomínkovém řízení, aniž by pravděpodobně tušili obrovský dopad svého neodborného a unáhleného rozhodnutí na celé hospodářství ve všech státech unie, schválilo tento nesmyslný a neuvěřitelný zákon (jen 109 poslanců bylo proti a 52 poslanců se zdrželo).

Níže vidíte obrázek z internetového přenosu z Evropského parlamentu v okamžiku projednávání zákona o F-plynech, svědčí to o nulovém zájmu o obsah tak mimořádně důležitého zákona pro stamiliony lidí v Evropě. Plénum bylo prakticky při projednávání zákona prázdné a prakticky nikoho F-plyny a důležité připomínky k velmi důležitému zákonu nezajímaly.

Nepřítomní a neinformovaní poslanci dorazili až na hlasování a jakmile zjistili, že se hlasuje o skleníkových plynech, tak se pravděpodobně z neznalosti faktů rozhodli pro zákaz v současnosti všech běžně používaných skleníkových plynů nejen v tepelných čerpadlech.

 

Několik let zpátky bylo kvůli EU vyvinuto ekologické chladivo R32 s GWP=675 (potenciál globálního oteplování je jen senzačních nízkých 675 u chladiva R32, zatímco jiná chladiva do tepelných čerpadel a mnoha dalších zařízení mají GWP od 1030 do 14800), výrobci kvůli tomu předělali výrobní programy a konstrukci svých tepelných čerpadel, aby svá čerpadla mohli v EU prodávat. Všechna snaha vývojářů a výrobců tepelných čerpadel vyšla náhle v niveč, protože EU se už nelíbí ani ekologické chladivo R32. Součástí novely zákona o F-plynech je po roce 2025 totální zákaz chladiv s GWP vyšším než 150, tedy i ekologického chladiva R32. Od roku 2025 nesmějí výrobci vyrábět tepelná čerpadla s chladivem s GWP nad 150 (je tam ještě naštěstí přechodná doba tolerování GWP menšího než 2500 do roku 2029!!!) a montéři nesmějí servisovat a doplňovat všechna současná běžná chladiva, která se nacházejí v současných tepelných čerpadlech do jakéhokoliv zařízení pod pokutou až 5 miliónu Kč. Otázkou je, čím se budou od roku 2025, popřípadě 2030 všichni chladaři živit. Co to znamená pro majitele tepelných čerpadel? Pokud zákazník si v dotacích koupil tepelné čerpadlo třeba za 400 000 a došlo (například díky povinné kontrole přísně nařízené EU nebo i díky nepečlivé montáži) k částečnému úniku skleníkového plynu, tak, přestože doplnění chybějícího chladiva by stálo třeba jen 600 Kč a tepelné čerpadlo mohlo dalších třeba 20-30 let dobře sloužit, tak nikdo už nesmí zákazníkovo čerpadlo za 400 000 velmi levně/jakkoliv oservisovat po roce 2025/2030 a zákazník, který se v dotacích vzdal svého kotle na pevná paliva, nebude moci svým prakticky novým a nepoškozeným tepelným čerpadlem topit a bude muset topit několikanásobně dražší elektrikou, na kterou už nebude většina lidí mít peníze v takovém objemu. Takže politika Evropského parlametu směřuje k tomu, že mnoho lidí s porouchanými tepelnými čerpadly a bez kotlů na pevná paliva (v rámci dotací zlikvidovaných) bude již mezi lety 2025-2030, popřípadě od roku 2030, travit zimu doma ve svetrech a při nízkých teplotách, protože si nikdo nedovolí jim čerpadlo oservisovat a ani servisáci nebudou si moci nakoupit chladiva v Evpropě pro tyto účely. (Mimo Evropu je situace naprosto odlišná a jakékoliv nebezpečné hořlavé a výbušné chladivo si tam bez jakýchkoliv omezení mohou nakoupit i necertifikovaní lidé bez zkoušek v obchodech a sami si jej mohou doplňovat, což je také naprosto šílené. Poslanci EU nevědí, na rozdíl od pilotů dopravních letounů, že větry nad Evropou vanou ve výšce třeba rychlostmi ve stovkách km/h a tudíž se do Evropy uniklá chladiva snadno a velmi rychle přenesou z Číny, USA a ze zemí, kde pro ně žádná omezení a žádné regulace neexistují a je více než jisté, že nynější drastická zákonná opatření EU proti vlastnímu obyvatelstvu ve věci regulace F-plynů nepovede vůbec k celkovému zlepšení atmosféry a snížení skleníkových plynů nad Evropou, ale jen zbytečně zmaří lidem jejich investice a sniží životní úroveň obyvatel EU, možná povede i k nárustu nespokojenosti chaotickými a nepředvídatelnými rozhodnutími poškozovaného obyvatelstva a možná některé další nesmyslnými zákony sužované státy se rozhodnou vystoupit z EU, bohužel o tom, co vzniká za zákony v EU naše Česká veřejná média vůbec neinformují a obyvatelstvo téměř nic neví). Skleníkové plyny nejsou řešeny celosvětovým zákazem, tj. zákazy v Evropě situaci nijak viditelně/poznatelně nezlepší a atmosféra se bude dále oteplovat i od jiných zdrojů. Jak bude EU řešit obrovské úniky chladiva z klimatizací současných osobních a nákladních automobilů, kde jsou použita stejná chladiva s GWP vysoko nad 150? Čím budou zemědělské podniky a mlékárny chladit mléko v tancích, když nebude možné od roku 2025 provádět servis těchto tanků? Budou muset zemědělci a budou mít za co jen kvůli novému zákonu nakupovat zbytečně nová nebezpečná chladící zařízení na propanbutan za statisíce/miliony, nebo budou muset raději menší zemědělci ukončit produkci a zpracování mléka? Stejně jako třeba již v Česku skončily pro obrovskou energetickou náročnost mrazírny zeleniny? Copak lidé mají peníze na to. aby za několik málo roků kupovali nové/jiné tepelné čerpadlo za statisíce jen proto, že staré dobré čerpadlo nepoškozené a funkční, které má před sebou ještě třeba 4/5 životnosti, nesmějí oservisovat a dopnit trochou chybějícího chladiva?

Mohli by si přemýšliví lidé říci, že když nebudou moci provozovat své drahé nové tepelné čerpadlo díky nečekanému zákazu EU, tak že si postaví doma krásná kachlová kamna, nebo krbová kamna, ale i toto topení v roce 2022 EU zakázala. Kotle na pevná paliva a krbová kamna byla pro mnoho domácností záchranou v době krize. Bohužel se zjistilo, že úbytek kotlů likvidovaných v rámci miliardových dotací se prakticky nijak neprojevil na zvýšení čistoty českého ovzduší! Asi si nikdo z politiků v Evropě a ani u nás neuvědomil, že Čína a všechny státy mimo Evropu nadále vesele a ještě intenzivněji spalují fosilní paliva a tak částice PM 2,5 jsou neustále přítomné ve vzduchu a paradoxně proto v EU budou ještě tvrdší a větší tlaky v příštích letech na likvidaci jakékoliv možnosti spalovat v EU dřevo a cokoliv dalšího v domácnostech, protože EU chce snížit do roku 2030 emise částic z 25 mikrogramů na pouze 10 mikrogramů na metr krychlový v ročním průměru, takže část lidí bude muset možná trávit zimu ve svetrech a ve spacácích do -18°C, protože na odjezd na celou zimu do teplejších krajin nebude mít běžný člověk na konci inflace a současného systematického ožebračovaní lidí pravděpodobně peníze. Jak strmě porostou daně v přístích letech už je ze zákona dané a velkým moudrým firmám nezbyde než přemístit daňově a pravděpodobně i fyzicky firmu mimo EU a vše tak zaplatí drobní občané, kteří se mimo EU neodstěhují (třeba do takové atraktivní Gruzie apod.)   

Závěrem lze říci, že schválená EU novela zákona o F-plynech znamená pro zájemce o tepelné čerpadlo, že si mají buď urychleně koupit nějaké mimořádně kvalitní a maximálně spolehlivé a především precizně namontované čerpadlo do doby jejich zákazu, tedy takové čerpadlo, které nebude v budoucnu vůbec nikdy potřebovat jakýkoliv servis chladiva (taková čerpadla firma topim-nejlevneji.cz běžně dodává svým zákazníkům), nebo pak budou moci si jen koupit jen extrémně nebezpečná a výbušná chladiva a nebezpečná čerpadla na bázi propanbutanu nebo případně CO2, nic jiného s GWP nad 150 EU na svém území nepovoluje. Se všemi prověřenými, bezpečnými a v současnosti v 99,999% používanými chladivy je nečekaný náhlý konec, stejně tak současné osvědčené technologie tepelných čerpadel a stovky a tisíce patentů v tepelných čerpadlech přijdou nazmar. Současné "první" vyvinuté kusy na CO2 a propanbutan vypadají vesměs otřesně a v jejich blízkosti nesmí být ani jakýkoliv běžný vypínač, aby od jiskření vypínače nevyletěl dům do vzduchu při úniku extrémně nebezpečného, výbušného a hořlavého propanbutanu. I chlaďaři budou moci veškeré své velmi drahé vybavení současné zahodit a nikdo jim je neproplatí a budou se asi muset díky zákazu servisu rekvalifikovat na jinou profesi.

Pochopitelně problém nemají jen lidé s tepelnými čerpadly, ale i lidé vlastnící mrazáky a chladničky/ledničky s chladivy s GWP nad 2500, které není povoleno vůbec od roku 2025 levně oservisovat, kdo a jak po roce 2025/2030 bude v Evropě vyrábět a prodávat funkční mrazáky není vůbec jasné. Možná lidé začnou předčasně a zběsile nyní kvůli EU nakupovat nové mrazáky a nové chladničky, aby jim několik let vydržely. Mnohem hůře jsou na tom jatka, která musí chladit maso, sklady chlazených a mražených potravin, miliony veškerých současně klimatizovaných veřejných i soukromých prostor nebudou moci být oservisovány při první poruše, stejně tak i počítačové serverovny a chlazená výpočetní střediska, chladící boxy v hypermarketech, restauracích, nemocnice, chlazené krevní deriváty, pekárny, výrobní podniky, letiště,...  
  

 

Všechna případná další úskalí, nejasnosti, optimální volby a možné postupy při výběru čerpadla rádi našim zákazníkům vysvětlíme při osobní návštěvě a pomůžeme nezávisle najít optimálně úsporné a bezchybné řešení bez ohledu na konkrétního dodavatele a bez ohledu na konkrétní značku čerpadla.

 

Informace pro vás zpracoval a hezký den přeje
ing. Václav Sirový,
tel.: 602 466 955,
e-mail: info@topim-nejlevneji.cz