Jak funguje tepelné čerpadlo?

Jak funguje tepelné čerpadlo vzduch-vzduch?

Tepelné čerpadlo vzduch vzduch se skládá z jedné vnější/venkovní jednotky umístěné nejčastěji v těsné blízkosti budovy. Tato vnější jednotka získává při topení teplo z okolního vzduchu kolem budovy a toto teplo je propojovacím potrubím přenášeno skrz zeď/plášť budovy do vnitřní jednotky (nebo do více vnitřních jednotek) uvnitř budovy. Vnitřní jednotka pak pomocí tichého ventilátoru toto teplo předává vnitřnímu vytápěnému prostoru.