Kolik stojí provoz tepelného čerpadla?

Kvalitní tepelné čerpadlo s topným výkonem například 5kW spotřebuje za 1 hodinu při mraze a při plném výkonu cca 1 kWh elektrického proudu, na podzim a na jaře to je jen nepatrný zlomek z této spotřeby. Cena 1 kWh elektrického proudu se cenově pohybuje nejčastěji na trhu kolem 3,30 Kč/kWh se všemi poplatky. Teoreticky se tedy maximálně dá propálit čerpadlem v největším mrazu za 1 den 70 až 80 Kč (a čerpadlo zdarma vyrobí ze vzduchu a přidá teplo v ceně minimálně 320 Kč).
Prakticky se za celou topnou sezónu mohou náklady pohybovat od 2000 Kč do 4000 Kč u kvalitně zatepleného domu a na 6000 Kč až 10000 Kč u nezatepleného domu s plnými cihlovými nebo kamennými zdmi. Náklady závisí především na velikosti budovy a tepelných vlastnostech budovy - na energetické náročnosti budovy (Například trvale vytápěný nezateplený prostor 200m3 na celosezónní stálou vnitřní teplotu 20-21°C vyšel v nákladech na energii pro tepelné čerpadlo v poslední topné sezóně na 6600 Kč).    

celoroční náklady na topení s paušály a údržbou - výškově zmenšený